• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp nhà nước


Văn bản pháp luật về Chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước

 

Chỉ thị 27/2001/CT-TTg thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tải về Chỉ thị 27/2001/CT-TTg
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 27/2001/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/11/2001   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/12/2001   Số công báo: Số 48
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 22/11/2001, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 27/2001/CT-TTg thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Cụ thể,

Tổng công ty nhà nước triển khai ngay các công việc sau:

1. Phổ biến, quán triệt, giải thích và tuyên truyền về quan điểm, chủ trương, mục tiêu của Đảng và Chính phủ đối với việc chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đến tận cán bộ quản lý, người lao động trong doanh nghiệp.

2. Tiến hành phân loại và sắp xếp doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá IX; lập kế hoạch chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh mà Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quy định tại Nghị định số 63/2001/NĐ-CP.

3. Phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xử lý các tồn tại về tài chính, tài sản, công nợ, lao động của doanh nghiệp và về trình tự, thủ tục chuyển đổi.

 

 

Từ khóa: Chỉ thị 27/2001/CT-TTg

187

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
48601