Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 23/2001/CT-BGTVT về tăng cường công tác quản lý đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 23/2001/CT-BGTVT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Lê Ngọc Hoàn
Ngày ban hành: 18/12/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 18/12/2001, Bộ GTVT ban hành Chỉ thị 23/2001/CT-BGTVT về tăng cường công tác quản lý đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe. Cụ thể,

Để duy trì kết quả đạt được, khắc phục các tồn tại yếu kém và từng bước nâng cao chất lượng trong công tác đào tạo, SHCGPLX, Bộ yêu cầu Cục ĐBVN, các Sở GTVT, GTCC và các Cơ quan hữu quan thực hiện ngay các việc sau:

1- Vụ Tổ chức cán bộ và LĐ phối hợp với Thanh tra Bộ GTVT, Cục ĐBVN:

a- Lập kế hoạch thanh tra công tác quản lý đào tạo, SHCGPLX trong năm 2002 trình Bộ trưởng phê duyệt và thông báo đến các cơ sở ĐTLX, các Ban quản lý sát hạch lái xe và các Sở GTVT, GTCC.

b- Tổ chức thực hiện trong năm 2002.

2- Cục Đường bộ VN:

a- Khẩn trương trình Bộ GTVT ban hành tiêu chuẩn Trung tâm sát hạch lái xe và phương án triển khai SHCGPLX tập trung từ 01/01/2002 theo quy định của Luật giao thông đường bộ ngày 29/6/2001.

b- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các qui định mới của Bộ GTVT về:

- Qui chế quản lý đào tạo lái xe.

- Qui chế quản lý sát hạch cấp GPLX.

- Chương trình đào tạo lái xe.

c- Xây dựng lại nội dung các môn học trong ĐTLX và ban hành giáo trình ĐTLX phù hợp Chương trình ĐTLX mới.

d- Xây dựng nội dung, chương trình tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên dạy thực hành lái xe, nhân viên sát hạch lái xe và trực tiếp tập huấn cho đội ngũ sát hạch viên toàn quốc.

e- Thường xuyên kiểm tra công tác ĐTLX và SHCGPLX toàn quốc, báo cáo và đề xuất các biện pháp chấn chỉnh nhằm nâng cao chất lượng công tác ĐTLX và SHCGPLX; coi đây là một trong những biện pháp để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về đào tạo, SHCGPLX.

72