• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Dịch bệnh viêm phổi cấp do vi rút Corona


Văn bản pháp luật về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội

 

Kế hoạch 3281/KH-UBND năm 2020 về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh Covid-19 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Tải về Văn bản khác 3281/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 3281/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 27 tháng 3 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI ỨNG PHÓ VỚI DỊCH BỆNH COVID-19

Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) bùng phát ở thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) từ tháng 12/2019 đang diễn biến phức tạp, khó lường, ngày càng lan rộng, có nguy cơ bùng phát tại nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới và tác động, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế toàn cu, trong đó có Việt Nam. Các hoạt động xut, nhập khu; Lưu thông, vận chuyển hàng hóa, hành khách; Các lĩnh vực dịch vụ y tế, giáo dục, ăn uống, lưu trú, giải trí, nhất là du lịch bị ảnh hưởng rõ rệt. Một sngành, lĩnh vực sản xuất bước đầu bị ảnh hưởng, có nơi thiếu hụt lao động tạm thời, gián đoạn chuỗi cung ứng nguyên, vật liệu đầu vào, gây đình trệ hoạt động sản xut, kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp trên địa bàn có dịch phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt động.

Đến thời điểm hiện nay, tác động của dịch Covid-19 đã có ảnh hưởng nhất định đến tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trên nhiu lĩnh vực, trong đó có hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại: Chỉ thị s05/CT-TTg ngày 28/01/2020, Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020, Chỉ thị s10/CT-TTg ngày 25/02/2020 và Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chng dịch COVID-19 trong tình hình mới, các giải pháp phòng, chống dịch đề ra tại các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia v phòng chng dịch Covid-19, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của tỉnh Đồng Nai đã tập trung chỉ đạo công tác phòng chống, kiểm soát, ngăn chặn tác động của dịch Covid-19, luôn chủ động thường xuyên họp để nghe các thành viên của Ban chỉ đạo báo cáo công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát tình hình dịch bệnh, qua đó kịp thời đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xut kinh doanh, thực hiện các nhiệm vụ phát trin kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh, an toàn đời sng và sức khỏe của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch bệnh Covid-19 cụ th như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thực hiện các giải pháp phòng ngừa, phát hiện sớm, xử lý kịp thời không để dịch Covid-19 lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất các ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, bảo đảm an toàn, giảm thiểu tác động tới phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Kịp thời cập nhật các thông tin, phi hợp với các bộ, ngành Trung ương trong việc tuyên truyền các thông điệp về ban hành, khuyến cáo phòng chng dịch phù hợp với các đối tượng nguy cơ; đồng thời quản lý tt việc ph biến thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, không gây hoang mang trong nhân dân và dư luận.

- Tổ chức triển khai các giải pháp thực hiện với tinh thn khn trương, quyết liệt, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng và phát trin kinh tế - xã hội năm 2020 tại Quyết định s4020/QĐ-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh.

- Triển khai nhanh chóng các chính sách hỗ trợ của Trung ương đồng thời nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, từ đó xây dựng các giải pháp htrợ nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động trong điều kiện bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19;

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Biên Hòa và Long Khánh tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt các hoạt động phòng, chng dịch theo chức năng nhiệm vụ và Kế hoạch hành động của UBND tỉnh.

2. Yêu cầu

- Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phBiên Hòa, thành phố Long Khánh tập trung thực hiện các nhiệm vụ v phòng chng dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội;

- Chủ động nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong bối cảnh tác động của dịch Covid-19, trên cơ sở đó đề ra các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp. Triển khai nhanh các chính sách htrợ của Chính phủ đến cộng đồng doanh nghiệp.

- Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19; Chủ động các phương án, giải pháp phù hợp nhm ứng phó với mọi tình hung, không đbị động, bt ngờ.

- Xây dựng kịch bản chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát trin kinh tế - xã hội năm 2020.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Nắm vững tình hình, kịp thời tuyên truyền, ổn định tâm lý để đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh

- Các sở, ngành và UBND các địa phương chủ động nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, những khó khăn vướng mc đchủ động tháo gỡ cũng như kiến nghị các giải pháp đthực hiện nhm tạo điu kiện tt nhất cho doanh nghiệp hoạt động.

- Thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến dịch bệnh và công tác phòng, chng dịch, không đngười dân hoang mang lo lng.

- Truyền thông giáo dục sức khỏe, nâng cao nhận thức của người dân để chủ động phòng bệnh và hợp tác với cơ quan y tế trong phòng, chống dịch.

2. Kiểm soát tốt dịch bệnh

- Đẩy mạnh tchức truyn thông, vn động nhân dân thực hin tt các bin pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế.

- Thực hiện tốt việc khoanh vùng, cách ly những người nghi nhiễm;

- Thực hiện nhuần nhuyễn 3 công tác: (1) tổ chức chống dịch hiệu quả; (2) kịp thời thông tin, tuyên truyền và tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý mọi hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi; (3) ổn định tâm lý, củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội trong việc chung tay tham gia phòng, chng dịch bệnh.

- Triển khai thực hiện diễn tập vận hành tổ chức phòng chng dịch và diễn tập trên thực địa theo tình huống giả định phát sinh điểm dịch trên địa bàn tỉnh nhằm chủ động ứng phó.

- Quản lý, điều hành linh hoạt, sử dụng các hình thức họp trực tuyến, tránh tụ tập, tập trung đông người.

3. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh

- Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (từ việc thành lập doanh nghiệp đến các điều kiện trong sản xuất, kinh doanh, nộp thuế,...), tập trung giải quyết thủ tục đầu tư cho doanh nghiệp, nhất là về đất đai, đầu tư, xây dựng,... đsớm khởi công các dự án và đưa công trình vào khai thác sử dụng.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung đơn giản hóa, cắt giảm các thủ tục nhm giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Tăng cường các nhóm thủ tục hành chính liên thông, rút gọn đu mi, rút ngắn thời gian tiếp nhận, xử lý và trả hồ sơ. Đơn giản hóa thủ tục, quy trình, giy phép thông quan, bảo đảm thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu nhanh hơn. Đơn giản các thủ tục cho vay sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm,...

- Thành lập các tổ công tác - đầu mối để liên hệ với các doanh nghiệp (theo nhóm ngành, lĩnh vực) động viên, nắm bắt khó khăn, vướng mắc và phối hợp giải quyết, hỗ trợ phù hợp.

- Thực hiện giảm lãi suất đối với các khoản vay mới thuộc các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưng do dịch Covid-19 theo chính sách của Trung ương; cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn/giảm lãi vay theo hợp đng tín dụng đã ký kết và xem xét cho vay mới để khôi phục, duy trì sản xut, kinh doanh;... Thực hin tt các gii pháp về thuế nhằm thúc đy sản xuất kinh doanh. Thực hiện kịp thời việc miễn, giảm, giãn tiền thuế đối với các trường hợp gp khó khăn trong sản xut kinh doanh theo quy định; giãn, hoãn tiến độ nộp tiền thuê đt của nhà nước cho doanh nghiệp, người dân chịu ảnh hưởng của dịch bệnh.

- Thực hiện kế hoạch phát triển doanh nghiệp trên địa bàn đến năm 2020: Hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp thành lập mới (phí công bố doanh nghiệp, du pháp nhân, chuyển phát nhanh theo yêu cầu); Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Hỗ trợ các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, giám đốc điều hành, các hộ kinh doanh cá thể; Htrợ khởi nghiệp sáng tạo (startup); Hội thảo phổ biến, tập huấn kiến thức về các cam kết tại Hiệp định về thương mại EV-FTA (dự kiến có hiệu lực vào tháng 7/2020), Hiệp định v đu tư EV-IPA;...

- Tập trung thu hút đầu tư, htrợ các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất, bảo hộ sức khỏe, dược phm, sinh phm...

- Thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi (thuế, tín dụng, đt đai, nhân lực ...) để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, khuyến khích ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất chế biến tiêu thụ nông sản, htrợ hộ nông dân tìm nguồn tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp gp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi tác động của dịch bệnh ...

- Thực hiện tt Kế hoạch đào tạo lao động và giải quyết việc làm năm 2020.

4. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án

- Đi với các dự án vốn ngân sách:

+ Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công còn lại của năm 2019 và năm 2020.

+ Thúc đẩy tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư, đặc biệt là 02 dự án công trình lớn tầm quốc gia quan trọng là dự án Cảng hàng không quc tế Long Thành và dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn Phan Thiết - Du Giây và có 7 dự án trọng điểm của tỉnh gồm: đường kết ni vào Cảng Phước An ở huyện Nhơn Trạch (đoạn từ đường 319 đến nút giao cắt với đường cao tc Bến Lức - Long Thành); dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đây là dự án quan trọng của quc gia; dự án mở rộng, tu bổ tôn tạo di tích đền thờ Nguyễn Hữu Cnh; dự án đường ĐT.763 ni huyện Xuân Lộc - Định Quán; dự án cầu Vàm Cái Sứt; dự án hương lộ 2 giai đoạn 1; dự án ĐT.768. Riêng đi với các địa phương phải tập trung xây dựng hạ tầng tái định cư trước một bước để phục vụ giải phóng mặt bng các dự án lớn cho năm 2020 và các năm tiếp theo.

- Đi với các dự án vốn ngoài ngân sách:

+ Chủ động phối hợp các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài gặp khó khăn do dịch bệnh, cập nhật thường xuyên tình hình từ các hiệp hội và các doanh nghiệp lớn để có biện pháp htrợ kịp thời.

+ Xây dựng kế hoạch nhằm đẩy mạnh xúc tiến, thu hút các dự án đầu tư nước ngoài khi hết dịch, sẵn sàng đón làn sóng chuyển hướng đầu tư ra ngoài Trung Quốc do dịch bệnh; xúc tiến đầu tư các thị trường mới, các quốc gia tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương - CPTPP, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực - RCEP, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Israel, Hiệp định thương mại tự do EU- Việt Nam - EVFTA, Hiệp định đầu tư EU - Việt Nam - EVIPA,...

5. Phát triển các ngành kinh tế

5.1. Về thương mại, dịch vụ:

- Kích cầu thị trường trong nước; Xây dựng các giải pháp để duy trì hoạt động an toàn của các siêu thị, chợ,... khi có dịch xảy ra.

- Thúc đẩy quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại (đón làn sóng chuyển hướng đầu tư, tìm kiếm thị trường mới thay thế thị trường truyn thông) khi hết dịch.

- Tăng cường lưu chuyển hàng hóa với các địa phương trong cả nước.

5.2. Về công nghiệp:

- Đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và lấp đầy các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn; Thúc đẩy phát triển công nghiệp htrợ, sản phẩm công nghiệp chủ lực,...

- Tìm kiếm thị trường thay thế nguồn cung cho đầu vào sản xuất của các ngành bị ảnh hưởng bởi Covid-19; Tìm kiếm và mở rộng thị trường xut khu hàng hóa, giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quc.

- Đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng thay thế nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản,... những mặt hàng phục vụ thị trường trong nước, các mặt hàng phục vụ công tác phòng, chng dịch bệnh như: trang thiết bị, vật tư y tế, dược phẩm, các sản phẩm bảo hộ sức khỏe,...

5.3. Về nông nghiệp:

- Đẩy mạnh các kế hoạch phát triển chăn nuôi, trồng trọt và phát triển các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, các mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao,...

- Thực hiện tốt chương trình “Liên kết 4 nhà”; đẩy mạnh tiêu thụ nông sn thông qua hợp đồng.

- Đẩy mạnh tiêu thụ nông sản thông qua các hợp đồng liên kết, hình thành các chuỗi cung ứng nông sản, hỗ trợ hộ nông dân tích cực tham gia vào chui cung ứng.

- Theo dõi sát sao dịch tả lợn Châu Phi để tổ chức tái đàn khi có chủ trương.

- Phân bổ và sớm giải ngân nguồn vốn cho vay, giải quyết việc làm phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân và cho vay giải quyết việc làm đối với người nghèo và các đối tượng chính sách.

III. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ chung

1.1. Các sở ngành và UBND các huyện, thành phBiên Hòa và Long Khánh tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ chung như sau:

- Xây dựng kịch bản điều hành, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và 05 năm 2016 - 2020.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chng dịch bệnh.

- Các đơn vị chủ động rà soát, kịp thời nắm bắt thông tin phản ánh của các doanh nghiệp trên địa bàn trên cơ sở đó tháo gỡ, khó khăn, vướng mc trong quá trình hoạt động xuất nhập khẩu nguyên liệu hàng hóa, máy móc thiết bị.

- Phối hợp cùng cơ quan thuế, cơ quan hải quan xem xét không tổ chức kiểm tra định ktrong năm 2020 đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh; đồng thời không để doanh nghiệp lợi dụng chủ trương này vi phạm pháp luật.

- Khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư, tchức lựa chọn nhà thu các dự án được phân bổ, giao kế hoạch vốn thực hiện khởi công mới năm 2020 đ đy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư năm 2020. Thường xuyên kim tra, có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để bảo đảm tiến độ, khối lượng và chất lượng công trình.

1.2. Các Hiệp hội doanh nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động thông tin về các nội dung vướng mắc, khó khăn trong quá trình hoạt động đphản ánh kịp thời đến chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng.

2. Các nhiệm vụ cụ thể

2.1. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các địa phương:

- Tổ chức thực hiện tt các hoạt động phòng, chống dịch bệnh; công tác giám sát dịch bệnh tại cộng đồng; thông tin kịp thời, chính xác v tình hình dch bệnh trên địa bàn để tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh; thường xuyên cập nhật tình hình dịch bệnh đngười dân được biết, ổn định tâm lý tập trung sản xut, kinh doanh.

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sthuốc, hóa chất, trang thiết bị phòng, chng dịch. Đảm bảo nhân viên y tế thực hiện nghiêm túc chống nhiễm khun, chng lây nhiễm chéo tại các cơ sở điều trị. Bám sát thực tế tình hình dịch bệnh, kịp thời tham mưu các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

- Chủ trì tham mưu triển khai thực hiện diễn tập vận hành tchức phòng chống dịch và diễn tập trên thực địa theo tình huống giả định phát sinh đim dịch trên địa bàn tỉnh nhm chủ động ứng phó.

2.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các địa phương:

- Xây dựng các giải pháp đy mạnh thu hút các dự án đu tư trong nước và đầu tư nước ngoài khi hết dịch; chuẩn bị tốt các điu kiện đ sn sàng đón làn sóng chuyển hướng đầu tư ra ngoài Trung Quốc do dịch bệnh. Tập trung thu hút đầu tư từ các quốc gia trong tham gia hiệp định EV-FTA và EV-IPA.

- Tham mưu các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vn đu tư (cả vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và đu tư nước ngoài).

- Nghiên cứu các giải pháp thúc đẩy mạnh doanh nghiệp phát trin và ng dụng khoa học công nghệ trong thương mại điện tử, giao vận, chuyn phát, thanh toán điện tử trên môi trường s.

- Tích cực hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp thành lập mới (phí công bố doanh nghiệp, dấu pháp nhân, chuyển phát nhanh theo yêu cu); Htrợ các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngun nhân lực, các hộ kinh doanh cá th;

- Triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư trong và ngoài nước để tận dụng tốt các cơ hội phát trin, nht là đón bt thời cơ dịch chuyển các dòng vốn đầu tư từ các nước.

2.3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các địa phương:

- Tham mưu đề xuất, kịp thời bố trí kinh phí cho hoạt động phòng, chng dịch bệnh.

- Tham mưu đề xuất miễn, giảm tiền thuê đất của nhà nước cho doanh nghiệp và người dân chịu ảnh hưởng của dịch bệnh trong thời gian din ra dịch bệnh, kéo dài thời gian, giãn tiến độ nộp tiền thuê đất sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

- Xây dựng kịch bản và hướng dẫn thực hiện các giải pháp cân đối thu, chi ngân sách theo các tình huống bị ảnh hưởng của dịch bệnh.

- Sau khi có hướng dẫn của Bộ Tài chính, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cùng các ngành rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp về thuế và chi ngân sách nhà nước, trước hết là gói htrợ khoảng 30 nghìn tỷ đng đgóp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19.

2.4. Ngân hàng nhà nước chi nhánh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các địa phương:

- Tiếp tục theo dõi sát diễn biến, thực hiện tốt các chính sách tiền tệ của Trung ương trên địa bàn.

- Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; các chương trình miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán điện tử nhm htrợ trực tiếp cho người sử dụng dịch vụ, nhất là phí thanh toán trực tuyến đối với các dịch vụ hành chính công

- Đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngn thời gian xét duyệt h sơ vay vn, nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay của khách hàng; kịp thời áp dụng các biện pháp htrợ như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét min giảm lãi vay, giữ nguyên nhóm nợ, giảm phí... đối với doanh nghiệp, người dân vay vốn bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19...

- Tiếp tục thực hiện Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp; ổn định mặt bằng lãi suất;...

2.5. Sở Văn hóa, Thể Thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các địa phương:

- Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh Covid-19 để xây dựng kế hoạch cụ thể liên quan đến hoạt động của ngành. Sau khi kết thúc dịch bệnh, đẩy mạnh triển khai các hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch tỉnh; tham mưu và thực hiện tốt các giải pháp phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai Chương trình kích cầu du lịch nội địa; tăng cường truyền thông, quảng bá, tiếp thị, phát triển các sản phẩm mới để thu hút khách du lịch nội địa ở các vùng, miền của đất nước và khách du lịch quốc tế.

2.6. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các địa phương:

- Chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Sở Y tế và các cơ quan liên quan kịp thời xử lý khó khăn, vướng mc trong hoạt động xut nhập khu hàng hóa, nhất là hàng nông sản, các nguyên liệu cho hoạt động sản xut vật tư, thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch; tăng cường kim tra, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại, đu cơ găm hàng, gây khan hiếm giả tạo, hàng giả, hàng nhái trên thị trường, nht là các mặt hàng thiết yếu trong phòng chống dịch như khẩu trang, nước rửa tay khô, vật tư y tế. Chủ động tìm kiếm thị trưng mới, thúc đẩy tiêu thụ, chế biến trong nước các mặt hàng nông thủy sản, trái cây xuất khẩu giảm sút do tác động của dịch bệnh nCoV.

- Tham mưu và thực hiện các giải pháp kích cầu thị trường trong nước.

- Tăng cường lưu chuyển hàng hóa với các địa phương trong cả nước.

- Hội thảo phổ biến, tập huấn kiến thức về các cam kết tại Hiệp định về thương mại EV-FTA, Hiệp định về đầu tư EV-IPA;...

- Tham mưu thành lập các đầu mối để liên hệ với các doanh nghiệp động viên, nắm bắt khó khăn, vướng mắc và phi hợp giải quyết, hỗ trợ phù hợp nhm ổn định và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh; Tập trung vào các nhóm ngành sản xuất, xuất khẩu chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch bệnh Covid-19.

- Tìm kiếm thị trường thay thế nguồn cung cho đầu vào sản xuất của các ngành bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (nhất là các linh kiện điện tử, ô tô, xe máy).

- Tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu (như thị trường châu Phi), giảm phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Xúc tiến thương mại thị trường nước ngoài kết ni giới thiệu, tiêu thụ sản phm và phát trin các kênh phân phi hàng Việt Nam ở nước ngoài

- Thực hiện tốt chương trình khuyến công quốc gia và khuyến công tỉnh.

2.7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các địa phương:

- Kiểm soát dịch cúm A/H5N6 và hạn chế thấp nhất ảnh hưởng của dịch bệnh gây ra; Theo dõi sát sao dịch tả lợn Châu Phi để tổ chức tái đàn khi có chủ trương.

- Sau khi kết thúc dịch bệnh, đẩy mạnh các kế hoạch phát triển chăn nuôi, trồng trọt và các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, các mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao,...

- Thực hiện tốt chương trình “Liên kết 4 nhà”; đẩy mạnh tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng. Nghiên cứu, tham mưu chính sách hỗ trợ hộ nông dân tích cực tham gia vào chuỗi cung ứng tiêu thụ nông sản.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát xử lý nghiêm theo quy định về kiểm dịch động, thực vật.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm trong vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc, gia cm.

2.8. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các địa phương:

- Tuyên truyền công tác phòng, chng dịch cho cán bộ, công nhân tại các công trường xây dựng, đặc biệt với các công trường xây dựng có người lao đng đến từ vùng dịch (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản).

- Đxuất giải pháp cụ th thúc đy đu tư xây dựng nhà xã hi đ va đphát triển thị trường này vừa kích cu vật liệu xây dựng.

2.9. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các địa phương:

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan bám sát nội dung chỉ đạo ca Bộ Giao thông Vận ti về việc trin khai hướng dẫn các đơn vị kinh doanh ct gim thủ tục hành chính, giảm chi phí logistics hàng hải, đường bộ, đường thủy nội địa, đường sắt...Đảm bảo các hoạt động logistics: giao thông, vận ti, lưu kho, bảo quản và giao nhận hàng hóa thông suốt.

- Có phương án huy động các phương tiện vận tải công cộng đáp ứng với tình huống dịch bùng phát cần di chuyn người dân đến khu vực cách ly theo đnghị của ngành Y tế.

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường phòng, chống các loại dịch bệnh tại nhà ga, bến xe, bến tàu.

2.10. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các địa phương:

- Chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc và thường xuyên việc thu gom rác thải đặc biệt là rác thải y tế có nguy cơ lây nhim dịch bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp cùng UBND huyện Xuân Lộc và các đơn vị liên quan khn trương thu hồi đất và giao đất để Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh tổ chức triển khai thực hiện dự án bệnh viện dã chiến đáp ứng cách ly, điu trị bệnh viêm đường hô hp cấp do chng mới virus corona (Covid-19) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2.11. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các địa phương:

- Chỉ đạo phun hóa chất vệ sinh môi trường khử khuẩn tại các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp và các Trường học, Trường Mu giáo, các cơ sở giáo dục trong và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

- Kịp thời nắm bắt và có thông báo cho ngành Y tế các trường hợp học sinh sinh viên đi về từ vùng có dịch để phối hợp tchức quản lý, giám sát nhm phát hiện sớm trường hợp bệnh.

- Phối hợp cùng với Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai tổ chức, thiết kế bài giảng Online để phát sóng, kịp thời ôn tập, cập nhật kiến thức cho học sinh.

- Hỗ trợ giải quyết khó khăn đối với các trường ngoài công lập.

2.12. Sở Khoa học và công nghệ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các địa phương:

- Tham mưu các giải pháp triển khai hoạt động điu hành trực tuyến ca các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp khi có dịch phát sinh tại địa bàn, tại doanh nghiệp cũng như tại các cơ quan quản lý nhà nước cụ th.

- Tham mưu các cơ chế, chính sách đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng công nghệ trong thương mại, nhất là thương mại điện tử.

2.13. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy:

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông kịp thời cung cấp thông tin chính thống, công khai, minh bạch, khách quan về kết quả công tác phòng, chng dịch Covid-19 của Việt Nam; đẩy mạnh tuyên truyn các giải pháp của Chính phủ, các Sở ngành, địa phương trong việc chủ động, đng bộ, quyết liệt phòng chng, ứng phó với diễn biến của dịch và tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đy sản xut, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, sức khỏe và đời sng của nhân dân, thông tin kịp thời, chính xác về diễn biến dịch bệnh và công tác phòng, chng dịch trên địa bàn tỉnh, không để người dân hoang mang lo lng.

2.14. Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các địa phương:

- Rà soát, nắm bắt tình hình sử dụng lao động của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp đang thiếu lao động, đề xuất các giải pháp khc phục đđảm bảo ổn định sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn.

- Thực hiện tốt kế hoạch đào tạo nghề và giải quyết việc làm năm 2020. Tổ chức tốt công tác thông tin thị trường lao động, kết ni cung cầu để giải quyết việc làm, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động để người lao động an tâm làm việc; xây dựng phương án đào tạo, htrợ người lao động bị thôi việc, mất việc làm phù hp.

- Phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Công an tỉnh quản lý chặt chẽ lao động là người nước ngoài, nhất là lao động đến từ vùng dịch hoặc đi qua vùng dịch; đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp thiếu lao động là chuyên gia nước ngoài.

- Cung cấp cho ngành Y tế thông tin về người lao động đi làm việc tại các vùng có dịch trở về và lưu trú trên địa bàn tỉnh.

- Đảm bảo công tác an sinh xã hội cho người dân trong khu vực có dịch bệnh, đặc biệt là những đối tượng chính sách.

- Chỉ đạo các trường Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở Giáo dục dạy nghề trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm công tác phòng chng dịch.

2.15. Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các địa phương:

- Phối hợp với ngành Y tế quản lý tốt các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm có yếu tnước ngoài. Phổ biến, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh cho người nước ngoài đến Việt Nam.

- Chủ trì phối hợp tổ chức tốt các hoạt động gắn với các sự kiện Năm chủ tịch ASEAN của Việt Nam.

2.16. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các địa phương:

- Giám sát quản lý và cung cấp thông tin những người đi về từ vùng có dịch bệnh lưu trú trên địa bàn. Phi hợp thực hiện cưng chế cách ly, khử khun, triển khai các biện pháp chống dịch khi cn thiết.

- Phối hợp với Sở Y tế để tổ chức phân loại, tiến hành các biện pháp cách ly giám sát theo quy định; Đồng thời, có kế hoạch bảo đảm an ninh cho việc cách ly các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mc bệnh (kcả cách ly tại cơ s y tế và tại cộng đồng) nhằm kiểm soát chặt chẽ các ổ dịch trong cộng đồng dân cư không để dịch lan rộng. Năm tình hình và giải quyết các vụ vic phc tạp liên quan công tác phòng, chống dịch cũng như hoạt động lợi dụng tình hình dịch bệnh tiến hành hoạt động chng phá của các thế lực thù địch; tăng cưng truy xét các hoạt động lợi dụng không gian mạng đưa tin thất thiệt gây hoang mang trong qun chúng nhân dân về dịch bệnh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức xác minh và xử lý nghiêm các trường hợp thông tin không đúng về tình hình dịch, gây hoang mang trong cộng đng.

2.17. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các địa phương:

- Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chng dịch bệnh Covid-19. Tổ chức rà soát, củng cố lực lượng, phương tiện, thuốc men, vật tư y tế tổ chức huấn luyện bổ sung, sẵn sàng triển khai đáp ứng yêu cầu phòng, chống theo từng cấp độ dịch.

- Tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động và nhân dân hiu biết v dch và các bin pháp phòng chống dịch Covid-19; tránh tư tưởng chủ quan, song không hoang mang, dao đng trưc những diễn biến phức tạp của dịch.

2.18. Ban quản lý các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các địa phương:

- Chủ động nắm tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp để hỗ trợ kịp thời, trong đó tập trung vào các doanh nghiệp sản xuất các trang thiết bị y tế, hóa sinh và các trang thiết b phòng chống dịch và các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nhiu từ dịch Covid.

- Đẩy mạnh thu hút, kêu gọi đầu tư; Nắm bắt thông tin các lao động đến từ vùng dịch, phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế trong giám sát, xử lý dịch bệnh.

2.19. Cục Thuế tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các địa phương:

- Phấn đu thực hiện các giải pháp thu ngân sách nhà nước theo kế hoạch.

- Thường xuyên rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nộp thuế; đôn đc thu hồi nợ đọng thuế; khai thác nguồn thu... Tăng cường các khoản thu từ đt.

- Thực hiện tốt các giải pháp ưu đãi về thuế đ thúc đy sản xut, kinh doanh: gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân, min tin phạt chạm np thuế khi doanh nghiệp đã nộp đủ thuế, miễn, giảm thuế xuất nhập khẩu hàng hóa trực tiếp phục vụ công tác chống dịch, khấu trừ thuế...

2.20. Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các địa phương:

- Tham mưu các giải pháp bảo đảm thông quan hàng hóa xuất nhập khu; giải pháp về thủ tục, quy trình, giấy phép thông quan, bảo đảm an toàn cho các lao động phục vụ công tác vận tải tại cửa khu.

- Thực hiện tốt các giải pháp ưu đãi thuế, giảm thời gian thông quan để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xut, kinh doanh.

- Tăng cường công tác tchức, kim soát, giám sát chặt chẽ đi với ngưi và phương tiện vận chuyển làm thủ tục xut nhập cảnh xut phát từ các nước có dch viêm đường hô hp cấp; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thông quan nhanh chóng hàng hóa, máy móc, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, dược phm phục vụ cho việc phòng chống điều trị bệnh viêm phổi cp do chủng mới virus corona (Covid -19) gây ra.

2.21. Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các địa phương:

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát đi với mặt hàng động vật và thực phẩm động vật nhập khẩu từ các nước và vùng lãnh thổ đang có dịch, các mặt hàng thủy hải sản, nội tạng gia súc gia cầm không rõ nguồn gc.

- Tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các cơ sở, nhà hàng kinh doanh các loại động vật hoang dã bị cấm kinh doanh; Tuyên truyền hướng dn nhân dân không sdụng tiêu thụ thức ăn động vật hoang dã. Vận động ký cam kết đảm bảo ATTP trong kinh doanh, cam kết không kinh doanh thịt động vật hoang dã trái quy định của pháp luật.

- Tăng cường công tác quản lý, phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các tổ chức, cá nhân có hành vi lợi dụng nhu cu tiêu thụ tăng cao, nhất là đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế, nước rửa tay khô, dụng cụ bảo vệ sức khỏe để đầu cơ, găm hàng, đẩy giá, bán hàng giả không đảm bảo cht lượng nhằm thu lời bất chính.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ găm hàng, gây khan hiếm giả tạo, hàng giả, hàng nhái trên thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu trong phòng chng dịch như khu trang, vật tư y tế.

2.22. Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các địa phương:

- Cập nhật tình hình sản xuất, kinh doanh và hệ thống số liệu định kỳ để kịp thời dự báo xu hướng phát triển; tham mưu kịp thời các giải pháp nhm hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng trong năm 2020.

2.23. Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh Đồng Nai chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các địa phương:

- Phân bổ và sớm giải ngân nguồn vốn cho vay, giải quyết việc làm phục vụ phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sng nông dân và cho vay giải quyết việc làm đối với người nghèo và các đi tượng chính sách.

2.24. Bảo hiểm xã hội Đồng Nai chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các địa phương:

- Phối hợp với Sở Y tế trong việc thanh toán chi phí điều trị cho người bệnh mắc bệnh dịch theo quy định.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai việc hướng dẫn thực hiện tạm dừng đóng bảo him xã hội (quỹ hưu trí, tử tut) đi với các đi tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến hết tháng 6 hoặc tháng 12 năm 2020 và không tính lãi phạt chậm nộp theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

2.25. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai:

- Khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu các dự án được giao kế hoạch năm 2020, sớm khởi công dự án, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư năm 2020.

2.26. Liên minh Hợp tác xã tỉnh

- Chủ động nắm bắt, tổng hợp các ý kiến đề xuất của các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, kịp thời phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn.

2.27. Các Tổng công ty, công ty có vốn nhà nước

- Xây dựng và tích cực triển khai thực hiện các giải pháp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; thực hiện theo kịch bản phấn đấu cao nhất để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, bù đắp cho thời gian, lĩnh vực bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

- Chủ động thực hiện các giải pháp vượt qua khó khăn, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, nlực phn đấu cao nhất thực hiện thành công các mục tiêu, nhim vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020, góp phần thúc đẩy các ngành, lĩnh vực liên quan và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

2.28. UBND các huyện, thành phố Biên Hòa và Long Khánh:

- Các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch hành động cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương để triển khai thực hiện các nhiệm vụ căn cứ theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong đó tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

- Chủ động, trách nhiệm trong công tác chỉ đạo phòng chống dịch Covid- 19; Xây dựng các phương án, giải pháp phù hp nhằm ứng phó với mọi tình huống, không để bị động bất ngờ;

- Theo dõi nắm bắt tình hình, tổng hp các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp tại địa phương, phối hp cùng với các Sở, ban, ngành hỗ trợ, giúp các doanh nghiệp ổn định sản xuất.

- Tăng cường tuyên truyền, truyền thanh về các phương pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona trên các cơ sở thông tin của địa phương.

2.29. Hội, hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Chủ động nắm bắt, tổng hp các ý kiến đề xuất của các doanh nghiệp, kịp thời phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan để htrợ, tháo gỡ khó khăn.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố Biên Hòa và Long Khánh căn cứ chức năng nhiệm vụ, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt các hoạt động phòng, chống dịch bệnh, thực hiện các nội dung tại Kế hoạch này, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai năm 2020; định kỳ báo cáo tình hình thực hiện gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng gửi Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND Tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQVN t
nh Đồng Nai;
- Các S
, ban, ngành;
- Cục Quản lý thị trường t
nh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tnh, Cục thống kê tỉnh;
- Công an t
nh;
- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh;
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh t
nh;
- Bảo hiểm xã hội chi nhánh tỉnh;
- Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng t
nh;
- UBND các huyện, TP Biên Hòa và Long Khánh;
- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;
- Hội doanh nhân trẻ của t
nh;
- Các Tổng Cty Nhà nước;
- Lưu: VT
, KTNS, KGVX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Hùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 3281/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai   Người ký: Nguyễn Quốc Hùng
Ngày ban hành: 27/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Y tế - dược, Chính sách xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 3281/KH-UBND

77

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
445572