• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Giao thông đường thủy nội địa


 

Kế hoạch 70/KH-UBND năm 2016 thực hiện giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy giai đoạn 2016-2020 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Tải về Văn bản khác 70/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 70/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 12 tháng 8 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Thực hiện văn bản số 300/UBATGTQG ngày 11/7/2016 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy, phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy nội địa xảy ra trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy giai đoạn 2016 -2020, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18/CT-TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 03/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông hàng hải và đường thủy nội địa và các Nghị quyết, chỉ thị, đề án của của Chính phủ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy.

2. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật về giao thông đường thủy nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, cộng đồng và toàn xã hội đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

3. Thực hiện đồng bộ các giải pháp về tăng cường công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại các bến đò, bến thủy; đảm bảo an toàn luồng, tuyến ra, vào, neo đậu của các phương tiện thủy; đảm bảo các điều kiện hoạt động của phương tiện, chứng chỉ chuyên môn người lái phương tiện theo các quy định của pháp luật.

4. Phát huy vai trò công tác phối hợp giữa các ngành chức năng, các cấp và toàn dân trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa; tiếp tục nhân rộng, xây dựng các mô hình “Văn hóa giao thông đường thủy” trên các tuyến và địa bàn giao thông đường thủy trọng điểm.

II. CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY

1. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy, vận động người đi đò mặc áo phao, sử dụng dụng cụ nổi cứu sinh; tập trung tuyên truyền tại các địa bàn có nhiều bến thủy, bến chở khách ngang sông, khu vực có nhiều người dân làm ăn, sinh sống ven sông. Tổ chức các chiến dịch truyền thông về đảm bảo an toàn giao thông đường thủy để tuyên truyền mạnh mẽ hoạt động này trên các phương tiện thông tin đại chúng đến với đông đảo quần chúng nhân dân. Tăng cường phổ biến kỹ năng điều khiển phương tiện thủy an toàn, kiến thức sơ, cấp cứu đuối nước cho đội ngũ cộng tác viên cộng đồng và các hộ dân sinh sống ven các tuyến đường thủy.

2. Tiếp tục nhân rộng xây dựng và duy trì hoạt động các mô hình “Văn hóa giao thông đường thủy”. Tăng cường khảo sát tình hình thực tế, tập trung vào các địa bàn có các tuyến đường thủy trọng điểm hoặc những địa bàn giao thông đường thủy phức tạp, có đông người tham gia giao thông bằng phương tiện thủy để triển khai nhân rộng các mô hình điểm.

3. Tập trung huy động các nguồn vốn đầu tư để phát triển hệ thống giao thông đường thủy. Cùng với đó cần tăng cường hoạt động cải tạo môi trường, loại bỏ các yếu tố nguy cơ gây ra tai nạn giao thông đường thủy; rà soát hệ thống biển báo hiệu đường thủy, loại bỏ những biển báo không phù hợp, tu sửa, thay thế các biển bị hư hỏng, cắm biển báo ở các đoạn sông suối nguy hiểm...

4. Các lực lượng chức năng tăng cường mở các đợt cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về điều kiện hoạt động đối với bến thủy nội địa, điều kiện an toàn của phương tiện và người điều khiển phương tiện. Kiên quyết đình chỉ và xử lý nghiêm đối với các bến thủy, bến khách ngang sông và chủ phương tiện không đảm bảo các điều kiện an toàn kỹ thuật, đăng ký, đăng kiểm, người điều khiển phương tiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giao thông vận tải

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu với UBND tỉnh về quy hoạch phát triển hệ thống giao thông đường thủy nội địa, quy hoạch cảng, bến thủy nội địa, quy hoạch tuyến vận tải thủy... trên các tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.

- Tăng cường công tác quản lý về đường thủy, công tác đào tạo, cấp giấy chứng nhận chuyên môn, đăng ký, phương tiện thủy nội địa; phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác kiểm định kỹ thuật phương tiện cơ giới đường thủy nội địa; chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng trong tỉnh để triển khai tốt công tác phòng chống lụt bão và hỗ trợ ứng cứu khắc phục hậu quả nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và công trình giao thông.

- Hàng năm, tham mưu với Ban An toàn giao thông tỉnh xây dựng kế hoạch liên ngành giữa Sở Giao thông vận tải và Công an tỉnh về kiểm tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy.

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa, tập trung xử phạt tại các bến khách ngang sông, các bến khách gần trường học, các khu du lịch có hoạt động đi lại bằng phương tiện tàu, thuyền. Kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuần tra kiểm soát và công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đến người vi phạm.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan, tham mưu với UBND tỉnh triển khai Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường thủy nội địa giai đoạn 2016 -2020 (khi Đề án về triển khai Kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).

2. Công an tỉnh

- Phối hợp với các cơ quan Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, các quy định của Luật giao thông đường thủy nội địa, Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa; Nghị định số 110/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về Quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa đến mọi tầng lớp nhân dân. Phát động phong trào thi đua đối với lực lượng thi hành công vụ trên đường thủy, xây dựng hình ảnh người thực thi công vụ đúng mực, có văn hóa khi xử lý công việc khi tiếp xúc với nhân dân.

- Chỉ đạo điều tra, làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông đường thủy (nếu có), phối hợp với các cơ quan tư pháp xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy phối hợp với các đơn vị có liên quan mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy tập trung xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: Chở quá số người quy định, phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, người lái không có chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

- Chỉ đạo Công an huyện, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương có phương án cứu hộ, cứu nạn đối với các bến thủy, bến khách ngang ngang, nơi thường xuyên diễn ra hoạt động vận tải khách; góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản khi có tình huống xấu xảy ra.

- Tăng cường kiểm tra các đơn vị, doanh nghiệp khai khoáng trên sông, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm trong khai thác, tập kết vật liệu, vận chuyển khoáng sản (cát, sỏi...) trái phép.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy đến toàn bộ cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng và trong nhân dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông và các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông đường thủy.

- Tập trung huy động lực lượng cán bộ, chiến sỹ sẵn sàng phối hợp với các lực lượng khác tham gia cứu hộ, cứu nạn, kịp thời xử lý các tình huống khi có bão lũ xảy ra trên địa bàn tỉnh nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục các huyện, thành phố, các trường học, cấp học trên địa bàn tỉnh chủ động tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở, chấp hành nghiêm những quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy, tập trung tuyên truyền vào các trường có nhiều học sinh đi lại bằng phương tiện thủy, đồng thời đưa việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông là một tiêu chí đánh giá đạo đức của học sinh.

- Tích cực vận động các tổ chức, cá nhân tài trợ trang bị cặp phao, áo phao, dụng cụ nổi cho học sinh khi đi qua sông.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 đến toàn thể nhân dân, đặc biệt là nhân dân các xã ven sông, ven biển; tổ chức tập huấn cho cán bộ trong ngành thực hiện pháp luật tài nguyên khoáng sản.

- Chủ trì phối hợp với các cấp, các ngành có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát, sỏi, khoáng sản trái phép, các trường hợp mua, bán, vận chuyển, tiêu thụ cát, sỏi, khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp; khai thác khoáng sản không đúng phạm vi, không đúng nội dung cấp phép, khơi thông luồng đường thủy nội địa và ảnh hưởng nghiêm trọng đến luồng chạy tàu, đê phòng hộ, các công trình vượt sông;

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan trong kiểm soát việc thực hiện quy định về bảo vệ môi trường trong vận tải, xếp, dỡ hàng hóa tại cảng, bến thủy nội địa, thi công công trình, khai thác cát hoặc khoáng sản khác trên đường thủy nội địa.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa những tình huống, sự cố bất ngờ có thể phát sinh khi thời tiết xấu để nhân dân có thể chủ động phòng chống.

7. Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố

- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Cuộc vận động xây dựng phong trào “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước” và Cuộc vận động “Người đi đò mặc áo phao” đến từng hộ dân cư, thôn, xóm, nhất là các đối tượng học sinh, thuyền viên, người lái phương tiện, người làm ăn sinh sống ven sông; giáo dục, nhắc nhở nhân dân tự giác thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông đường thủy như: Mặc áo phao, sử dụng phao cứu sinh, dụng cụ nổi cá nhân; không lên phương tiện khi không có thiết bị cứu sinh hoặc đã chở đủ số người quy định.

- Thực hiện tốt công tác quản lý các bến thủy, bến khách ngang sông, bến có đ­ường dẫn lên, xuống đảm bảo đúng quy định, phương tiện đủ tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật mới cho vận chuyển khách qua sông.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên mở đợt cao điểm tăng cường tuần tra kiểm soát, kiên quyết xử lý, đình chỉ hoạt động nếu vi phạm quy định về an toàn đối với các bến thủy, bến khách ngang sông, phương tiện không đảm bảo các điều kiện an toàn kỹ thuật, thiếu trang thiết bị cứu sinh, người điều khiển phương tiện không có bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp, chở quá số người quy định...; khi nước lũ dâng cao, chảy xiết cấm các phương tiện thủy nội địa thô sơ hoạt động.

- Tăng cường công tác quản lý nhà hàng nổi hoạt động trên các tuyến đường thủy và khu vực vùng lòng hồ thủy điện về các điều kiện đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

- Thực hiện rà soát các công trình giao thông thủy lợi, cầu treo, cầu vượt sông..., kịp thời phát hiện và xử lý kịp thời những hư hỏng tiềm ẩn (vết nứt, trượt...), có phương án tu bổ, gia cố những vị trí gây mất an toàn giao thông.

- Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành chức năng của tỉnh trong hoạt động thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản tại địa phương, các bến bãi tập kết, kinh doanh cát, sỏi và vật liệu xây dựng ven các tuyến sông trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên kiểm tra hoạt động nạo vét, khơi thông luồng thuộc thẩm quyền; kiên quyết đình chỉ các đơn vị lợi dụng việc nạo vét để khai thác cát, sỏi, khoáng sản trái phép.

- Ban An toàn giao thông huyện Chiêm Hóa, Na Hang phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra an toàn giao thông đường thủy trong khu vực lòng hồ, thực hiện các biện pháp đảm bảo giao thông đi lại an toàn, thuận lợi cho nhân dân và khách tham quan trong mùa du lịch hè và mùa mưa, bão hàng năm.

8. Ban An toàn giao thông tỉnh

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố, các cơ quan là thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh trong việc thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy giai đoạn 2016 - 2020.

- Tiếp tục trang bị bổ sung các thiết bị cứu sinh, như: áo phao, phao cứu sinh, dụng cụ nổi cá nhân... trên cơ sở đề nghị của các địa phương, đơn vị.

- Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia định kỳ 6 tháng và hàng năm.

9. Các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh

Các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông, các tổ chức đoàn thể căn cứ vào chức năng nhiệm vụ đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới cán bộ, công chức, viên chức, hội viên và nhân dân thực hiện nghiêm việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường thủy.

10. Chế độ báo cáo

Đề nghị các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, sở Tài nguyên và Môi trường định kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ban An toàn giao thông tỉnh (qua Sở Giao thông vận tải, địa chỉ: Số 336, đường 17/8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang; Fax: 0273.826.002; Email: Vpbatgttq@gmail.com) để tổng hợp báo cáo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- UBATGT Quốc gia; (B/cáo)
- TT Tỉnh ủy; (B/cáo)
- UBND tỉnh; (B/cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên Ban ATGT tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoàn thể tỉnh;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Phạm Minh Huấn

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 70/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang   Người ký: Phạm Minh Tuấn
Ngày ban hành: 12/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 70/KH-UBND

127

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
331467