• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Hướng dẫn 30-HD/BCHTW năm 2009 về điều kiện, căn cứ và Quy trình xét, công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 đã hy sinh, từ trần do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

Tải về Hướng dẫn 30-HD/BCHTW
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 30-HD/BCHTW   Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Ban Tổ chức Trung ương   Người ký: Nguyễn Văn Quynh
Ngày ban hành: 12/08/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết

Ngay 12/08/2015, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn 30-HD/BCHTW năm 2009 về điều kiện, căn cứ và Quy trình xét, công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 đã hy sinh, từ trần.

Quy định chung

Chỉ xem xét, công nhận đối với người hoạt động cách mạng từ trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945 đã hy sinh, từ trần mà trong quá trình hoạt động cách mạng hoàn thành nhiệm vụ được giao, không bị xử lý kỷ luật bằng các hình thức khai trừ khỏi Đảng, kết án tù chung thân do đã tham gia các đảng phái phản động, chống phá cách mạng.

Ngày Tổng khởi nghĩa ở từng địa phương thực hiện theo Hướng dẫn số 770/TC-TW ngày 13 tháng 11 năm 1995 của Ban Tổ chức Trung ương.

Từ khóa: Hướng dẫn 30-HD/BCHTW

533

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
282927