• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 4941/KH-UBND năm 2016 tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Thời đại đá cũ ở Việt Nam trong bối cảnh khu vực” do tỉnh Gia Lai ban hành

Tải về Văn bản khác 4941/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4941/KH-UBND

Gia Lai, ngày 25 tháng 10 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “THỜI ĐẠI ĐÁ CŨ TẠI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH KHU VỰC”

Từ năm 2014, Viện Khảo cổ học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã phối hợp với tnh Gia Lai khai quật, nghiên cứu các địa điểm thuộc thời kì đá cũ tại khu vực thị xã An Khê, đạt nhiu kết quả quan trọng.

UBND tnh Gia Lai phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế Thời đại đá cũ Việt Nam trong bi cnh khu vực”. Kế hoạch cụ thể như sau:

I. Mục đích, ý nghĩa

Trên cơ sở kết quả thu được các điểm khai quật cũng như việc đánh giá, phn biện, củng cố các nhận định khoa học và thúc đẩy nghiên cứu mở rộng, chuyên sâu về phân kỳ đá cũ phát hiện được ở thị xã An Khê trong hai năm 2014, 2015, hội thảo là dịp đcác nhà khoa học công b, quảng bá các kết quả nghiên cứu bước đầu về giá trị đặc biệt của hệ thống di chỉ sơ kì đá cũ ở An Khê đối với giới nghiên cứu trong nước và quốc tế, làm sở cho tỉnh trong việc xây dựng kế hoạch bảo tồn, phát huy các giá trị của di sản văn hóa này trong thời gian tới, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, du lịch địa phương.

Hội tho còn là dịp để giới thiệu các giá trị văn hóa đặc sắc của tnh Gia Lai với bạn bè trong nước và quốc tế; tạo mối quan hệ gần gũi với các nhà khoa học, các quan quản lý, nghiên cứu văn hóa, hướng đến việc đẩy mạnh xúc tiến việc nghiên cứu và ứng dụng thành quả khoa học vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh trước mắt và lâu dài.

Hội thảo là điều kiện để Gia Lai đề nghị Chính phủ xét đặc cách công nhận di chỉ khảo chọc tại An Khê là Di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt.

II. Yêu cầu

Hội thảo phải được tổ chức nghiêm túc, an toàn và đạt chất lượng khoa học cao, là một điểm nhấn trong hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của tỉnh và cả nước trong năm 2016.

Hội thảo huy động trách nhiệm của các cơ quan, địa phương có liên quan, thực sự là một dịp để giới thiệu văn hóa, con người Gia Lai ra bên ngoài.

III. Nội dung

1. Thời gian, địa điểm tổ chức hội thảo:

Thời gian: Ngày 31/10/2016 và ngày 01/11/2016.

Địa điểm hội thảo: Tại Khách sạn Pleiku, 03 Nguyễn Tất Thành, Pleiku

2. Trang trí, trang phục hội thảo:

- Hội thảo được tổ chức tại tầng 2, Khách sạn Pleiku Palace.

- Phông hội thảo: Sử dụng màn hình led lớn để trang trí phông theo maket được duyệt (kèm theo kế hoạch này).

- Bàn ghế hội trường thiết kế theo hình chữ U, có đặt sẵn bảng tên cho chủ trì hội tho và đại biểu (Có sơ đồ chi tiết kèm theo)

- Về trang phục tại hội thảo: Nam mặc vét. nữ mặc áo dài.

3. Thành phần tham dự:

3.1. Khách quốc tế và các cơ quan trung ương, khách ngoại tỉnh (Viện Khảo cổ học mi và gửi giấy mời), cụ thể:

- Khách quốc tế: 12 người

- Khách trung ương và ngoài tỉnh: 31 người

(Danh sách cụ thể tại Phụ lục 1 kèm theo kế hoạch)

3.2. Lãnh đạo bộ, ngành trung ương và tỉnh (UBND tỉnh Gia Lai mời):

- Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam: 2 người.

- Lãnh đạo Thường trực Tnh ủy, HĐND tnh, UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh (4 người).

- Các s, ban, ngành, địa phương (19 người)

(Danh sách cụ thể tại Phụ lục 1 kèm theo kế hoạch)

3.3. Các cơ quan báo chí: 25 người

- Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai.

- Đài Truyền hình Việt Nam (VTV5, VTV8) và các cơ quan đại diện, phóng viên thường trú báo, đài trung ương và ngành đứng chân trên địa bàn tỉnh.

(Danh sách cụ thể tại Phụ lục 2 kèm theo kế hoạch)

4. Nội dung hội thảo:

4.1. Ngày 31/10/2016: Tổ chức hội thảo tại khách sạn Pleiku, nội dung cụ thể như sau:

- Từ 07h30 - 08h00: Đón tiếp đại biểu

- 08h00 - 09h15: Khai mạc hội thảo

+ Phát biểu khai mạc của lãnh đạo Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

+ Phát biểu chào mừng của lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai

+ Lãnh đạo tnh Gia Lai tặng quà (01 bộ cng chiêng và 15 logo tnh Gia Lai loại lớn)

+ Phát biểu đề dn của lãnh đạo Viện Khảo chọc Việt Nam

- 09h15-09h30: Nghỉ giải lao

- 09h30-11h30: Báo cáo và thảo luận

- 12h00-13h30: Ngh trưa

- 14h00-15h30: Báo cáo và tho luận

- 15h30-15h45: Nghỉ giải lao

- 15h45-17h00: Báo cáo và thảo luận

- 17h00-17h30: Tổng kết và Bế mạc

- 18h30-20h00: Tiệc chiêu đãi của UBND tỉnh

4.2. Ngày 01/11/2016: Tham quan di tích tại thị xã An Khê

(Có chương trình hội thảo cụ thể kèm theo kế hoạch)

5. Tổ chức thực hiện:

- Văn phòng UBND tnh: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo, chịu trách nhiệm chính về công tác lễ tân trong thời gian hội thảo; chuẩn bị 15 logo tỉnh Gia Lai (loại lớn) tặng Viện Khảo cổ - Dân tộc học Novosibirsk, Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, Viện Khảo chọc Việt Nam và 12 đại biểu là khách quốc tế; 45 logo tỉnh Gia Lai (loại cài áo) tặng các đại biu tham dự hội thảo (theo danh sách tặng quà tại phụ lục 3); gửi giấy mời dự hội thảo cho đại biu trong tỉnh (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thiết kế và in theo maket đã được duyệt).

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Ch trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức và chương trình chi tiết của hội thảo; phi hợp với Viện Khảo chọc Việt Nam chuẩn bị nội dung hội thảo; thiết kế và in giấy mời tham dự hội thảo theo maket đã được duyệt để Văn phòng UBND tỉnh gửi đến các đại biểu trong tnh; in bảng tên đại biểu đặt tại hội thảo; bố trí xe và đưa đón đại biểu trong thời gian diễn ra hội thảo; chuẩn bị hội trường, nơi ăn, nghỉ cho các đại biểu, Iàm và cấp ba loại thẻ đeo: Đại biểu, Ban Tổ chức, Phóng viên (theo mu được duyệt kèm theo kế hoạch này); chuẩn bị quà tặng của tỉnh (01 bộ cng chiêng) cho Viện Khảo cổ - Dân tộc học Novosibirsk; chỉ đạo Bảo tàng tỉnh hỗ trợ chuyên môn trong trưng bày, thuyết minh, hướng dẫn khách tham quan các địa điểm khảo cổ, Nhà truyền thống Tây Sơn Thượng đạo tại An Khê; phối hợp với Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Gia Lai, UBND thành phố Pleiku, thị xã An Khê treo một số băng rôn chào mừng hội thảo (song ngViệt - Anh) đã được duyệt tại nơi diễn ra hội thảo, một số trục đường chính của Pleiku và An Khê.

- S Ngoại vụ: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch tổ chức hội thảo, đón tiếp đại biểu, hướng dẫn, đề xuất giải quyết các thủ tục có liên quan đến người nước ngoài theo phân cấp quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu quốc tế tham dự hội thảo.

- Sở Tài chính: Phối hợp, hướng dn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện việc mua tặng hiện vật (1 bộ cồng chiêng) theo đúng quy định hiện hành và đảm bo các điều kiện về pháp lý.

- Công an tnh: Chủ trì xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan bố trí lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho các đại biu trong thời gian diễn ra hội thảo và tham quan tại An Khê.

- UBND thị xã An Khê: Xây dựng kế hoạch đón tiếp, hướng dn đại biểu tham quan các địa điểm khảo cổ Rộc Tưng, Rộc Đá và một sđịa điểm thuộc di tích Tây Sơn thượng đạo tại địa phương; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức trưng bày, trang trí, cử cán bộ thuyết minh tại những địa điểm tham quan; trin khai cộng tác cổ động trực quan chào mừng hội thảo, đảm bảo an ninh cho đoàn đại biu trong thời gian thăm và làm việc tại địa phương.

- UBND thành phố Pleiku: Chnh trang đô thị, bảo đảm vệ sinh cảnh quan môi trường và an ninh trật tự trên địa bàn thành phố; phối hợp với S Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện công tác tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng hội thảo tại địa phương.

- Đ nghị Ban Tuyên giáo Tnh ủy: Đưa sự kiện hội thảo có tính quốc tế này vào định hướng, kế hoạch tuyên truyền của các cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh.

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa tin tuyên truyền trước, trong và sau hội thảo, nhất là việc tuyên truyền kết quả hội thảo.

- Công ty C phần Dịch vụ Du lịch Gia Lai: Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ hội thảo với tinh thần trách nhiệm cao nhất; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và an ninh cho các đại biu trong thời gian lưu trú tại khách sạn.

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế Thời đại đá cũ Việt Nam trong bối cảnh khu vực. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nếu có vướng mắc, phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để xử lý kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam;
- Viện Khảo c
học;
- Thường trực T
nh ủy (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Các s
, ban ngành liên quan;
- UBND Tp Pleiku, thị xã An Khê;
- Công ty CP DVDL Gia Lai;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, HCTC
, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Nữ Thu Hà

 

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “THỜI ĐẠI ĐÁ CŨ Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH KHU VỰC”

1. Khách quốc tế:

Stt

Họ tên

Quốc tịch

Cơ quan

Năm sinh

Giới tính

1

GS.VS. Anatoly Derivianko

Nga

Viện Hàn lâm KH Nga

1943

Nam

2

TS. Tsybankov

Nga

Viện Hàn lâm KH Nga

1978

Nam

3

GS. TS. Hiroyuki Sato

Nhật

Đại học Tokyo

1956

Nam

4

GS.TS. Jasmi Shocoongdej

Thái Lan

Đại học Silpakorn

1961

Nữ

5

GS.TS. Wang Youping

Trung Quốc

Đại học Bc Kinh

1956

Nam

6

TS. Jungune Lee

Hàn Quốc

Đại học Quốc gia Seoul

1980

Nữ

7

GS.TS. Xie Guangmao

Trung Quốc

Viện Khảo chọc Quảng Tây

1961

Nam

8

Wu Yan

Trung Quốc

Viện Khảo chọc Quảng Tây

1986

Nữ

9

TS. Federico Barocco

Italia

EFEO

1975

Nam

10

TS. Kyaw Khaing

Myanmar

Đại học Quốc gia Myanmar

1977

Nam

11

TS. Amanrd Silvandor Mijaes

Philippin

Đại học Quốc gia Philippine

1965

Nam

12

TS. Benjamin Marwick

Úc

Đại học Wollongong

1978

Nam

2. Khách trung ương và ngoài tỉnh

Stt

H tên

Cơ quan

1

PGS.TS. Phạm Văn Đức

Phó Viện trưng Viện Hàn lâm KH XHVN

2

PGS.TS. Trn Minh Tun

Vin Hàn lâm KH XHVN

3

PGS.TS. Vũ Hùng Cường

Vin Hàn lâm KH XHVN

4

PGS.TS. Trn Th An

Vin Hàn lâm KH XHVN

5

HQuỳnh Doan

Vin Hàn lâm KH XHVN

6

Nguyễn Xuân Dũng

Vin Hàn lâm KH XHVN

7

PGS.TS. Nguyn Giang Hải

Viện trưởng Viện Khảo cổ học

8

PGS.TS. Bùi Văn Liêm

Viên Khảo c hc

9

TS. Nguyn Gia Đi

Viện Khảo chọc

10

PGS.TS. Nguyễn Khắc Sử

Viên Khảo c hc

11

PGS.TS. Tng Trung Tín

Viện Khảo chọc

12

PGS.TS. Trình Năng Chung

Viên Khảo cổ hc

13

PGS.TS. Trnh Sinh

Viện Khảo cổ học

14

TS. Nguyễn Thị Mai Hương

Viện Khảo cổ học

15

TS. Nguyn Trường Đông

Viện Khảo cổ học

16

NCS. Lê Hải Đăng

Viện Khảo cổ học

17

NCS. Bùi Văn Hiếu

Viện Khảo cổ học

18

Th.S. Nguyễn Anh Tuấn

Viện Khảo cổ học

19

Th.S. Phạm Thanh Sơn

Viện Khảo cổ học

20

Nguyễn Hữu Thiết

Viện Khảo cổ học

21

Nguyn Đăng Cường

Viện Khảo cổ học

22

Th.S. Nguyễn Thu Hin

Viện Khảo cổ học

23

Th.S. Quách Thị Sớm

Viện Khảo cổ học

24

Vũ Đình Lý

Viện Khảo cổ học

25

TS. Doãn Đình Lâm

Vin Đa chất

26

Nguyễn Xuân Thanh

PGĐ Sở VHTTDL Thanh Hóa

27

PGS.TS. Phạm Đức Mạnh

Đại học KHXH&NV TP Hồ Chí Minh

28

TS. Ngô Thế Phong

Hội Khảo chọc

29

Lưu Văn Du

Bảo tàng tnh Đng Nai

30

Phiên dịch 1

 

31

Phiên dịch 2

 

3. Khách mời của tỉnh Gia Lai

STT

H tên

 

1

Lãnh đạo Bộ VHTTDL

 

2

Đại diện lãnh đạo UNESCO Việt Nam

 

3

Thường trực Tnh ủy

 

4

HĐND tnh

 

5

UBND tnh

 

6

UBMTTQ Việt Nam tỉnh

 

7

Ban Tuyn giáo Tnh ủy

 

8

Văn phòng Tỉnh ủy

 

9

Văn phòng HĐND tỉnh

 

10

Văn phòng UBND tỉnh

 

11

Văn phòng đoàn Đại biu Quốc hội tnh Gia Lai

 

12

Sở Kế hoch và Đầu tư

 

13

Sở Tài chính

 

14

S Khoa học và Công nghệ

 

15

Sở Tài nguyên và Môi trường

 

16

Sở Xây dựng

 

17

Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn

 

18

Sở Giáo dc và Đào to

 

19

S Văn hóa, Ththao và Du lịch

 

20

SNgoại vụ

 

21

Công an tnh

 

22

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật

 

23

UBND thành phố Pleiku

 

24

Thị ủy An Khê

 

25

UBND thị xã An Khê

 

Tổng cộng: 68 đại biểu./.

 

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH CƠ QUAN ĐẠI DIỆN, PHÓNG VIÊN THƯỜNG TRÚ CỦA CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ TRUNG ƯƠNG, NGÀNH, TỈNH THÀNH KHÁC ĐỨNG CHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI
(cập nhập đến tháng 8/2016)

STT

n CQĐD, PVTT

D/ PVTT

Địa ch

Ghi chú

I. Văn phòng đại diện

1

Cơ quan thường trú TTX VN tại Gia Lai

Nguyn Văn Thông

16 Phan Đình Phùng- Pleiku, Gia Lai.

059.3821460

0913.663.492

2

Văn phòng Báo Nông thôn ngày nay

Nguyễn Ngọc Tấn

48B Hùng Vương, Pleiku, Gia Lai

Tn:

0914.006.214

3

Trung tâm THTVN tại Đà Nng- Cơ quan thường trú Gia Lai

Lê Minh Sanh

05 Nguyễn Thái Học, Pleiku, Gia Lai

Quang:

0935.114.119

4

Văn phòng Báo Công an Đà Nng tại Gia Lai

Bùi Quang Kha

Khu Liên hiệp thể thao, tổ 15, phường Tây Sơn, Pleiku, Gia Lai

Kha:

0903 590 721

5

Văn phòng thường trú báo Lao Động

Nguyn Thịnh

04 Tăng Bạt Hổ-Tp.Pleiku, Gia Lai

07 Lê Quý Đôn-Tp.Pleiku, Gia Lai

0913 450 509

6

Văn phòng Báo Bảo vệ Pháp luật

Nguyn Văn Huân

06 Võ Thị Sáu, Pleiku, Gia Lai

 

7

Văn phòng Báo Công Thương

Hoàng Anh Phượng

33/1 Hùng Vương, Pleiku, Gia Lai

Phượng:

0913 429 899

8

Văn phòng Báo Dân tộc và Phát triển

Bùi Thị Hạ

Vũ Đình Năm

07 Hai Bà Trưng-TP.PIeiku, Gia Lai

Năm:

0914.062.480

9

Trung tâm PT-TH quân đội

Nguyn Văn Ngoạn

Lương Hải Nhuận

Đường Hoàng Đạo Thúy, Phường Tây n, Pleiku, Gia Lai

Nhuận:

0984.483.914

10

Báo Nhân dân

Phan Văn Hòa

Khu Liên hiệp thể thao, tổ 15, phường Tây Sơn, TP.Pleiku, Gia Lai

Hòa:

0903.512.459

11

Báo Pháp luật Việt Nam

Ánh Bình

109 Hai Bà Trưng, Pleiku, Gia Lai

 

12

Báo Giao thông

Nguyên Văn Tư

32A Phạm Văn Đồng, Pleiku, Gia Lai

Tư:

0971457555

13

Báo Người Hà Nội

Trn Văn Ánh

640 Phạm Văn Đồng, Pleiku, Gia Lai

 

II. Phóng viên thường trú

14

Báo Tin Phong

Huỳnh Kiên

26 Nguyễn Thiếp, Pleiku, Gia Lai

0913.450.369

15

Báo Nông nghiệp Việt Nam

Trần Đăng Lâm

Hộp thư 10 Bưu điện Gia Lai

0903.588.691

16

Đài Tiếng nói Việt Nam

Nguyn Công Bc

B9, Chung cư Lê Lợi, Pleiku, Gia Lai

0987.419.419

17

Báo Biên Phòng

Thái Kim Nga

Phòng Chính Tr, B đi Biên phòng tỉnh Gia Lai

0914.409.506

18

Tạp chí Cao Su Việt Nam

Vũ Văn Vĩnh

322 Trường Chinh, Pleiku, Gia Lai

0918.749.230

19

Báo Công an Nhân dân

Đặng Ngọc Như

Hộp thư 42, Bưu điện tnh Gia Lai

0983.149.592

20

Báo Quân đội Nhân dân

Lê Quang Hồi

Hộp thư 23, Bưu điện TP.PIeiku

0903.581.274

0983.149.592

21

Báo Sài Gòn Giải phóng

Phóng viên

Hộp thư 80, Bưu điện Gia Lai

0913.493.684

22

Báo Thanh niên

Trần Văn Hiếu

06 Phan Đình Phùng, Pleiku, Gia Lai

0914.529.399

23

Báo Điện tử Tm nhìn

Hà Ngọc Chính

23 Tô Hiến Thành, Pleiku, Gia Lai

0913 429 772

 

PHỤ LỤC 3

DANH SÁCH TẶNG QUÀ TẠI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “THỜI ĐẠI ĐÁ CŨ Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH KHU VỰC”

1. Tặng Logo tỉnh Gia Lai (loại lớn):

Stt

Họ tên

Quốc tịch

Cơ quan

1

Viện Hàn lâm KH XHVN

 

Đại diện của Viện

2

Viện Khảo cổ học

 

Đại diện của Viện

3

Viện Khảo c- Dân tộc học Novosibirsk- Nga

 

Đại diện của Viện

4

GS.VS. Anatoly Derivianko

Nga

Viện Hàn lâm KH Nga

5

TS. Tsybankov

Nga

Viện Hàn lâm KH Nga

6

GS. TS. Hiroyuki Sato

Nhật

Đại học Tokyo

7

GS.TS. Jasmi Shocoongdej

Thái Lan

Đại học Silpakorn

8

GS.TS. Wang Youping

Trung Quốc

Đại học Bc Kinh

9

TS. Jungune Lee

Hàn Quốc

Đại học Quốc gia Seoul

10

GS.TS. Xie Guangmao

Trung Quốc

Viện Khảo cổ học Quảng Tây

11

Wu Yan

Trung Quốc

Viện Khảo cổ học Quảng Tây

12

TS. Federico Barocco

Italia

EFEO

13

TS. Kyaw Khaing

Myanmar

Đại học Quốc gia Myanmar

14

TS. Amanrd Silvandor Mijaes

Philippin

Đại học Quốc gia Philippine

15

TS. Benjamin Marwick

Úc

Đại học Wollongong

2. Tặng Logo tỉnh Gia Lai (loại cài áo):

Stt

H tên

Cơ quan

1

GS.VS. Anatoly Derivianko

Viện Khảo c- Dân tộc học Novosibirsk- Nga

2

TS. Tsybankov

Viện Khảo cổ - Dân tộc học Novosibirsk- Nga

3

GS. TS. Hiroyuki Sato

Đại học Tokyo

4

GS.TS. Jasmi Shocoongdej

Đại học Silpakorn

5

GS.TS. Wang Youping

Đại học Bc Kinh

6

TS. Jungune Lee

Đại học Quốc gia Seoul

7

GS.TS. Xie Guangmao

Viện Khảo cổ học Quảng Tây

8

Wu Yan

Viện Kho chọc Quảng Tây

9

TS. Federico Barocco

EFEO

10

TS. Kyaw Khaing

Đại học Quốc gia Myanmar

11

TS. Amanrd Silvandor Mijaes

Đại học Quốc gia Philippine

12

TS. Benjamin Marwick

Đại học Wollongong

13

Lãnh đạo Bộ VHTTDL

 

14

Đại diện lãnh đạo UNESCO Việt Nam

 

15

PGS.TS. Phạm Văn Đức

Phó Viện trưởng Viện Hàn lâm KH XHVN

16

PGS.TS. Trần Minh Tuấn

Viện Hàn lâm KH XHVN

17

PGS.TS. Vũ Hùng Cường

Viện Hàn lâm KH XHVN

18

GS.TS. Trần Thị An

Viện Hàn lâm KH XHVN

19

Hồ Quỳnh Doan

Viện Hàn lâm KH XHVN

20

Nguyễn Xuân Dũng

Viện Hàn lâm KH XHVN

21

PGS.TS. Nguyễn Giang Hải

Viện trưởng Viện Khảo cổ học

22

PGS.TS. Bùi Văn Liêm

Viện Khảo cổ học

23

TS. Nguyễn Gia Đối

Viện Khảo cổ học

24

PGS.TS. Nguyễn Khắc Sử

Viện Khảo cổ học

25

PGS.TS. Tng Trung Tín

Viện Khảo cổ học

26

PGS.TS. Trình Năng Chung

Viện Khảo cổ học

27

PGS.TS. Trịnh Sinh

Viện Khảo cổ học

28

TS. Nguyễn Thị Mai Hương

Viện Khảo cổ học

29

TS. Nguyễn Trường Đông

Viện Khảo cổ học

30

NCS. Lê Hi Đăng

Viện Khảo cổ học

31

NCS. Bùi Văn Hiếu

Viện Khảo cổ học

32

Th.S. Nguyễn Anh Tuấn

Viện Khảo cổ học

33

Th.S. Phạm Thanh Sơn

Viện Kho cổ học

34

Nguyễn Hữu Thiết

Viện Khảo cổ học

35

Nguyễn Đăng Cường

Viện Khảo cổ học

36

Th.S. Nguyễn Thu Hiền

Viện Khảo cổ học

37

Th.S. Quách Thị Sớm

Viện Khảo cổ học

38

Vũ Đình Lý

Viện Kho cổ học

39

TS. Doãn Đình Lâm

Viện Địa chất

40

Nguyễn Xuân Thanh

PGĐ Sở VHTTDL Thanh Hóa

41

PGS.TS. Phạm Đức Mạnh

Đại học KHXH&NV TP Hồ Chí Minh

42

TS. Ngô Thế Phong

Hội Khảo cổ học

43

Lưu Văn Du

Bảo tàng tỉnh Đồng Nai

44

Phiên dịch 1

 

45

Phiên dịch 2

 

Tổng cộng: 15 logo ln, 45 logo cài áo./.

 

CHƯƠNG TRÌNH

TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ
Thời đại đá cũ tại Việt Nam trong bối cảnh khu vực”

Thời gian, nội dung

Đơn vị thực hiện

NGÀY 29/10/2016

Kiểm tra nơi nghỉ của đại biểu, trang trí hội trường tại khách sạn Pleiku Palace

Sở VHTTDL

Sở Ngoại vụ

Văn phòng UBND tnh

Viện Khảo cổ học

Cty CPDVDL Gia Lai

NGÀY 30/10/2016

Đón, đưa đại biểu từ Cảng Hàng không Pleiku đến Khách sạn Pleiku Palace nhận phòng

S VHTTDL

SNgoại vụ

NGÀY 31/10/2016 - Hội thảo quốc tế

07h30-08h00

Đón tiếp đại biểu

VP UBND tỉnh

S VHTTDL

Sở Ngoại vụ

Viện Khảo chọc

Cty CPDVDL Gia Lai

08h00 - 08h10

n định tổ chức, giới thiệu chương trình, đại biểu tham dự và thành phần chủ trì hội thảo, gồm:

1. GS.TS. Phạm Văn Đức

2. PGS.TS Nguyễn Giang Hải

3. Bà Huỳnh Nữ Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tnh.

4. GS.VS. Anatoly Derivianko

TS. Nguyễn Gia Đi, Phó Viện trưởng Viện Khảo cổ học

08h10- 09h15

Phát biểu khai mạc của lãnh đạo Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam

Phát biểu chào mừng hội thảo

GS.TS. Phạm Văn Đức, Phó Chủ tịch Viện Bà Huỳnh Nữ Thu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tnh.

- Tỉnh Gia Lai tặng quà Viện Khảo cổ - Dân tộc học Novosibirsk - Nga (1 bộ cồng chiêng) và Logo cho khách quốc tế và đại diện các Viện.

- Chụp ảnh lưu niệm.

- Đại diện lãnh đạo tnh (SVHTTDL và Văn phòng UBND tnh chuẩn bị quà tặng)

Phát biểu đề dẫn

PGS.TS Nguyn Giang Hải, Viện trưởng Viện Khảo cổ học

09h15 - 09h30

Nghỉ giải lao

 

09h30 - 11h30

Báo cáo và thảo luận

 

1. Báo cáo kết quả hợp tác chương trình khai quật và nghiên cứu tại An Khê

GS.VS. Anatoly Derivianko

2. Kết quả sơ bộ nghiên cứu khảo chọc tại thị xã An Khê, Gia Lai năm 2015-2016

TS. Nguyễn Gia Đối

3. Những tiến bộ mới trong nghiên cứu kỹ nghệ đá cũ ở Bách Sắc, Nam Trung Quốc

GS.TS. Xie Guangmao

4. Những tiến triển gần đây trong nghiên cứu Sơ kỳ và Trung kỳ đá cũ Nhật Bản

GS.TS. Hiroyuki Sato

12h00 - 13h30

Ăn trưa tại Khách sạn Pleiku

 

14h00 15h30

Tiếp tục phn thảo luận

 

5. Khảo chọc Thời đại đá cũ Myanmar

TS. Kyaw Khaing

6. Khảo chọc Thời đại đá cũ Thái Lan

GS.TS. Jasmi Shocoongdej

7. Sự phát trin khảo cổ học thời đại đá cũ Nam Trung Quốc

GS.TS. Wang Youping

15h30 - 15h45

Nghỉ giải lao

 

 

Tiếp tục thảo luận

 

15h45 - 17h00

8. Thời đại đá cũ Philipin và kỹ nghệ mảnh tước

TS. Amanrd Silvandor Mijaes

9. Kỹ nghệ đá cũ min đông Nam Bộ (Việt Nam)

PGS.TS. Phạm Đức Mạnh

10. Phương pháp chế tác rìu tay khu vực sông Imjin-Hantan - Phân tích vết âm bản bằng số liệu quét 3D

TS. Jungune Lee

17h00 - 17h30

Tổng kết và bế mạc

Chủ trì hội tho

18h30 - 20h00

Tiệc chiêu đãi của UBND tỉnh Gia Lai tại khách sạn Pleiku Palace

Sở VHTTDL

Văn phòng UBND tỉnh

SNgoại vụ

NGÀY 01/11/2016

08h00

Xe đón đại biểu đi tham quan di tích tại An Khê, ăn trưa tại thị xã An Khê

Sở VHTTDL (b trí xe)

UBND thị xã An Khê (bố trí ăn trưa)

16h00

Xe đưa đại biu trvề khách sạn Pleiku

S VHTTDL

NGÀY 02/11/2016

11h45

Xe đưa đại biu ngoại tnh ra sân bay Pleiku (chuyến bay 13h10)

Sở VHTTDL

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4941/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai   Người ký: Huỳnh Nữ Thu Hà
Ngày ban hành: 25/10/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết

 

 

Từ khóa: Văn bản khác 4941/KH-UBND

140

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
329929