Tên thành viên

Mật khẩu


Chỉ thị 95-CT năm 1991 về công tác thông tin khoa học và công nghệ do Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng ban hành

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 95-CT   Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng   Người ký: Võ Nguyên Giáp
Ngày ban hành: 04/04/1991   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/05/1991   Số công báo: Số 9
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


58