• Lữu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


Chỉ thị 31/CT-TTg năm 2016 về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 31/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 02/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 12/11/2016   Số công báo: Từ số 1173 đến số 1174
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Thủ tướng chính phủ vừa có Chỉ thị 31/CT-TTg về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

 

Theo đó, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, cơ quan khác thuộc Trung ương, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ:

 • Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý, sử dụng tài sản công;
 • Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị;
 • Về quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập;
 • Tăng cường quản lý trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp;
 • Về quản lý mua sắm, sử dụng xe ô tô công;
 • Về mua sắm tập trung tài sản công;
 • Về khai thác nguồn lực từ tài sản công;
 • Về giao đất, cho thuê đất và quản lý khai thác tài nguyên;
 • Về hiện đại hóa công tác quản lý tài sản công.

Xem chi tiết nội dung tại Chỉ thị 31/CT-TTg ngày 02/11/2016.

Từ khóa: Chỉ thị 31/CT-TTg

675

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328070