• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Chỉ thị 3595/CT-BKHCN năm 2011 về tăng cường công tác thống kê khoa học và công nghệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tải về Chỉ thị 3595/CT-BKHCN
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3595/CT-BKHCN   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ   Người ký: Trần Việt Thanh
Ngày ban hành: 22/11/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/12/2011   Số công báo: Từ số 621 đến số 622
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Thống kê   Tình trạng: Đã biết

Ngày 22/11/2011, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Chỉ thị 3595/CT-BKHCN năm 2011 về tăng cường công tác thống kê khoa học và công nghệ.

Nhằm đẩy mạnh công tác thống kê khoa học và công nghệ, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý ngành trong tình hình mới, Bộ Trưởng Bộ khoa học và công nghệ chỉ thị:

1. Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia có trách nhiệm

a) Chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai công tác thống kê ngành khoa học và công nghệ; đôn đốc, hướng dẫn và tổ chức triển khai công tác thống kê khoa học và công nghệ trong phạm vi toàn quốc. Tham mưu giúp Bộ trưởng tổ chức, quản lý công tác thống kê trong ngành khoa học và công nghệ; tiến hành hoạt động thống kê đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của Bộ;

b) Đẩy mạnh nghiên cứu phương pháp luận thống kê khoa học và công nghệ và hoàn thiện hành lang pháp lý cho công tác thống kê khoa học và công nghệ;

c) Khẩn trương phối hợp với Tổng cục Thống kê, cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng và trình “Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về khoa học và công nghệ áp dụng đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ” theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 30/2006/NĐ-CP ngày 29/3/2006 của Chính phủ về thống kê khoa học và công nghệ;

d) Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê khoa học và công nghệ cho các cán bộ làm công tác thống kê tại các đơn vị Bộ Khoa học và Công nghệ và các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Sở Khoa học và Công nghệ và các tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ;

2. Các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm

a) Xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ thống kê khoa học và công nghệ; bố trí kinh phí và nhân lực để triển khai nhiệm vụ thống kê khoa học và công nghệ, cung cấp thông tin thống kê thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của đơn vị trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê khoa học và công nghệ cho Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia;

b) Cục Ứng dụng và Phát triển Công nghệ phối hợp với Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia xây dựng phương án và các điều kiện cần thiết để triển khai điều tra thống kê về đổi mới công nghệ theo Quyết định số 1757/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, triển khai thực hiện chế độ báo cáo thống kê về chuyển giao công nghệ;

Từ khóa: Chỉ thị 3595/CT-BKHCN

166

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
133397