Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 515-TTg năm 1997 về đẩy mạnh chương trình khai thác và phát triển kinh - tế xã hội vùng Đồng Tháp Mười do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 515-TTg   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ   Người ký: Võ Văn Kiệt
Ngày ban hành: 10/07/1997   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/08/1997   Số công báo: Số 16
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 10/07/1997, Thủ Tướng Chính Phủ ban hành Chỉ thị 515-TTg năm 1997 về đẩy mạnh chương trình khai thác và phát triển kinh - tế xã hội vùng Đồng Tháp Mười.

Để tiếp tục khai thác và phát triển toàn diện và bền vững Đồng Tháp Mười để vùng này trở thành một vùng kinh tế - xã hội phát triển theo hướng công nghiệp hoá, một vùng nông thôn mới điển hình của đồng bằng sông Cửu Long, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Tiếp tục triển khai chương trình khai thác và phát triển kinh tế - xã hội Đồng Tháp Mười thời gian tới với phương châm: phát triển và nâng cao hơn nữa về chất lượng những kết quả đã đạt được trong mười năm qua, có giải pháp toàn diện, đồng bộ khai thác và phát triển Đồng Tháp Mười thành vùng kinh tế nông nghiệp đa dạng, cơ khí hoá; kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế - văn hoá, xã hội và quốc phòng, an ninh.

2. Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp cùng các Bộ ngành có liên quan, Uỷ ban nhân dân các tỉnh hoàn thành trong năm 1997 quy hoạch, kế hoạch cụ thể về thoát lũ, giữ ngọt cho toàn vùng và của từng tỉnh, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Cửu Long.

3. Việc khai thác và phát triển kinh tế - xã hội Đồng Tháp Mười phải gắn liền với việc tạo lập hệ sinh thái mới, ổn định và bền vững, phát huy các lợi thế của vùng, sớm hình thành cơ cấu nông nghiệp đa dạng, bên cạnh cây lương thực, cần phát triển cây ăn trái, cây công nghiệp, và chăn nuôi gia cầm ở quy mô công nghiệp; gắn liền với việc bảo vệ, tạo lập hệ sinh thái cân bằng, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản:

- Về sản xuất nông nghiệp: Đẩy mạnh việc đầu tư thâm canh, tăng vụ, nâng cao hiệu quả diện tích đã được khai thác trồng lúa, chú trọng giống lúa đặc sản, giống lúa có chất lượng cao cho xuất khẩu, từng bước đa dạng hoá cây trồng, nhất là cây ăn quả, cây công nghiệp có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với điều kiện sinh thái của vùng.

- Về phát triển lâm nghiệp: Trước hết phải giữ cho được diện tích rừng phù hợp với từng tỉnh, khôi phục và bảo tồn vùng rừng Tràm chim, trồng thêm rừng mới trên đất trống, coi trọng việc trồng rừng phan tán, trồng cây chắn gió, chắn sóng dọc các trục kênh và lộ giao thông, khu dân cư hộ gia đình bảo đảm cân bằng hệ sinh thái của vùng.

- Về thuỷ sản: Cần phải bảo vệ và phát triển nguồn thuỷ sản, mở rộng và phát triển các mô hình nuôi cá kết hợp với trồng rừng các đìa, bàu, khuyến khích việc xây dựng tổ hợp vườn - ao trong các khu dân cư kết hợp việc làm mới các hồ chứa nước ngọt vừa để điều hoà thuỷ lợi, vừa để phát triển các nguồn lợi thuỷ sản.

84