• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Đo lường


Văn bản pháp luật về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

 

Chỉ thị 2426/2000/CT-BKHCNMT về công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng địa phương năm 2001 do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

Tải về Chỉ thị 2426/2000/CT-BKHCNMT
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2426/2000/CT-BKHCNMT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường   Người ký: Bùi Mạnh Hải
Ngày ban hành: 12/12/2000   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 12/12/2000, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành Chỉ thị 2426/2000/CT-BKHCNMT về công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng địa phương năm 2001.

Về công tác tiêu chuẩn và quản lý chất lượng:

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn thủ tục, trình tự, nội dung xây dựng tiêu chuẩn cơ sở để phổ biến cho các đơn vị và các doanh nghiệp áp dụng, nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu chuẩn hóa tại các doanh nghiệp.

Triển khai hoạt động các doanh nghiệp công bố tiêu chuẩn chất lượng áp dụng cho hàng hóa của mình theo các quy định tại Quyết định của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Triển khai hoạt động các doanh nghiệp tự công bố hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn từ ngày 01/01/2001 theo các quy định tại Quyết định của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Các công việc nói tại Điểm 2.3 và 2.4 được triển khai để thay thế cho công tác đăng ký chất lượng. Tổ chức thống kê, theo dõi việc công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa của các doanh nghiệp và việc doanh nghiệp tự công bố hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, đồng thời tổ chức kiểm tra sau khi doanh nghiệp thực hiện các công việc này.

Tập huấn, đào tạo cho cán bộ của các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng để các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ động tổ chức triển khai các hoạt động nói trên tại các địa phương.

Từ ngày 01/01/2001, triển khai hoạt động thử nghiệm an toàn đối với hàng hóa có yêu cầu về an toàn để thay thế cho hoạt động chứng nhận hàng hóa bắt buộc. Củng cố, nâng cấp trang thiết bị thử nghiệm và mở rộng khả năng thử nghiệm đối với các hàng hóa để đáp ứng yêu cầu chứng nhận an toàn.

Từ khóa: Chỉ thị 2426/2000/CT-BKHCNMT

160

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
8112