Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch số 66/TĐKT ngày 12/12/2002 của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương về việc hướng dẫn tổng kết Chỉ thị 35/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua-khen thưởng trong giai đoạn mới

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 66/TĐKT   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 12/12/2002   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 12/12/2002, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương ban hành Kế hoạch số 66/TĐKT về việc hướng dẫn tổng kết Chỉ thị 35/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua-khen thưởng trong giai đoạn mới.

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổng kết Chỉ thị 35/TW, của Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng (khoá VIII) nhằm đánh giá những mặt làm được, chưa làm được, chỉ rõ ưu khuyết điểm và nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, đối với công tác Thi đua - Khen thưởng.

2. Đánh giá được thực trạng bề tổ chức, chỉ đạo phong trào thi đua và công tác khen thưởng; Trên cơ sở đó đề xuất các chủ trương, giải pháp tiếp tục đổi mới công tác TĐKT phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX.

109