Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Hiệp định số 16/2004/LPQT về tham khảo chính trị và ngoại giao giữa Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Hội nhập Châu Phi nước Cộng hòa Bê-nanh do Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Hội nhập Châu Phi nước Cộng hòa Bê-nanh ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 16/2004/LPQT   Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Bộ Ngoại giao, Chính phủ các nước   Người ký: Nguyễn Phú Bình, Biaou Rogatien
Ngày ban hành: 12/11/2003   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 22/04/2004   Số công báo: Số 15
      Tình trạng: Đã biết

121