• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật nghĩa vụ quân sự


 

Chỉ thị 84/CT-BQP năm 2015 thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trong Quân đội đến năm 2020 do Bộ Quốc phòng ban hành

Tải về Chỉ thị 84/CT-BQP
Bản Tiếng Việt

BỘ QUỐC PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/CT-BQP

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CÔNG TÁC DÂN TỘC TRONG QUÂN ĐỘI ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 về phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc và Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 11/10/2013 Bộ Quốc phòng đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trong Quân đội; theo đó, hầu hết cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tích cực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân đối với công tác dân tộc của Đảng, Nhà nước. Tuy nhiên, việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai và hướng dẫn thực hiện các văn bản trên ở một số cấp ủy, chỉ huy, cơ quan, đơn vị chưa thật đầy đủ và nghiêm túc; nhất là công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng các Đề án của Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Quốc phòng chủ trì.

Để triển khai, thực hiện có hiệu quả việc xây dựng các Đề án của Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Quốc phòng; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ thị:

1. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ có nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước trong tình hình mới.

2. Giao các cơ quan, đơn vị chủ trì xây dựng các Đề án:

- Bộ Tổng Tham mưu chỉ đạo xây dựng Đề án: “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao từ số thanh niên dân tộc thiểu số đang tại ngũ cho các dân tộc thiểu số dưới 10.000 người, cư trú ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới”.

- Cục Quân y/BQP xây dựng Đề án: “Nâng cấp, xây dựng mới các trạm y tế quân dân y kết hợp vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới” .

- Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xây dựng 02 Đề án:

+ Đề án: “Liên kết với chính quyền địa phương mở lớp học tiếng dân tộc cho cán bộ, chiến sỹ hiện đang công tác vùng dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới”.

+ Đề án: “Tăng cường sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Bộ đội Biên phòng xuống các xã trọng điểm ở khu vực biên giới”.

- Các quân khu chủ trì, phối hợp với các địa phương xây dựng Đề án: “Xây dựng các điểm dân cư tập trung, bố trí việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới; bảo vệ và phát triển rừng vành đai đến năm 2020” trên địa bàn quân khu.

3. Thời gian xây dựng các Đề án:

- Các đơn vị được giao xây dựng Đề án xong trước ngày 30/10/2015 (riêng Đề án “Xây dựng các điểm dân cư tập trung, bố trí việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới; bảo vệ và phát triển rừng vành đai đến năm 2020”, xong trước ngày 30/11/2015).

- Báo cáo thông qua Thường vụ Quân ủy Trung ương trong tháng 12/2015.

- Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cuối tháng 12/2015.

4. Tổ chức thực hiện

- Bộ Quốc phòng phân công đồng chí Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức triển khai quán triệt Chỉ thị và giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị xây dựng Đề án.

- Tổng cục Chính trị chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn nội dung, đôn đốc, tổng hợp kết quả, tiến độ xây dựng các Đề án; hằng tháng báo cáo Bộ Quốc phòng để chỉ đạo.

- Đề nghị cấp ủy, chính quyền các tỉnh phối hợp với các quân khu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục Quân y/BQP chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tham gia trong việc xây dựng Đề án tại địa phương mình.

Nhận được Chỉ thị này, các cơ quan, đơn vị quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ được giao./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Thủ trưởng BQP và CNTCCT;
- Ủy ban Dân tộc;
- Tỉnh ủy, UBND các tỉnh biên giới;
- Các đầu mối trực thuộc BQP;
- Cục Dân vận/TCCT;
- Lưu: VT, NC; Quy 112.

BỘ TRƯỞNG
Đại tướng Phùng Quang Thanh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 84/CT-BQP   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng   Người ký: Phùng Quang Thanh
Ngày ban hành: 15/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Dân tộc   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Chỉ thị 84/CT-BQP

377

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278999