• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thú y


Văn bản pháp luật về Phòng chống dịch bệnh

 

Hướng dẫn 4249/HD-BNN-TY năm 2019 về kiểm soát vận chuyển lợn để nuôi làm giống, nuôi thương phẩm trong và ngoài vùng có bệnh Dịch tả lợn Châu Phi do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Hướng dẫn 4249/HD-BNN-TY
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4249/HD-BNN-TY

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2019

 

HƯỚNG DẪN

KIỂM SOÁT VẬN CHUYỂN LỢN ĐỂ NUÔI LÀM GIỐNG, NUÔI THƯƠNG PHẨM TRONG VÀ NGOÀI VÙNG CÓ BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

Căn cứ quy định của Luật thú y và thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2019 về việc triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20 tháng 5 năm 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) hướng dẫn kiểm soát vận chuyển lợn để nuôi làm giống, nuôi thương phẩm trong và ngoài vùng có bệnh DTLCP như sau:

1. Phòng bệnh tại cơ sở chăn nuôi xuất, bán lợn

a) Có quy trình và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học nhằm ngăn ngừa mầm bệnh DTLCP xâm nhiễm vào cơ sở chăn nuôi lợn.

b) Thực hiện các biện pháp giám sát, phòng bệnh theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Kiểm soát vận chuyển lợn ra ngoài, vào trong vùng dịch

a) Lợn có nguồn gốc từ cơ sở không nhiễm bệnh và phải được lấy mẫu máu xét nghiệm âm tính với mầm bệnh DTLCP trước khi vận chuyển ra ngoài.

b) Lợn được vận chuyển bằng phương tiện chuyên dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 70 Luật thú y và QCVN 01-100:2012/BNNPTNT (ban hành kèm theo Thông tư số 30/2012/TT-BNNPTNT ngày 03/7/2012 của Bộ NN&PTNT) từ cơ sở sản xuất ln đến trực tiếp cơ sở nuôi lợn (cơ sở tiếp nhận lợn).

c) Phương tiện vận chuyển phải được vệ sinh, khử trùng tiêu độc trước khi ra, vào cơ sở chăn nuôi xuất bán lợn, cơ sở tiếp nhận lợn.

d) Đối với trường hợp vận chuyển lợn ra, vào vùng dịch trong địa bàn cấp tỉnh phải được xét nghiệm âm tính với mầm bệnh DTLCP. Trường hp lợn có nguồn gốc từ địa bàn cấp tỉnh khác, ngoài yêu cầu kiểm tra âm tính với mầm bệnh DTLCP, lợn phải được kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh theo quy định tại Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ NN&PTNT, đồng thời thực hiện thông báo kiểm dịch cho nơi đến trước khi vận chuyển lợn về địa phương.

đ) Đối với cơ sở tiếp nhận lợn nằm trong vùng dịch phải là cơ sở chăn nuôi đã được công nhận an toàn dịch bệnh hoặc cơ sở chăn nuôi đã đăng ký tham gia chương trình giám sát dịch bệnh hoặc cơ schăn nuôi có quy trình và thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học theo quy định; trước khi tiếp nhận lợn, chủ cơ sở chăn nuôi phải báo cáo với chính quyền địa phương và cơ quan thú y đđược theo dõi, quản lý.

3. Kiểm soát vận chuyển lợn đi qua địa bàn của tỉnh, thành phố có dịch đến địa phương khác

a) Thực hiện các nội dung của Mục 2 văn bản này.

b) Thông báo cho các địa phương về lộ trình vận chuyển lợn. Phương tiện vận chuyển phải đi theo lộ trình hướng dẫn của cơ quan thú y địa phương có phương tiện vận chuyn lợn đi qua.

4. Lấy mẫu lợn để xét nghiệm mầm bệnh DTLCP

Trước khi vận chuyển, chủ cơ sở chăn nuôi lợn phải báo cho cơ quan thú y địa phương để tổ chức giám sát và lấy mẫu máu lợn để xét nghiệm mầm bệnh DTLCP như sau:

a) Đối với trường hp xuất bán, vận chuyển lợn tại các cơ sở chăn nuôi có tổng đàn dưới 100 con: Lấy mẫu máu của 15 con lợn để gộp thành 03 mẫu xét nghiệm. Trường hợp cơ sở chăn nuôi có dưới 15 con lợn, lấy mẫu máu của 05 con lợn và gộp thành 01 mẫu xét nghiệm.

b) Đối với trường hợp xuất bán, vận chuyển lợn tại các cơ sở chăn nuôi có tng đàn từ 100 con trở lên: Lấy mẫu máu của lợn với số lượng theo quy định tại Bảng 2, Phụ lục XI của Thông hr số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phm động vật trên cạn với tỷ lệ mc bệnh dự đoán là 10% và gộp 05 mẫu thành 01 mu xét nghiệm.

Phiếu trả lời kết quả xét nghiệm chỉ có giá trị với lô lợn đã đăng ký vận chuyn và có giá trị trong vòng 10 ngày ktừ ngày trả lời kết quả.

Chủ cơ sở chăn nuôi lợn chi trả kinh phí lấy mẫu, gửi mẫu và xét nghiệm mẫu.

5. Xử lý lợn dương tính với mầm bệnh DTLCP

Tiêu hủy ngay toàn bộ lợn tại ô chuồng nuôi dương tính với mầm bệnh DTLCP; đồng thời thực hiện các biện pháp xử lý ổ dịch, phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định.

6. Tổ chức thực hiện

Căn cứ văn bản hướng dẫn này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của địa phương, bảo đảm không lây lan dịch bệnh.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, thông báo về Bộ Nông nghiệp và Phát trin nông thôn đ phi hợp giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- PTTg Tr
nh Đình Dũng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường (để b/c);
- Các thành viên BCĐQG phòng, chống bệnh DTLCP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Thú y và các đơn vị thuộc Cục;
- S
NN&PTNT, CCCN&TY các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, TY.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phùng Đức Tiến

 

 

Điều 70. Yêu cầu vệ sinh thú y trong vận chuyển động vật, sản phẩm động vật

1. Phương tiện vận chuyển động vật:

a) An toàn kỹ thuật để bảo vệ động vật trong quá trình vận chuyển;

b) Bảo đảm không để thoát nước thải và chất thải ra môi trường trong quá trình vận chuyển;

c) Dễ vệ sinh, khử trùng, tiêu độc;

d) Đối với phương tiện vận chuyển kín phải có hệ thống cung cấp dưỡng khí hoặc thông khí thích hợp.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4249/HD-BNN-TY   Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Phùng Đức Tiến
Ngày ban hành: 18/06/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Hướng dẫn 4249/HD-BNN-TY
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
432567