Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 25/2002/CT-BGTVT về tăng cường kiểm tra và chấn chỉnh công tác kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 25/2002/CT-BGTVT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Đào Đình Bình
Ngày ban hành: 19/12/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 25/01/2003   Số công báo: Số 5
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 19/12/2002, Bộ GTVT ban hành Chỉ thị 25/2002/CT-BGTVT về tăng cường kiểm tra và chấn chỉnh công tác kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ. Cụ thể,

Để tăng cường thi hành Luật Giao thông đường bộ trong công tác kiểm định và chấn chỉnh tổ chức, khắc phục triệt để những tồn tại, thiếu sót nêu trên, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chỉ thị:

1. Giao các cơ quan trực thuộc Bộ, căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình, rà soát lại toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật Bộ đã ban hành, kịp thời tham mưu trình Bộ bổ sung điều chỉnh các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện Luật Giao thông đường bộ, phục vụ cho công tác kiểm định. Văn bản nào còn thiếu phải được soạn thảo ngay để kịp ban hành và áp dụng từ 01/02/2003.

Cục Đăng kiểm Việt Nam chủ trì và phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thành ngay trong tháng 01/2003 dự thảo Nghị định về loại bỏ các phương tiện vận tải hành khách, hàng hóa đã quá niên hạn sử dụng để trình Chính phủ ban hành.

2. Giao Cục Đăng kiểm Việt Nam chủ trì và phối hợp với các Sở GTVT (GTCC) tổ chức kiểm tra rà soát lại toàn bộ các trường hợp Trạm trưởng, Đăng kiểm viên và Nhân viên nghiệp vụ không đủ tiêu chuẩn theo Quyết định 1643/1998/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải thì phải đưa đi đào tạo bổ sung và kiên quyết xử lý theo quy định tại Quyết định số 3165/2002/QĐ-BGTVT ngày 02/10/2002 của Bộ Giao thông vận tải, nhằm nâng cao chất lượng về chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức của người làm công tác kiểm định . Nghiêm cấm bố trí người làm công tác kiểm định không đúng quy định của Bộ.

82