Tên thành viên

Mật khẩu


Chỉ thị 330-CT năm 1986 bổ sung Chỉ thị 173-CT về tăng cường quản lý việc sản xuất và sử dụng các chai khí để hàn, cắt kim loại do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 330-CT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng   Người ký: Đỗ Mười
Ngày ban hành: 31/12/1986   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/12/1986   Số công báo: Số 25
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


57