Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn số 6962/THCN&DN về thực hiện nhiệm vụ năm học 2002-2003 đối với trung học chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 6962/THCN&DN   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Nguyễn Văn Vọng
Ngày ban hành: 12/08/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 12/8/2002, Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành Hướng dẫn số 6962/THCN&DN về thực hiện nhiệm vụ năm học 2002-2003 đối với trung học chuyên nghiệp. Cụ thể,

Quán triệt những quan điểm cơ bản Nghị quyết Đại hội IX của Đảng và kết luận Hội nghị Trung ương lần thứ 6 nhằm tạo sự chuyển biến cơ bản và toàn diện trong phát triển giáo dục. Tiếp tục sắp xếp, củng cố và phát triển hệ thống các trường trung học Chuyên nghiệp trên cả nước, phát triển qui mô đào tạo, đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục và công tác quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu nhân lực THCN trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội, trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục; thực hiện liên thông trong đào tạo THCN với các bậc học khác trong hệ thống giáo dục quốc dân, đào tạo gắn với sử dụng và việc làm.

 

88