• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Hiệp định về viện trợ hàng hoá nông nghiệp theo đạo luật lương thực vì sự tiến bộ giữa Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Tải về Điều ước quốc tế Khôngsố
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: Khôngsố   Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ   Người ký:
Ngày ban hành: 31/07/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết

Hiệp định về viện trợ hàng hoá nông nghiệp theo đạo luật lương thực vì sự tiến bộ được ký kết giữa Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Hiệp định này dựa trên các điều khoản và điều kiện nêu tại mục 7 C.F.R phần 1499, trừ khi có quy định khác được nêu ra cụ thể trong Hiệp định này.

CCC đồng ý cung cấp cho Bên điều phối các hàng hoá nông nghiệp với số lượng được quy định cụ thể tại phần II, mục I (dưới đây gọi tắtlà "hàng hoá") để trợ giúp tại Việt Nam và, trong phạm vi được quy định tại Phần II, mục II và III, thanh toán chi phí vận chuyển đường biển và các chi phí khác có liên quan đến việc cung cấp hàng hoá này.

Bên điều phối đồng ý chỉ sử dụng các hàng hoá theo đúng Hiệp định này và theo kế hoạch hành động đã được duyệt tại Phụ lục A đính kèm và là một phần của Hiệp định này, và sẽ không bán hoặc đổi các hàng hoá khác trừ trường hợp quy định tại Phụ lục A hoặc trường hợp cụ thể khác được CCC chấp thuận bằng văn bản.

Trừ khi được CCC uỷ quyền, toàn bộ việc giao hàng hoá theo Hiệp định này sẽ được thực hiện trong thời gian giao hàng quy định tại phần II, mục I.

Hiệp định này sẽ có hiệu lực sau khi ký.

Để làm bằng, đại diện các bên được uỷ quyền hợp pháp đã ký bản Hiệp định này.

Hiệp định được làm thành hai bản bằng tiếng Anh và tiếng Việt. Trong trường hợp có sự diễn giải khác nhau giữa bản tiếng Anh và bản tiếng Việt thì bản tiếng Anh sẽ được lấy làm chuẩn.

Từ khóa: Điều ước quốc tế Khôngsố

212

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
49954