• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Chỉ thị 22/CT-UBND năm 2016 về tăng cường công tác quản lý thu thuế trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định

Tải về Chỉ thị 22/CT-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/CT-UBND

Bình Định, ngày 11 tháng 10 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THU THUẾ TRONG LĨNH VỰC KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

Trong những năm qua, công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực kinh doanh xăng dầu.trên địa bàn tỉnh có những chuyển biến tích cực. Hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã được các doanh nghiệp quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp mới; về cơ bản đã đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống của người tiêu dùng. Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa sở, ngành và các lực lượng chức năng trong việc kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc thu các sắc thuế theo quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu (nhu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế bảo vệ môi trường) còn chưa chặt chẽ, dẫn đến tình trạng gian lận về hóa đơn, đo lường số lượng, chất lượng, nguồn hàng cung cấp và các hành vi mua bán xăng dầu ngoài hệ thống, gây thất thu ngân sách nhà nước, tạo sự cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực này. Trong đó, nổi lên một số vấn đề cụ thể như sau:

- Trên địa bàn tỉnh đã xảy ra tình trạng gian lận, trốn thuế của một số tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi (đã được Tổng cục Thuế nêu tại Công văn số 5607/TCT-TTr ngày 28/11/2015), nhất là tại các khu vực cảng biển, cảng cá, thu neo đậu tàu thuyền, cửa hàng xăng dầu.

- Lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý, một số doanh nghiệp là Thương nhân phân phối, Tổng đại lý, Đại lý và Nhượng quyền bán lẻ xăng dầu mua hàng của các doanh nghiệp không có chức năng, thậm chí mua xăng dầu trôi nổi trên thị trường, việc này vi phạm quy định kinh doanh xăng dầu theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ và Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014 ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, tạo ra sự bất bình đẳng trong kinh doanh xăng dầu, gây thiệt hại đối với người tiêu dùng và làm thất thu ngân sách nhà nước.

- Một số doanh nghiệp đầu mối ở ngoài tỉnh bán xăng dầu với số lượng lớn trên địa bàn nhưng chưa mở Chi nhánh tại tỉnh để kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường theo quy định.

Nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chưa chấp hành đúng quy định về kế toán, hóa đơn chứng từ, kê khai không đầy đủ lượng hàng và doanh số mua vào, bán ra; bán hàng không xuất hóa đơn (nhất là đối với người tiêu dùng và các hộ đánh bắt hải sản); dùng lượng hóa đơn này bán hoặc cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh có nhu cầu lấy hóa đơn để hạch toán chi phí làm giảm nghĩa vụ về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với Nhà nước.

Nhằm chấn chỉnh các tồn tại nêu trên và thực hiện.chủ trương của Bộ Tài chính tại Công văn số 12733/BTC-TCT ngày 13/9/2016 về việc đề nghị phối hợp chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu và của Tổng Cục thuế tại Công văn số 4156/TCT-DNL ngày 13/9/2016 về việc tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Cục Thuế tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), Sở Công Thương và UBND các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức thực hiện dán tem niêm phong đồng hồ đếm tổng của các cột đo (trụ bơm) xăng dầu tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên toàn tỉnh; đồng thời, định kỳ tổ chức ghi chỉ số công tơ, xác định số lượng xăng dầu bán ra trong tháng, quý. Qua đó nhằm quản lý được số lượng xăng dầu mua vào, bán ra, ngăn chặn việc khai man, trốn thuế, mua bán hóa đơn của các doanh nghiệp, góp phần tăng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát giao thông) và các ngành chức năng có liên quan... tổ chức kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện chế độ hóa đơn chứng từ đối với mặt hàng xăng dầu lưu thông trên thị trường từ các tỉnh khác vào địa bàn tỉnh Bình Định, nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển xăng dầu không.có hóa đơn chứng từ hợp pháp kèm theo hoặc quay vòng hóa đơn để hợp pháp số lượng xăng dầu gian lận với mục đích trốn thuế.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thuế đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có nghi ngờ về thuế như: ghi chép sổ sách kế toán, sử dụng hóa đơn bán hàng, kê khai thuế, nộp thuế và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối ngoài tỉnh có bán xăng dầu vào địa bàn tỉnh Bình Định để vận động, thuyết phục Và yêu cầu các doanh nghiệp thành lập Chi nhánh tại địa bàn tỉnh để thực hiện kê khai thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế, phí khác theo quy định.

Làm đầu mối cung cấp thông tin về các hành vi vi phạm trong kinh doanh xăng dầu (nhất là các vi phạm về đo lường, chất lượng, gian lận thương mại) của các doanh nghiệp cho cơ quan thông tin đại chúng và các cơ quan chức năng theo quy định pháp luật.

2. Sở Công Thương:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, thành viên Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với các doanh nghiệp là Thương nhân phân phối, Tổng đại lý, Đại lý và Nhượng quyền bán lẻ xăng dầu, nhất là các doanh nghiệp có biểu hiện gian lận thương mại, trốn thuế theo quy định.

Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với cơ quan Thuế, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng… tăng cường công tác kiểm tra xăng dầu lưu thông trên thị trường; các quy định về vận chuyển xăng dầu; số lượng, chất lượng, tình trạng hoạt động của thiết bị đong, đếm, bình đong đối chứng, bồn chứa; hợp đồng đại lý với thương nhân cung cấp xăng dầu và các điều kiện kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; tăng cường kiểm tra sau khi có thông báo thay đổi giá bán xăng dầu của cơ quan chức năng (đặc biệt sau khi có thông báo điều chỉnh giá xăng dầu). Xử lý nghiêm theo quy định tại Nghị định số 97/2013/NĐ-CP ngày 27/8/2013 của Chính phủ đối với các trường hợp vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh xăng dầu.

- Thông báo cho Cục Thuế tỉnh, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu mới thành lập đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

3. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với các hoạt động kinh doanh xăng dầu; chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, thông qua công tác tuần tra phối hợp kiểm tra hóa đơn, chứng từ đối với các phương tiện vận chuyển xăng dầu lưu thông vào địa bàn tỉnh.

4. Sở tài chính:

- Thực hiện việc quản lý giá xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan thường xuyên kiểm tra và xử lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu vi phạm về giá bán xăng dầu, không thực hiện niêm yết giá bán xăng dầu theo quy định.

- Định kỳ thông báo giá cả xăng dầu trên thị trường theo từng thời điểm để cơ quan Thuế tham khảo, xác định giá giao dịch thông thường làm căn cứ ấn định giá bán, mua đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh kê khai thuế không trung thực.

- Chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, đề xuất và trình UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí phục vụ cho công tác chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện hướng dẫn, cấp giấy phép kinh doanh kịp thời cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối thành lập Chi nhánh trên địa bàn tỉnh, cung cấp thông tin cấp giấy phép thành lập mới đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn để phối hợp quản lý.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện, thị xã, thành phố thực hiện thông báo và tuyên truyền đến các hộ đánh bắt thủy sản nói chung và đánh bắt xa bờ nói riêng, khi mua nhiên liệu cho tàu cá đi đánh bắt hải sản phải lấy hóa đơn giá trị.gia tăng để làm cơ sở cho việc xem xét hỗ trợ chi phí nhiên liệu theo quy định; đồng thời, góp phần hạn chế việc mua bán hóa đơn trái phép của các cơ sở kinh doanh xăng dầu, tạo công bằng trong kinh doanh.

- Trong quá trình thẩm định hồ sơ hỗ trợ nhiên liệu cho các tàu đánh bắt xa bờ theo quy định tại Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ, phải kiểm tra hóa đơn giá trị gia tăng về lượng xăng dầu đã mua phục vụ cho việc đánh bắt; đồng thời, cung cấp các hóa đơn này cho cơ quan Thuế (khi có yêu cầu) để phục vụ công tác đối chiếu thu thuế.

7. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan phổ biến, tuyên truyền sâu rộng các nội dung liên quan để các doanh nghiệp và nhân dân hiểu biết đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu.

8. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Phối hợp với các sở, ban ngành của tỉnh làm tốt công tác quy hoạch, quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu và tổ chức thực hiện dán tem niêm phong đồng hồ đếm tổng của các cột đo (trụ bơm) xăng dầu trên địa bàn; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn và khuyến khích, vận động mua xăng dầu với các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối trên địa bàn tỉnh để góp phần tăng thu nguồn thu cho ngân sách địa phương.

- Thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành để tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống gian lận thương mại về thuế, nhất là trong khâu lưu thông đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn.

9. Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan có liên quan trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao khẩn trương triển khai Chỉ thị này; đồng thời, phối hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu bằng biện pháp dán tem niêm phong đồng hồ đếm tổng các cột đo xăng dầu đã phê duyệt nhằm góp phần chống thất thu ngân sách. Định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả triển khai cho Cục Thuế tỉnh để theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hồ Quốc Dũng

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 22/CT-UBND   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định   Người ký: Hồ Quốc Dũng
Ngày ban hành: 11/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 22/CT-UBND

158

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
327665