Tên thành viên

Mật khẩu


Chỉ thị 44-CT năm 1985 về đẩy mạnh công tác phát triển thương nghiệp xã hội chủ nghĩa, cải tạo thương nghiệp tư doanh và quản lý thị trường do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 44-CT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng   Người ký: Tố Hữu
Ngày ban hành: 28/01/1985   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/02/1985   Số công báo: Số 2
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


61