Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 39-TTg năm 1997 về việc bảo đảm an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 39-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 18/01/1997   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/03/1997   Số công báo: Số 5
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 18/01/1997, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 39-TTg năm 1997 về việc bảo đảm an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển.

Bộ Thuỷ sản tiến hành ngay một số công việc sau đây:

- Rà soát lại các quy định hiện hành, sửa đổi, bổ sung các quy định cụ thể về trang bị an toàn và cứu nạn cho người và tàu thuyền hoạt động nghề cá như phao cứu sinh, dụng cụ cứu hoả, phương tiện thông tin v.v..., phù hợp với từng vùng nước, từng loại tàu thuyền và khả năng vốn của ngư dân, bảo đảm tất cả mọi phương tiện đánh bắt thuỷ sản phải có các phương tiện an toàn tối thiểu khi đi biển.

- Phối hợp với Uỷ ban nhân dân các cấp, các ngành thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện ngắn ngày để hướng dẫn ngư dân các kiến thức cần thiết về trang bị và sử dụng phương tiện an toàn, cứu nạn; sản xuất đủ và cung ứng kịp thời các trang bị an toàn, cứu nạn cho ngư dân.

- Xây dựng đề án tổng thể về phòng chống lụt bão của ngành và quy định cụ thể các nơi cư trú, neo đậu tàu thuyền, nơi sơ tán dân ở từng vùng, từng địa phương.

- Phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tổ chức việc đăng ký và cấp giấy phép hoạt động nghề cá cho các tàu thuyền đánh bắt thuỷ hải sản có đủ trang bị an toàn, cứu nạn.

- Tổ chức các Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn người và tàu thuyền đánh bắt hải sản trên biển ở từng khu vực theo Quyết định số 780/TTg ngày 23 tháng 10 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ, phối hợp với Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm - cứu nạn trên không và trên biển cùng các ngành có liên quan tìm kiếm, cứu nạn kịp thời ngư dân khi có tai nạn xảy ra.

83