• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 03/KH-UBND thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021

Tải về Văn bản khác 03/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/KH-UBND

Nghệ An, ngày 07 tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THANH TRA, KIỂM TRA LIÊN NGÀNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN NĂM 2021

Triển khai nhiệm vụ quản lý an toàn thực phẩm năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch “Thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm năm 2021” trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Đánh giá việc thực hiện công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai đảm bảo an toàn thực phẩm của Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) các huyện, thị xã, thành phố Vinh (sau đây gọi là huyện) và các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là xã); đặc biệt trong các đợt cao điểm và đột xuất khi có yêu cầu.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm về ATTP tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, làng nghề thực phẩm, bếp ăn tập thể, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố.

- Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về bảo đảm ATTP; đồng thời tuyên dương cơ sở thực hiện tốt các quy định về ATTP. Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để người tiêu dùng biết trong sử dụng sản phẩm thực phẩm đảm bảo an toàn.

- Trên cơ sở kết quả thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những bất cập, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về ATTP. Qua đó, đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý ATTP, góp phần làm tốt công tác đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm góp phần thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân; Đồng thời, kết hợp đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về ATTP đến các cấp quản lý, tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Thanh tra, kiểm tra toàn diện việc thực hiện các quy định về bảo đảm ATTP của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống; Công tác quản lý về ATTP của các cơ quan quản lý về ATTP các cấp.

- Triển khai thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm ở các tuyến; phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng và các cấp huyện, xã để tránh sự chồng chéo, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước vê ATTP trên địa bàn toàn tỉnh.

- Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực ATTP phải đảm bảo đúng quy trình và đúng quy định của pháp luật.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Mục tiêu chung

Tăng cường bảo đảm ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm trong các đợt cao điểm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng; siết chặt quản lý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về ATTP; phòng ngừa, hạn chế các vụ ngộ độc thực phẩm do tiêu dùng thực phẩm giả, thực phẩm không an toàn, thực phẩm kém chất lượng nhm nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Tuyến tỉnh:

- Mỗi đợt cao điểm thành lập ít nhất 01 Đoàn thanh tra liên ngành.

- Mỗi Đoàn thanh tra ít nhất 20 cơ sở và 07 Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP cấp huyện.

2.2. Tuyến huyện:

- Mỗi đợt cao điểm, mỗi huyện thành lập ít nhất 01 Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành.

- Mỗi Đoàn thanh tra, kiểm tra ít nhất 15 cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý của cấp huyện và 10 cơ sở thuộc cấp xã trên địa bàn quản lý; 04 Ban chỉ đạo liên ngành ATTP cấp xã trên địa bàn.

2.3. Tuyến xã:

- 100% các xã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành theo từng đợt.

- Mỗi Đoàn kiểm tra ít nhất 10 - 15 cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý trên địa bàn.

3. Thời gian tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành

3.1. Tết Nguyên Đán và mùa Lễ hội Xuân năm 2021: Từ ngày 15/01- 05/3/2021.

3.2. Tháng hành động vì ATTP năm 2021: Từ ngày 15/4 - 15/5/2021.

3.3. Tết Trung thu năm 2021: Từ ngày 20/8 - 20/9/2021.

Thời gian thanh tra, kiểm tra của các đợt có thể thay đổi nếu có Kế hoạch đột xuất hoặc chỉ đạo khác của cơ quan cấp trên và diễn biến của tình hình dịch COVID-19.

4. Nhiệm vụ, giải pháp

4.1. Nhiệm vụ

a) Tại tuyến tỉnh:

Căn cứ tùng đợt cao điểm, một trong các Sở Y tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương được giao nhiệm vụ làm Trưởng đoàn sẽ tham mưu cho UBND tỉnh thành lập các đoàn thanh tra liên ngành. Thành phần tham gia các Đoàn bao gồm các sở, ngành: Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an tỉnh và các ngành khác liên quan. Cụ thể như sau:

TT

Đt thanh tra

Đơn vị Trưởng đoàn

Đơn vị Phó trưởng đoàn

Đối tượng thanh tra

1

Tết Nguyên Đán

Sở NN & PTNT

- Sở Y tế;

- Sở Công Thương;

- Thanh tra công tác quản lý nhà nước về ATTP tại một số huyện: Hưng Nguyên; Nam Đàn; Thanh Chương Quỳnh Lưu, TX. Hoàng Mai; Tương Dương; Kỳ Sơn.

- Thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Chú trọng thanh tra tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán do cấp huyện quản lý theo phân cấp như: Thịt và các sản phẩm từ thịt; thủy sản và các sản phẩm thủy sản; gạo, rau, củ, quả và sản phẩm rau, củ, quả; các trang trại chăn nuôi, trồng trọt, các chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại. Cụ thể phân bổ scơ sở thanh tra như sau:

+ Số cơ sở thuộc quản lý của ngành Nông nghiệp: 60% tổng scơ sở được thanh tra.

+ Số cơ sở thuộc quản lý của ngành Y tế: 20% tổng số cơ sở được thanh tra.

+ Số cơ sở thuộc quản lý ngành Công Thương: 20% tổng số cơ sở được thanh tra.

2

Tháng hành động vì ATTP

S Y tế

- Sở NN&PTNT;

- Sở Công Thương;

- Thanh tra công tác quản lý nhà nước về ATTP tại một số huyện: TP.Vinh; Cửa Lò; Nghi Lộc; Đô Lương; Anh Sơn; Tân Kỳ; Con Cuông.

- Thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Chú trọng thanh tra các cơ sở do cấp huyện quản lý theo phân cấp trên địa bàn các địa phương được thanh tra. Tập trung thanh tra đối với các cơ sở dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể trên địa bàn toàn tỉnh. Cụ thể:

+ Số cơ sở thuộc quản lý của ngành Y tế: 60% tổng số cơ sở được thanh tra.

+ Số cơ sở thuộc quản lý của ngành Nông nghiệp: 20% tổng số cơ sở được thanh tra.

+ Số cơ sở thuộc qun lý ngành Công Thương: 20% tổng số cơ sở được thanh tra.

3

Tết Trung Thu

Sở Công Thương

- SNN&PTNT

- Sở Y tế

- Thanh tra công tác quản lý nhà nước về ATTP tại một shuyện: Diễn Châu, Yên Thành; Nghĩa Đàn; Thái Hòa; Quỳ Hợp; Quỳ Châu; Quế Phong.

- Thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tnh. Chú trọng thanh tra các cơ sở do cấp huyện quản lý theo phân cấp trên địa bàn các địa phương được thanh tra. Tập trung thanh tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu các mặt hàng chủ yếu phục vụ Tết Trung Thu như: bánh, kẹo, bia, nước giải khát trên địa bàn toàn tỉnh. Cụ thể:

+ Số cơ sở thuộc quản lý ngành Công Thương: 60% tổng số cơ sở được thanh tra.

+ Số cơ sở thuộc quản lý của ngành Y tế: 20% tổng số cơ sở được thanh tra.

+ Số cơ sở thuộc quản lý của ngành Nông nghiệp: 20% tổng số cơ sđược thanh tra.

b) Tuyến huyện, xã:

- Ủy ban nhân dân cấp huyện:

+ Xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATTP trên địa bàn quản lý năm 2021. Đi tượng thanh tra, kiểm tra là công tác quản lý nhà nước về ATTP của Ban chỉ đạo liên ngành ATTP cấp xã và các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống thuộc cấp huyện, xã quản lý.

+ Phối hợp Đoàn thanh tra liên ngành tỉnh khi có yêu cầu.

+ Giao nhiệm vụ Trưởng đoàn các đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành như sau: Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Trưởng đoàn đạt thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân; Ngành Y tế làm Trưởng đoàn đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm dịp Tháng hành động vì ATTP và Ngành Công Thương làm Trưởng đoàn đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm dịp Tết Trung Thu.

- Ủy ban nhân dân cấp xã: Xây dựng Kế hoạch kiểm tra liên ngành về ATTP trên địa bàn quản lý năm 2021. Đối tượng kiểm tra là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống thuộc cấp xã quản lý.

4.2. Giải pháp

- Lãnh đạo, chỉ đạo :

+ Ban hành Quyết định thanh tra, kiểm tra và kế hoạch triển khai thực hiện.

+ Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành liên quan trong thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo đảm ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại các địa phương.

- Thông tin truyền thông: Huy động tối đa các nguồn lực và phương tiện truyền thông để phổ biến các quy định, kiến thức về ATTP.

- Thông qua việc thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về ATTP tại các địa phương, tiến hành đôn đốc, chấn chỉnh các tồn tại ở địa phương.

- Kinh phí: Nguồn kinh phí từ kinh phí địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Y tế, Sở Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương

Sở được giao nhiệm vụ làm Trưởng đoàn theo từng đợt sẽ chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn thanh tra liên ngành tỉnh và xây dựng Kế hoạch thanh tra của Đoàn.

2. Công an tỉnh: Cử cán bộ tham gia phối hợp với Đoàn thanh tra liên ngành các đợt.

3. Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh: Đề nghị cử cán bộ tham gia phối hợp với Đoàn thanh tra liên ngành các đợt.

4. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An

- Phối hợp đưa tin, bài kịp thời các hoạt động của Đoàn thanh tra liên ngành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tuyên dương các cơ sở thực hiện tốt việc đảm bảo ATTP và công khai danh sách các cơ sở vi phạm về ATTP.

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố Vinh

- Xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra và thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành gồm các ngành: Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an và Mặt trận tổ quốc và các ngành cấp huyện liên quan.

- Phối hợp với các Đoàn thanh tra liên ngành tỉnh khi có yêu cầu.

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn xây dựng Kế hoạch và thành lập các Đoàn kiểm tra gồm các ban, ngành liên quan trong quản lý an toàn thực phẩm để kiểm tra an toàn thực phẩm trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý.

IV. BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA

Các Sở, ngành, địa phương gửi báo cáo về Sở Y tế theo đúng thời gian quy định trong Kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành tỉnh và đúng các biểu mẫu trong Kế hoạch của Ban chỉ đạo liên ngành Trung Ương về an toàn thực phẩm để Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh, UBND tỉnh, Cục ATTP - Bộ Y tế theo đúng thời hạn và quy định.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Tại tuyến tỉnh

Việc đảm bảo kinh phí phục vụ Đoàn thanh tra liên ngành cấp tỉnh (bao gồm kinh phí phục vụ Đoàn và kinh phí thuê phương tiện đi lại) do UBND tỉnh cấp; Sở được giao làm Trưởng đoàn chủ trì lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt.

2. Tại tuyến huyện, xã

Việc đảm bảo kinh phí thực hiện theo quy định phân cấp quản lý về ngân sách.

Trên đây là Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATTP trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố Vinh và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Cục ATTP- Bộ Y tế ;
- CT, PCT NN, VX UBND t
nh;
- CVP, PVP VX UBND t
nh;
-
UBMTTQ tnh;
- Các S
: Y tế, Công thương, NN & PTNT;
- Công an t
nh;
- Cục QLTT;Cục Hải quan Nghệ An;
-
UBND các huyện, TX, TP Vinh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo Nghệ An;
- Thành viên BCĐ LNATTP t
nh;
- CV: KGVX (Toàn), NN;
- Lưu: VT - UB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đình Long

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 03/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An   Người ký: Bùi Đình Long
Ngày ban hành: 07/01/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 03/KH-UBND

8

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
467494