• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Hướng dẫn số 1456/2005/HD-TLĐLĐVN về việc hướng dẫn triển khai phong trào thi đua Giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2006-2010 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Tải về Văn bản khác 1456/2005/HD-TLĐLĐVN
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1456/2005/HD-TLĐLĐVN   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam   Người ký: Đỗ Đức Ngọ
Ngày ban hành: 01/08/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 01/08/2005, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 1456/2005/HD-TLĐLĐVN về việc hướng dẫn triển khai phong trào thi đua Giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2006-2010.

MỤC TIÊU CỦA PHONG TRÀO

1. Vì sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, động viên nữ CNVCLĐ phát huy tiềm năng trí tuệ, lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu kinh tế-xã hội của đất nước.

2. Xây dựng người nữ CNVCLĐ yêu nước, có tri thức, có sức khoẻ, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hoá, có lòng nhân hậu, quan tâm tới lợi ích xã hội và cộng đồng.

3. Tập hợp đông đảo nữ CNVCLĐ ở các thành phần kinh tế tham gia phong trào, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh.

 

Từ khóa: Văn bản khác 1456/2005/HD-TLĐLĐVN

299

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
9537