• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao

 

Kế hoạch 960/KHPH-HNDVN-BVHTTDL phối hợp chỉ đạo và tổ chức hoạt động về xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn giai đoạn 2012-2015 do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Tải về Văn bản khác 960/KHPH-HNDVN-BVHTTDL
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 960/KHPH-HNDVN-BVHTTDL   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam   Người ký: Hoàng Tuấn Anh, Nguyễn Quốc Cường
Ngày ban hành: 22/12/2011   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết

Kế hoạch 960/KHPH-HNDVN-BVHTTDL phối hợp chỉ đạo và tổ chức hoạt động về xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn giai đoạn 2012-2015.

Ngày 22/12/2011, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã ban hành Kế hoạch 960/KHPH-HNDVN-BVHTTDL phối hợp chỉ đạo và tổ chức hoạt động về xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn giai đoạn 2012-2015 nhằm chủ trì triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp; lập dự toán kinh phí hằng năm thực hiện các nội dung phối hợp, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.

 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp thực hiện các hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ; trên cơ sở dự toán hằng năm của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Bộ trích lập dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch phối hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, bố trí vào dự toán ngân sách hằng năm của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.

Kinh phí thực hiện kế hoạch phối hợp ở địa phương, do ngân sách địa phương bố trí trong dự toán hằng năm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Nông dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trên cơ sở Kế hoạch phối hợp này và sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nông dân cùng cấp, xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể để triển khai thực hiện.

Giao Ban Xã hội-Dân số, Gia đình-Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Cục Văn hóa cơ sở-Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan đầu mối phối hợp tham mưu giúp Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp này

 

Từ khóa: Văn bản khác 960/KHPH-HNDVN-BVHTTDL

140

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
133867