Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 36/1998/CT-TTg về kiểm điểm thực hiện Nghị định ban hành Quy chế Khu Công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 36/1998/CT-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Ngô Xuân Lộc
Ngày ban hành: 23/10/1998   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 10/12/1998   Số công báo: Số 34
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 23/10/1998, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 36/1998/CT-TTg về kiểm điểm thực hiện Nghị định ban hành Quy chế Khu Công nghiệp, Khu chế xuất, Khu công nghệ cao.

Việc soạn thảo Luật KCN trước hết cần dựa vào tổng kết hoạt động thực tiễn của các KCN hiện có. Nhằm thực hiện nhiệm vụ này, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc kiểm điểm thực hiện Quy chế hoạt động KCN của Chính phủ trên một số nội dung sau :

1. Đánh giá chung về hoạt động của KCN trong những năm qua;

2. Công tác quy hoạch phát triển KCN;

3. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng;

4. Việc phát triển các công trình hạ tầng ngoài hàng rào KCN để đồng bộ hóa với các công trình hạ tầng trong hàng rào KCN;

5. Cơ chế quản lý và tổ chức bộ máy trong quản lý Nhà nước đối với hoạt động KCN;

6. Việc thực hiện các thủ tục hành chính Nhà nước cấp : Giấy phép đầu tư, quản lý xây dựng, thương mại, tài chính, ngân hàng, lao động, hải quan, công an;

7. Nhận xét và kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các quy định trong Nghị định của Chính phủ ban hành Quy chế KCN;

81