Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 30/1998/CT-BDGĐT về đào tạo và bồi dưỡng giáo viên bộ môn Giáo dục công dân trường Trung học cơ sở, Phổ thông trung học - Trung học chuyên ban do Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 30/1998/CT-BDGĐT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Nguyễn Minh Hiển
Ngày ban hành: 20/05/1998   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 20/05/1998, Bộ giáo dục và Đào tạo ban hànhChỉ thị 30/1998/CT-BDGĐT về đào tạo và bồi dưỡng giáo viên bộ môn Giáo dục công dân trường Trung học cơ sở, Phổ thông trung học - Trung học chuyên ban.

Nhiệm vụ của các trường (khoa) Đại học sư phạm và Cao đẳng sư phạm đào tạo giáo viên giáo dục công dân:

a. Các trường Đại học sư phạm thuộc các Đại học quốc gia và khu vực, Đại học sư phạm Vinh, Đại học sư phạm Quy Nhơn khẩn trương củng cố các khoa Giáo dục chính trị về các mặt cơ sở vật chất, thiết bị, đặc biệt củng cố - bổ sung cán bộ giảng dạy có chất lượng để thực hiện nhiệm vụ đào tạo - bồi dưỡng giáo viên Giáo dục công dân - Triết cho các trường Phổ thông trung học - Trung học chuyên ban và cung cấp cán bộ giảng dạy cho các trường Cao đẳng sư phạm, tiến hành nghiên cứu góp phần đổi mới nội dung phương pháp giảng dạy môn Giáo dục công dân ở trường Trung học phổ thông.

Phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, các khoa Triết trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn khoa Giáo dục chính trị tại trường Đại học sư phạm - Đại học quốc gia Hà Nội tổ chức đào tạo cán bộ giảng dạy Mác - Lênin có trình độ trên đại học cho các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp - dạy nghề, đặc biệt cán bộ giảng dạy cho các khoa Giáo dục chính trị - giáo dục công dân ở Đại học sư phạm và Cao đẳng sư phạm.

Phối hợp với Bộ Tư pháp, trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức đào tạo cán bộ giảng dạy pháp luật có bằng đại học thứ 2 (cử nhân Luật) cho các trường Đại học sư phạm và Cao đẳng sư phạm và cấp chứng chỉ cho giáo viên dạy pháp luật cho các trường Trung học phổ thông.

b. Xây dựng củng cố khoa đào tạo giáo viên Giáo dục công dân các trường Cao đẳng sư phạm để thực hiện có chất lượng nhiệm vụ đào tạo - bồi dưỡng giáo viên Giáo dục công dân trường Trung học cơ sở cho các tỉnh - thành phố theo chương trình đã ban hành tại Quyết định 3637/QĐ ngày 30/8/1996 của Bộ về việc ban hành kế hoạch và chương trình các môn học đào tạo giáo viên Trung học cơ sở có trình độ Cao đẳng sư phạm. Đối với những tỉnh chưa có trường Cao đẳng sư phạm đa hệ thì cần liên kết với các trường (khoa) Đại học sư phạm hoặc các trường Cao đẳng sư phạm của tỉnh khác để đảm bảo thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cho giáo viên Giáo dục công dân trường Trung học cơ sở.

c. Mở rộng quy mô đào tạo một cách hợp lý của các khoa Giáo dục công dân (trường Đại học sư phạm, Cao đẳng sư phạm) tương ứng với điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ.

d. Các khoa Giáo dục công dân của các trường Cao đẳng sư phạm tổ chức lực lượng cán bộ giảng dạy để thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Giáo dục công dân các trường Trung học cơ sở theo sự chỉ đạo của Bộ và kế hoạch của các Sở Giáo dục và Đào tạo.

92