• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh

 

Kế hoạch 521/KH-BGDĐT về tập huấn giáo viên, giảng viên dạy môn giáo dục quốc phòng và an ninh trình độ trung cấp, cao đẳng sư phạm, đại học năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Tải về Văn bản khác 521/KH-BGDĐT
Bản Tiếng Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 521/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 4 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TẬP HUẤN GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY MÔN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC NĂM 2017

Thực hiện chương trình công tác năm 2017 về nhiệm vụ Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN). Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn cho giảng viên giảng dạy môn học GDQPAN trình độ trung cấp sư phạm (TCSP), cao đẳng sư phạm (CĐSP), đại học (ĐH) năm 2017 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Trang bị cho đội ngũ giáo viên, giảng viên các trường TCSP, CĐSP, ĐH kiến thức mới về Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ; tình hình an ninh quốc tế, khu vực và biển đảo nổi bật liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh Việt Nam giúp giáo viên, giảng viên có cơ sở vận dụng vào thực tiễn giảng dạy.

- Thống nhất phương pháp giảng bài thực hành môn học GDQPAN giúp giáo viên, giảng viên bổ sung thêm phương pháp giảng bài thực hành đáp ứng yêu cầu môn học.

2. Yêu cầu

- Tổ chức biên soạn tài liệu tập huấn bảo đảm chất lượng, đúng, đủ nội dung, cập nhật thông tin.

- Lựa chọn đội ngũ báo cáo viên tập huấn đảm bảo chất lượng mẫu mực.

II. Nội dung tập huấn

1- Giới thiệu các chuyên đề:

- Tình hình thế giới, khu vực, trong nước và yêu cầu Giáo dục Quốc phòng và An ninh hiện nay.

- Giới thiệu nội dung Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT ; 02/2017/TT-BGDĐT ; 03/2017/TT-BGDĐT , ngày 13/01 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới quốc gia trong tình hình mới.

- An ninh phi truyền thống và đấu tranh phòng chống các đe dọa an ninh phi truyền thống ở Việt Nam.

- Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc từ năm 1975 đến nay.

- Giới thiệu chung về tổ chức lực lượng quân binh chủng.

2- Phương pháp giảng thực hành và kiểm tra bắn đạn thật:

- Phương pháp giảng bài đội ngũ cá nhân, đơn vị.

- Phương pháp giảng bài kỹ thuật vật cản.

- Phương pháp giảng bài kỹ thuật, chiến thuật bộ binh.

- Phương pháp giảng bài ném lựu đạn và súng ngắn.

- Kiểm tra thực hành bắn súng, ném lựu đạn.

III. Báo cáo viên và thành phần tham gia tập huấn

- Báo cáo viên: Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh; Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng; Tổng cục V - Bộ Công an; Bộ Tư lệnh Hải Quân; Trường sĩ quan Lục quân 1, Học Viện Hậu cần; Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động.

- Thành phần tham gia tập huấn: Giáo viên, giảng viên GDQPAN và cán bộ quản lý trung tâm GDQPAN sinh viên. Các khoa và trung tâm GDQPAN cử ít nhất 1/3 giảng viên hiện có; các bộ môn, bộ môn có ghép giáo dục quốc phòng cử 1/2 giáo viên, giảng viên tham gia.

- Căn cứ vào điều kiện thực tế công tác của giáo viên, giảng viên và từng trường, có thể bố trí cán bộ, giáo viên, giảng viên tham dự tập huấn đợt 1 hoặc đợt 2 theo kế hoạch.

IV. Địa điểm, thời gian tập huấn: Tổ chức tại 2 địa điểm

- Đợt 1: Tại thành phố Hà Nội (dự kiến 400 người).

Từ ngày 12/9 đến ngày 18/9/2017, dự kiến tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng Nghiệp vụ - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Đường Kiều Mai - Phường Phúc Diễn - Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội (điện thoại 02.462.650.819 và 0984789968)

- Đợt 2: Tại thành phố Hồ Chí Minh (dự kiến 400 người).

Từ ngày 19/9 đến ngày 25/9/2017, dự kiến tại Trường Quân sự Quân khu 7, số 479 Đường Tô Ký, Phường Trung Mỹ Tây, Quân 12 - TP Hồ Chí Minh; điện thoại Đ/c Dẫn 0903147641).

- Thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau.

V. Công tác bảo đảm

1. Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan biên soạn, thẩm định, nghiệm thu tài liệu cập nhật kiến thức mới về công tác quân sự, quốc phòng liên quan tới nội dung tập huấn môn học GDQPAN.

2. Các cơ sở giáo dục Đại học, các trường cao đẳng

- Cử cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên GDQPAN đủ số lượng, đúng thành phần tham gia tập huấn; bảo đảm kinh phí cho cán bộ, giáo viên, giảng viên dự lớp tập huấn theo đúng chế độ hiện hành.

- Đăng ký danh sách giáo viên, giảng viên tập huấn theo địa chỉ: Đồng chí Đồng Thế Hiển (ĐT: 0917793999 - 02.438.695.144 - Email: dthien@moet.edu.vn) và đồng chí Phạm Quang Hiệp (ĐT: 0983095996 - 02.438.692.393 - Email: pqhiep@moet.edu.vn).

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đại học, học viện, trường ĐH, TCSP; CĐSP;
- Lưu: VT, Vụ GDQPAN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Văn Ga

 

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 521/KH-BGDĐT   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo   Người ký: Bùi Văn Ga
Ngày ban hành: 04/08/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 521/KH-BGDĐT

584

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
359261