Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 25/1999/CT-TTg về việc đẩy mạnh công tác Y, Dược học cổ truyền do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 25/1999/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 30/08/1999   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/09/1999   Số công báo: Số 36
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 30/8/1999, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 25/1999/CT-TTg về việc đẩy mạnh công tác Y, Dược học cổ truyền. Cụ thể,

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

1. Bộ Y tế chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo cán bộ y học cổ truyền ở các bậc học theo quy định của Nhà nước về đào tạo; huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước tham gia đào tạo cán bộ YDHCT, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ YDHCT, kết hợp đào tạo về YDHCT với đào tạo về y học hiện đại.

2. Hàng năm, Bộ Y tế giành tỷ lệ ngân sách y tế thoả đáng cho các hoạt động khám chữa bệnh bằng YDHCT.

3. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ :

- Nghiên cứu, từng bước củng cố, hoàn thiện và phát triển các cơ sở YDHCT từ Trung ương đến cơ sở, phù hợp với tình hình phát triển của đất nước.

- Nghiên cứu, xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ đề án về công tác quản lý YDHCT, chỉ đạo Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí cán bộ chuyên trách theo dõi và chỉ đạo công tác YDHCT.

- Xây dựng khoa y học cổ truyền hoặc một số giường bệnh y học cổ truyền tại các bệnh viện, viện y học hiện đại.

84