Tên thành viên

Mật khẩu


Chỉ thị 70-CT về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo hộ lao động do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 70-CT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng   Người ký: Đỗ Mười
Ngày ban hành: 22/02/1984   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/03/1984   Số công báo: Số 6
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


51