Tên thành viên

Mật khẩu


Chỉ thị 292-CT năm 1987 thực hiện quyết định 126-CT sửa đổi chế độ nhận tiền và hàng do người Việt Nam định cư ở các nước ngoài hệ thống xã hội chủ nghĩa gửi về giúp gia đình do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 292-CT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng   Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 10/10/1987   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/10/1987   Số công báo: Số 18
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


65