• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 3239/CTr-BVHTTDL-BCA năm 2020 về phối hợp tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thư viện trong trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc và trường giáo dưỡng giai đoạn 2020-2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Công an ban hành

Tải về Văn bản khác 3239/CTr-BVHTTDL-BCA
Bản Tiếng Việt

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH - BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3239/CTr-BVHTTDL-BCA

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2020

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHỐI HỢP TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, VĂN NGHỆ, THỂ DỤC, THỂ THAO, THƯ VIỆN TRONG TRẠI GIAM, TRẠI TẠM GIAM, CƠ SỞ GIÁO DỤC BẮT BUỘC VÀ TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG GIAI ĐOẠN 2020-2025

Căn cứ Luật Thi hành án hình sự ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Thư viện ngày 21 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 79/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Trên cơ sở tổng kết Chương trình số 2645/Ctr-BVHTTDL-BCA ngày 08 tháng 8 năm 2014 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Công an về phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho phạm nhân, trại viên, học sinh trong giai đoạn 2014-2018; nhằm tăng cường hiệu quả công tác giáo dục, cảm hóa phạm nhân, trại viên, học sinh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Công an xây dựng Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thư viện cho phạm nhân, trại viên, học sinh trong các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (gọi tắt là cơ sở quản lý, giam giữ) giai đoạn 2020-2025 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường các hoạt động phối hợp để nâng cao năng lực, phát triển các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thư viện đạt hiệu quả cao hơn, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho phạm nhân, trại viên, học sinh, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trong các cơ sở quản lý, giam giữ.

- Vận động sự tham gia phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và thân nhân phạm nhân, trại viên, học sinh để tăng cường các nguồn lực nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình phối hợp và giáo dục cải tạo toàn diện, giúp đỡ họ chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.

2. Yêu cầu

Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, thường xuyên, hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phù hợp với điều kiện, nguồn lực trong quá trình triển khai các nhiệm vụ, đảm bảo thực hiện tốt Chương trình phối hợp giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Công an.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Thời gian thực hiện: Giai đoạn từ năm 2020-2025.

2. Địa điểm tổ chức: Tại các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an quản lý.

3. Đối tượng áp dụng: Phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam, phân trại quản lý phạm nhân trong trại tạm giam; trại viên chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và học sinh chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng.

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG

1. Nội dung các hoạt động phối hợp

1.1. Duy trì, củng cố phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ để nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và cảm hóa, giáo dục phạm nhân, trại viên, học sinh về truyền thống anh hùng, bất khuất, dũng cảm và lòng nhân ái, bao dung của dân tộc Việt Nam; ca ngợi đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ kính yêu; về con người, tuổi trẻ, tình yêu, vẻ đẹp tâm hồn, khát vọng cuộc sống hoàn lương; ca ngợi đức hi sinh, tinh thần mưu trí, chủ động, sáng tạo, chịu đựng khó khăn, gian khổ và tình thương, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng. Tăng cường tổ chức phong trào đọc sách, báo, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí trong phạm nhân, trại viên, học sinh.

1.2. Tổ chức tuyên truyền, vận động và giáo dục cảm hóa phạm nhân, trại viên, học sinh nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghiêm chỉnh chấp hành Bản án, quyết định của Tòa án, quyết định xử lý hành chính, Nội quy cơ sở quản lý, giam giữ; quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của phạm nhân, trại viên, học sinh. Tuyên truyền, động viên, khuyến khích phạm nhân, trại viên, học sinh ăn năn, hối cải, tích cực học tập, lao động, thực hiện nếp sống văn hóa, tu dưỡng, rèn luyện tiến bộ; phản ánh, nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến của phạm nhân, trại viên, học sinh trong học tập, lao động, chấp hành pháp luật, nội quy cơ sở giam giữ, để sớm thành người có ích cho xã hội. Phê phán những thói hư, tật xấu, lệch lạc trong nhận thức, thái độ, hành vi của phạm nhân, trại viên, học sinh.

Tuyên truyền phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm (HIV/AIDS, viêm gan B, C, lao phổi...); phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp.

1.3. Tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước như: Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2), Ngày Giỗ tổ Hùng vương (10-3 âm lịch), Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30-4), Ngày chiến thắng Điện Biên phủ (7-5), Ngày Quốc khánh (2-9), Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5), Ngày truyền thông lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (7-11); những sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội lớn của địa phương.

2. Hình thức phối hợp

2.1. Phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao

- Thường xuyên phối hợp tổ chức các chương trình, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao với các hình thức phù hợp với điều kiện quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân, trại viên, học sinh như: Giao lưu, biêu diễn văn hóa, nghệ thuật, chiếu phim, trưng bày triển lãm, xem truyền hình, video, nghe đài, đọc sách báo, vẽ tranh, viết báo tường, viết tự truyện, viết thư xin lỗi, Hội thi, thi đấu giao hữu thể thao {bỏng đá, bóng chuyền, cầu lông, đả cầu, bóng bàn, kéo co, cờ vua, cờ tướng ...), các trò chơi dân gian khác, tổ chức cho học sinh trường giáo dưỡng tham gia giải bóng đá Futsal trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Phối hợp phổ biến, truyền dạy văn hóa, văn nghệ dân gian, sáng tác các ca khúc, kịch bản sân khấu, câu chuyện thông tin, tổ chức Hội thi, Hội diễn tuyên truyền về công tác giáo dục cải tạo, về lực lượng Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

- Duy trì hoạt động văn nghệ “Tiếng hát tình đời” biểu diễn vào các đợt sinh hoạt quý, sơ kết, tổng kết, hội nghị, giao lưu, các ngày nghỉ, lễ, Tết và tổ chức Hội diễn “Tiếng hát tình đời” phạm nhân trong các trại giam

2.2. Phối hợp tổ chức các hoạt động thư viện

Phối hợp tổ chức hoạt động thư viện, “Tủ sách hướng thiện” trong các nhà giam, buồng giam; hàng quý cung cấp, luân chuyển sách, báo, văn hóa phẩm cho các thư viện để tăng cường số lượng, đa dạng loại sách, đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu đọc sách, báo của phạm nhân, trại viên, học sinh. Thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động giới thiệu sách, phương pháp đọc sách, hội thi, giao lưu tuyên truyền, kể chuyện về sách, học và làm theo sách trong phạm nhân, trại viên, học sinh; phát động phong trào đọc sách vào ngày 21 tháng 4 hàng năm (Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam).

2.3. Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động

- Tổ chức các hoạt động truyền thông giới thiệu, phổ biến về ý nghĩa, nội dung chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi hành án hình sự, các quy định khác có liên quan, ca ngợi truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân ái, khoan dung của dân tộc, tình hình thời sự trong nước và quốc tế. Chú trọng phổ biến, giáo dục về chấp hành Nội quy cơ sở quản lý, giam giữ; quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của phạm nhân, trại viên, học sinh; các chuẩn mực, giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống lương thiện, nêu gương những phạm nhân, trại viên, học sinh điển hình, tiên tiến trong phấn đấu học tập, lao động, rèn luyện tốt, cải tạo tiến bộ và các nội dung giáo dục khác phù hợp với mục tiêu, yêu cầu giáo dục, đặc điểm, nhu cầu của phạm nhân, trại viên, học sinh.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động bằng các hình thức tại chỗ và lưu động, cổ động trực quan, tuyên truyền miệng, băng rôn, khẩu hiệu, bảng tin, trên các phương tiện thông tin, truyền thông, qua hệ thống loa truyền thanh, truyền hình cáp nội bộ, tổ chức các hoạt động, sự kiện với các hình thức phong phú, đa dạng, linh hoạt khác, kết hợp âm nhạc, công nghệ nghe, nhìn nhằm mềm hóa các nội dung, thông tin tuyên truyền, giáo dục, đảm bảo kịp thời, bớt khô khan, cứng nhắc, giúp dễ tiếp thu, dễ hiểu, hiệu quả thiết thực.

2.4. Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

- Cục C10, Bộ Công an chủ trì phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Thư viện, Tổng cục Thể dục thể thao và các cơ quan chức năng có liên quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hàng năm chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, phối hợp tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở quản lý, giam giữ, từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về phương pháp hoạt động cũng như phương tiện hoạt động, phục vụ thực hiện có hiệu quả.

- Hình thức kiểm tra, giám sát dựa trên nguyên tắc nhiệm vụ của bên nào thì bên đó chủ trì, xây dựng kế hoạch, kinh phí để chủ động tổ chức thực hiện.

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

1.1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Giao Cục Văn hóa cơ sở là đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chương trình; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ sở quản lý, giam giữ của Bộ Công an giai đoạn 2020-2025, tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho phạm nhân, trại viên, học sinh. Phối hợp các đơn vị liên quan báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tình hình kết quả, tiến độ thực hiện chương trình.

- Giao Tổng cục Thể dục thể thao (Vụ Thể thao quần chúng) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hàng năm xây dựng kế hoạch phối hợp về chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ hoạt động thể dục, thể thao,... Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, cử cán bộ chuyên môn đến hướng dẫn cho các cơ sở quản lý, giam giữ.

- Giao Vụ Thư viện phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hàng năm xây dựng kế hoạch hoạt động, chỉ đạo hệ thống thư viện công cộng địa phương thực hiện việc luân chuyển sách, báo cho phòng đọc, thư viện trong các cơ sở quản lý, giam giữ trên địa bàn, nhằm nâng cao hiểu biết về văn hóa, xã hội, pháp luật... Tổ chức các lớp tập huấn công tác thư viện, cử cán bộ chuyên môn đến hướng dẫn cho các cơ sở quản lý, giam giữ.

- Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch phối hợp với các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng đóng trên địa bàn, xây dựng các kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thư viện theo từng năm; tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ về trình độ tổ chức, quản lý các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho cán bộ tham gia chương trình; cử cán bộ chuyên môn hướng dẫn, bồi dưỡng trực tiếp về xây dựng, tổ chức phong trào; tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm; báo cáo, đề xuất UBND cấp tỉnh phân bổ, cấp kinh phí để thực hiện chương trình phối hợp.

1.2. Bộ Công an

- Giao Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Cục C10) là cơ quan thường trực giúp lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo thực hiện chương trình; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở quản lý, giam giữ xây dựng kế hoạch phối hợp với các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích, yêu cầu đề ra. Tổng hợp, báo cáo Bộ Công an về tỉnh hình, kết quả, tiến độ thực hiện Chương trình.

- Chỉ đạo các cơ sở quản lý, giam giữ tổ chức ký kế hoạch phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2020-2025 và kế hoạch hàng năm; dự trù kinh phí, bảo đảm phù hợp với điều kiện quản lý, giam giữ đối tượng.

- Phối hợp với các Vụ, Cục chức năng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành lập các đoàn công tác kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện; phát hiện, nhân rộng các mô hình, cách làm hay trong quá trình thực hiện Chương trình phối hợp ở các đơn vị, địa phương.

2. Đánh giá sơ kết, tổng kết chương trình

- Cục C10, Bộ Công an và Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp các đơn vị liên quan được phân công hàng năm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp, gắn với báo cáo kết quả thực hiện của địa phương.

- Sau 5 năm thực hiện, căn cứ kết quả, báo cáo của các đơn vị, địa phương tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả, đề xuất hai Bộ khen thưởng cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện, đồng thời đề ra chương trình phối hợp giai đoạn tiếp theo.

3. Cơ chế phối hợp quản lý, hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm bảo đảm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thư viện trong các cơ sở quản lý, giam giữ

Hàng năm, trên cơ sở chương trình phối hợp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an xây dựng nội dung kế hoạch, dự trù kinh phí hoạt động cụ thể, đề xuất các biện pháp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; từng bước trang bị phương tiện, kỹ thuật cần thiết, tối thiểu, tổ chức tiếp nhận trang thiết bị hỗ trợ; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hướng dẫn sử dụng, quản lý, bảo quản, phát huy có hiệu quả phương tiện kỹ thuật phục vụ cho các hoạt động văn hóa, văn nghệ, phòng đọc, thư viện, sân bãi luyện tập thể dục, thể thao.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Căn cứ Chương trình phối hợp giữa hai Bộ, mỗi bên có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, kinh phí để hoạt động và tự chủ về kinh phí phần việc đã được phân công theo chế độ hiện hành. Vận dụng quy định của pháp luật về thi hành án phạt tù, tổ chức, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, thư viện để có biện pháp huy động các nguồn lực vật chất, kỹ thuật hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong nước để hỗ trợ thực hiện chương trình phối hợp.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bố trí kinh phí, tổ chức thực hiện.

- Chương trình phối hợp này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Chương trình số 2465/CTr-BVHTTDL-BCA ngày 08 tháng 8 năm 2014 giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Công an về phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng giai đoạn 2014-2018.

Quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo về Lãnh đạo hai Bộ (qua Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoặc Cục C10, Bộ Công an) để cùng trao đổi, thống nhất, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
THỨ TRƯỞNG
Trung tướng Nguyễn Văn Sơn

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Thị Thủy

Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ Công an;
- Các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL: Văn phòng Bộ, Vụ Thư viện,
Vụ Kế hoạch Tài chính; TCTDTT, Cục Văn hóa cơ sở;
- Các đơn vị thuộc BCA (V01, A09, C01.C10, C11, X03, H01, H02);
- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố;
- Các TG, TTG, CSGDBB, TGD;
- Lưu: VT, BVHTTDL, BCA, Cục VHCS, Cục C10 (P12).TL300

 

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3239/CTr-BVHTTDL-BCA   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Công An, Bộ Văn hóa thể thao và du lịch   Người ký: Nguyễn Văn Sơn, Trịnh Thị Thủy
Ngày ban hành: 03/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 3239/CTr-BVHTTDL-BCA

360

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452216