Tên thành viên

Mật khẩu


Chỉ thị 24-CT năm 1982 về giải quyết củi, than củi cung cấp cho sản xuất và đời sống nhân dân do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 24-CT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng   Người ký: Võ Chí Công
Ngày ban hành: 09/02/1982   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 28/02/1982   Số công báo: Số 4
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


57