• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Dân sự 2015


 

Kế hoạch 594/KH-UBND triển khai hoạt động truyền thông về giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2016 do tỉnh An Giang ban hành

Tải về Văn bản khác 594/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 594/KH-UBND

An Giang, ngày 09 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG VỀ “GIẢM THIỂU TÌNH TRẠNG MẤT CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH” NĂM 2016

Căn cứ Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016- 2025;

Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-BYT ngày 15/3/2016 của Bộ Y tế ban hành về việc tăng cường giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh;

Thực hiện Hướng dẫn số 459/TCDS-TTGD ngày 20/9/2016 của Tổng cục Dân số - KHHGĐ về việc hướng dẫn các hoạt động truyền thông về “Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh” năm 2016.

UBND tỉnh An Giang ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động truyền thông về giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) năm 2016, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

- Kêu gọi hành động từ các cấp lãnh đạo, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức, các nhà hoạch định chính sách, các nhà cung cấp dịch vụ y tế và cộng đồng để ngăn chặn lựa chọn giới tính khi sinh và phân biệt đối xử về giới.

- Nâng cao nhận thức của xã hội, cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ về tầm quan trọng của việc nâng cao vị thế của phụ nữ và trẻ em gái nhằm hướng đến một xã hội bình đẳng, bền vững.

- Huy động sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là cặp vợ chồng mới kết hôn và trẻ em gái vị thành niên là nhân tố tích cực cho việc thay đổi tư duy và thực hành của người dân không lựa chọn giới tính khi sinh và không phân biệt đối xử về giới.

II. CHỦ ĐỀ, THÔNG ĐIỆP VÀ NỘI DUNG

1. Chủ đề:

"Đầu tư cho trẻ em gái vị thành niên là đầu tư cho tương lai bền vững”.

2. Thông điệp và khẩu hiệu

2.1. Thông điệp

- Trẻ em gái vị thành niên cần phải được tạo điều kiện để có thể bước vào giai đoạn trưởng thành một cách an toàn và khỏe mạnh. Các em cũng cần phải có cơ hội để có được tương lai tươi sáng.

- Hãy để trẻ em gái vị thành niên được học tập, chăm sóc sức khỏe và không bị bạo hành.

- Hãy để trẻ em gái vị thành niên được hưởng các quyền của mình, được hiện thực hóa mong ước của các em và thay đổi thế giới của chúng ta.

- Các nhà lãnh đạo và cộng đồng phải tập trung và bảo vệ quyền của trẻ em gái vị thành niên thiệt thòi nhất, đặc biệt là trẻ em nghèo, thất học, bị bóc lột hoặc bị áp đặt bởi những hủ tục, trong đó có nạn tảo hôn.

- Hãy đầu tư cho y tế và giáo dục dành cho trẻ em gái vị thành niên và phụ nữ để tạo cơ hội cho các em phát huy trọn vẹn năng lực bản thân.

2.2. Khẩu hiệu (Phụ lục 1 kèm theo).

3. Nội dung

- Tăng cường tuyên truyền về thực trạng, nguyên nhân và hệ lụy của tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Vận động từng bước làm thay đổi nhận thức và tư tưởng lạc hậu về sinh con trai, con gái.

- Phổ biến các luật nhằm nêu cao vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện nay như Luật bình đẳng giới; Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Luật hôn nhân và gia đình nhằm thúc đẩy cộng đồng thực hiện các chính sách hỗ trợ nâng cao vai trò, vị thế của trẻ em gái và phụ nữ nói chung, đặc biệt là trẻ em gái của các gia đình sinh con một bề là gái.

- Tuyên truyền các quy định của pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi như Pháp lệnh Dân số, Nghị định số 104/2003/NĐ ngày 16/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Pháp lệnh Dân số, Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế nhằm nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật về cấm lựa chọn giới tính thai nhi.

- Tăng cường công tác phối hợp, điều phối giữa các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức trong việc nâng cao nhận thức của lãnh đạo và truyền thông lồng ghép với các nội dung chuyên đề tại cộng đồng về MCBGTKS và thực thi chính sách giảm thiểu MCBGTKS.

4. Phạm vi thời gian

Các hoạt được triển khai tại 11 đơn vị huyện, thị, thành phố và 156 xã phường, thị trấn.

Thời gian được triển khai trong tháng 11/2016, tập trung cao điểm vào trung tuần tháng 11.

III. CÁC HOT ĐNG CH YU

1. Tổ chức các sự kiện truyền thông trọng điểm trên kênh truyền thông đại chúng các cấp và kênh truyền thông trực tiếp tại cơ sở tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh, bình đẳng giới, tảo hôn.

2. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, giao lưu, tọa đàm các cấp về thực trạng, thách thức và giải pháp từng bước giải quyết vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh, bình đẳng giới, tảo hôn, cải thiện sức khỏe trẻ em gái trong những năm tới.

3. Triển khai các loại hình cung cấp thông tin, mô hình tư vấn, dịch vụ chăm sóc MCBGTKS, bình đẳng giới, tảo hôn ưu tiên cho các xã vùng khó khăn, vùng có đồng bào dân tộc.

4. Tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, đáng giá việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật hiện hành của Đảng và Nhà nước về MCBGTKS, bình đẳng giới, tảo hôn ở các cấp như thực trạng, khó khăn, thách thức mà trẻ em gái vị thành niên đang gặp phải và đưa ra các giải pháp, chính sách nhằm giải quyết vấn đề đó.

IV. CÁC HOT ĐNG CHÍNH

1. Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai

- Cấp tỉnh: Căn cứ theo kế hoạch triển khai các hoạt động truyền thông về giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2016 của UBND tỉnh, Sở Y tế chỉ đạo cho Chi cục Dân số - KHHGĐ hướng dẫn cho Trung tâm Dân số - KHHGĐ các huyện, thị, thành phố tổ chức triển khai thực hiện.

- Cấp huyện, thị, thành phố: Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn cho các xã có tỷ số giới tính còn cao (>109 trẻ em trai/100trẻ em gái) triển khai thực hiện.

- Cấp xã: Xây dựng kế hoạch triển, huy động các ngành, đoàn thể tham gia tuyên truyền, vận động về giới và giới tính khi sinh tại địa bàn khóm, ấp.

2. Công tác truyền thông

2.1. Tuyên truyền thông điệp, khẩu hiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương trong thời gian triển khai thực hiện.

2.2. Tuyên truyền về thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh của tỉnh, của địa phương (thực trạng, hậu quả, nguyên nhân, giải pháp để kiểm soát và giảm thiểu tình trạng MCBGTKS); đặc biệt ở địa phương có tỷ số giới tính khi sinh còn cao.

2.3. Phổ biến các văn bản quy định nghiêm cấm lựa chọn giới tính khi sinh cho lãnh đạo các cơ sở có khả năng cung cấp dịch vụ siêu âm, nạo phá thai và cán bộ trực tiếp tham gia cung cấp dịch vụ này tại các cơ sở y tế.

2.4. Tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ phụ nữ không sinh con thứ ba, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, xây dựng gia đình văn hóa của phụ nữ sinh con một bề là gái không sinh con thứ ba ở địa phương.,treo băng ronl, khẩu hiệu, pa nô, áp phích, tờ rơi….

2.5. Tăng cường sự phối hợp của các Ban, ngành, đoàn thể tại các địa phương và huy động cộng tác viên dân số và các đoàn thể tại xã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân không lựa chọn giới tính khi sinh.

2.6. Nhân bản và cung cấp các sản phẩm truyền thông về GTKS cho người dân, trước hết là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ; những người cung cấp dịch vụ siêu âm và dịch vụ nạo phá thai; những người có uy tín trong cộng đồng nhằm hạn chế các hành vi không phù hợp với việc sinh đẻ theo quy luật tự nhiên.

3. Giám sát, kiểm tra

Triển khai công tác giám sát tiến độ thực hiện và công tác phối kết hợp giữa các ban, ngành, đoàn th các cấp, thực hiện kiểm tra giám sát ở 100% cấp huyện, thị, thành phố và ít nhất ở 50% cấp xã, phường, thị trấn.

4. Thống kê, báo cáo, tổng kết

Các địa phương phải thường xuyên cập nhật thông tin, tổng hợp, xây dựng báo cáo gửi về Sở Y tế (Chi cục Dân số - KHHGĐ) gồm:

+ Kế hoạch triển khai các hoạt động truyền thông về giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2016 trước ngày 10/11/2016.

- Báo cáo kết quả các hoạt động truyền thông về giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2016 trước ngày 30/11/2016.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí chi cho các hoạt động trong kế hoạch triển khai các hoạt động truyền thông về giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2016 được hỗ trợ từ ngân sách địa phương; với tổng kinh phí: 30.020.000 đồng; (Phụ lục 2 kèm theo)

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trên cơ sở Kế hoạch này, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo Chi cục Dân số - KHHGĐ chủ động xây dựng hướng dẫn chi tiết, tổ chức triển khai cho các Trung tâm Dân số- KHHGĐ các huyện, thị, thành phố và báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Tổng cục Dân số- KHHGĐ đúng thời gian quy định./.

 

 

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ. CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

 

PHỤ LỤC 1

KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
(Kèm theo Kế hoạch ngày 09 tháng 11 năm 2016 của UBND tỉnh An Giang)

1. ĐẦU TƯ CHO TRẺ EM VỊ THÀNH NIÊN LÀ ĐẦU TƯ CHO SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

2. HÃY ĐỂ TRẺ EM GÁI ĐƯỢC HỌC TẬP, CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ KHÔNG BỊ BẠO HÀNH

3. HÃY ĐẦU TƯ Y TẾ VÀ GIÁO DỤC CHO TRẺ EM GÁI VÀ PHỤ NỮ ĐỂ TẠO CƠ HỘI CHO CÁC EM PHÁT HUY TRỌN NĂNG LỰC CỦA BẢN THÂN

4. KHÔNG MANG THAI Ở TUỔI VỊ THÀNH NIÊN VÌ SỨC KHỎE, HẠNH PHÚC VÀ TƯƠNG LAI CỦA CON BẠN

5. TƯ VẤN VÀ KHÁM SỨC KHỎE TIỀN HÔN NHÂN ĐỂ XÂY DỰNG GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC

6. KHÔNG KẾT HÔN CẬN HUYẾT THỐNG ĐỂ GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIỐNG NỒI

7. THỰC HIỆN BÌNH ĐẲNG GIỚI GÓP PHẦN ĐẢM BẢO CÂN BẰNG GIỚI TÍNH KHI SINH

8. NHIÊM CẤM LỰA CHỌN GIỚI TÍNH THAI NHI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC

9. HÃY ĐỂ VIỆC SINH CON TRAI HAY CON GÁI THEO CÁCH TỰ NHIÊN

10. KHÔNG PHÂN BIỆT GIỚI TÍNH, KHÔNG LỰA CHỌN GIỚI TÍNH THAI NHI.

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 594/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang   Người ký: Nguyễn Thanh Bình
Ngày ban hành: 09/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 594/KH-UBND
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331884