• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công điện 04/CĐ-KBNN năm 2018 về thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính trong việc triển khai nhiệm vụ được giao sau kỳ nghỉ Tết do Kho bạc Nhà nước ban hành

Tải về Công điện 04/CĐ-KBNN
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
KHO BẠC NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CĐ-KBNN

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2018

 

CÔNG ĐIỆN

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ BỘ TÀI CHÍNH TRONG VIỆC TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO SAU KỲ NGHỈ TẾT

Tổng Giám đốc KBNN điện:

 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các đơn vị thuộc cơ quan Kho bạc Nhà nước.

Thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 22/12/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết năm 2018, các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính; Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã có Chỉ thị số 78/CT-KBNN ngày 08/01/2018 và Công điện số 03/CĐ-KBNN ngày 23/02/2018 của Tổng Giám đốc KBNN về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, trong đó yêu cầu quán triệt toàn thể cán bộ, công chức chấp hành nghiêm quy định về kỷ cương hành chính và kỷ luật lao động, không đi lễ hội, đền chùa trong giờ hành chính.

Tuy nhiên, ngày 27/02/2018, một số cán bộ, công chức KBNN thành phố Nam Định thuộc KBNN Nam Định đã đi lễ Đền Trn trong giờ hành chính (thông tin phát trên Chương trình thời sự truyền hình VTV1 tối ngày 27/02/2018).

Tổng Giám đốc KBNN yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc KBNN, Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Công điện số 240/CĐ-TTg ngày 21/2/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo số 173/TB-BTC ngày 22/2/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và các văn bản chỉ đạo nêu trên của Tổng Giám đốc KBNN, trong đó đặc biệt lưu ý, nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống KBNN đi lễ hội, đền chùa trong giờ hành chính, kể cả việc đi lễ trong giờ hành chính trong thời gian nghỉ phép, nghỉ ốm, nghỉ việc riêng...; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc KBNN, Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc quán triệt thực hiện Công điện này, chịu trách nhiệm cá nhân trước Lãnh đạo KBNN về việc thực hiện những nội dung tại các văn bản nêu trên và Công điện này./.

 


Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để b/c);
- Đồng chí Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các đồng chí Phó Tổng giám đốc KBNN (để chỉ đạo);
- Các đơn vị thuộc KBNN; KBNN các t
nh, thành phố trực thuộc Trung ương (để t/h);
- Lưu: VT, VP (  b
).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn
Quang Vinh

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 04/CĐ-KBNN   Loại văn bản: Công điện
Nơi ban hành: kho bạc nhà nước   Người ký: Nguyễn Quang Vinh
Ngày ban hành: 28/02/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công điện 04/CĐ-KBNN

382

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375612