Tên thành viên

Mật khẩu


Chỉ thị 339-CT năm 1989 về việc áp dụng các biện phòng chống bệnh SIDA do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 339-CT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng   Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 02/12/1989   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/12/1989   Số công báo: Số 24
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


58