• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Kế hoạch 9994/KH-UBND năm 2014 vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS Thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015-2020

Tải về Văn bản khác 9994/KH-UBND
Bản Tiếng Việt

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9994/KH-UBND

Hải Phòng, ngày 18 tháng 12 năm 2014

 

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

VÌ TRẺ EM BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI HIV/AIDS THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020

Căn cứ Quyết định số 570/2014/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2014-2020; Văn bản số 2624/LĐTBXH-BVCSTE ngày 24/7/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai Quyết định số 570/2014/QĐ-TTg ngày 22/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân thành phố xây dựng Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Quyết định số 570/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với các nội dung cụ thể như sau:

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH TRẺ EM BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI HIV/AIDS VÀ KẾT QUẢ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG VÌ TRẺ EM BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI HIV/AIDS TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Thành phố Hải Phòng là đô thị loại 1 cấp quốc gia, bao gồm 15 quận, huyện (trong đó có 02 huyện đảo là: Cát Hải và Bạch Long Vỹ ) với 223 xã, phường và thị trấn, tổng dân số gần 2 triệu người, trong đó số trẻ em dưới 16 tuổi là 440.300 trẻ em chiếm gần 22% tổng dân số. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là 4.520 em, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt là 12.871 em. Tính đến ngày 20/9/2014, lũy tích số người nhiễm HIV trên địa bàn thành phố là 10.600 người, số bệnh nhân chuyển sang giai đoạn AIDS là 5.985 người, số người tử vong do HIV/AIDS là 3.296 người.

Theo báo cáo các địa phương, tính đến tháng 6 năm 2014, trên địa bàn thành phố Hải Phòng:

- Số trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS: 65 trẻ em;

- Trẻ em nghiện ma túy: 0 trẻ em;

- Trẻ em sống trong các gia đình có vấn đề xã hội: 1.523 trẻ em;

- Trẻ em sống trong các gia đình mắc tệ nạn xã hội: 1.158 trẻ em;

- Trẻ em bị xâm hại tình dục: 19 trẻ em;

- Trẻ em sống trong các cơ sở trợ giúp trẻ em: 250 trẻ em.

Trong những năm qua, thực hiện Quyết định số 1984/QĐ-UBND, ngày 23/11/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS thành phố Hải Phòng, công tác phòng chống HIV/AIDS nói chung và việc triển khai các hoạt động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS nói riêng đã đạt được những kết quả tích cực.

- Công tác tư vấn, xét nghiệm HIV/AIDS được triển khai trên toàn thành phố, mỗi năm xét nghiệm cho gần 15.000 phụ nữ. Từ năm 2010 đến nay, trung bình mỗi năm phát hiện 35 - 38 phụ nữ mang thai nhiễm mới và 100% đã được điều trị dự phòng sớm ngay khi sinh. Các địa bàn trọng điểm như huyện Thủy Nguyên và huyện Tiên Lãng đã tổ chức chiến dịch tư vấn, xét nghiệm cho 4.500 - 5.000 lượt phụ nữ mang thai vào tháng chiến dịch, 100% trẻ em sinh ra từ người mẹ có HIV/AIDS được cung cấp sữa ăn thay thế. Trên địa bàn thành phố có 2/14 phòng khám ngoại trú tiếp nhận điều trị thuốc kháng vi rút (ARV) cho trẻ em bị nhiễm HIV trong đó có 01 phòng khám ngoại trú dành riêng cho trẻ em, 4/14 phòng khám ngoại trú có hoạt động chăm sóc, hỗ trợ cho trẻ em tại gia đình và cộng đồng, 14/14 phòng khám ngoại trú có hoạt động xét nghiệm HIV/AIDS và tư vấn, hỗ trợ chuyển gửi tới các dịch vụ xã hội.

- 100% các trường học đều thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS và có kế hoạch, phương hướng hoạt động cụ thể đến từng trường, từng lớp học. Hơn 80.000 cuốn tài liệu “Sự thật về trẻ em nhiễm HIV/AIDS” và “Luật Phòng chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người” đã được cấp phát đến các đơn vị trường học, hơn 9.000 cán bộ, giáo viên được tập huấn về phòng chống HIV/AIDS, chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người bị nhiễm HIV/AIDS, hơn 20 chuyên đề điểm, hội thảo về công tác giáo dục và phòng chống HIV/AIDS trong đó có nội dung về giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với trẻ em bị nhiễm HIV/AIDS đã được tổ chức. Ngoài ra, công tác phòng chống HIV/AIDS còn được Sở Giáo dục và Đào tạo duy trì bằng nhiều hình thức như: Tờ rơi, hội thi, kịch, đài phát thanh của “Đội tuyên truyền măng non” hoạt động của “Đội thanh niên xung kích”, các Câu lạc bộ tuyên truyền viên, cộng tác viên...

- Các ngành chức năng, các cấp chính quyền đã có nhiều hoạt động tích cực, hiệu quả trong việc tuyên truyền phòng HIV/AIDS và phòng chống phân biệt, kỳ thị đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; công tác đảm bảo cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được các ban ngành, đoàn thể quan tâm. Đến nay, 100% trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS đều được đến trường, được tạo các điều kiện để học tập hòa nhập cộng đồng.

Phần thứ hai

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VÌ TRẺ EM BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI HIV/AIDS GIAI ĐOẠN 2015-2020

I. Mục tiêu

1. Phấn đấu từ 90% đến 95% trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong diện quản lý được cung cấp các dịch vụ về y tế, giáo dục, tư vấn, hỗ trợ dinh dưỡng và phát triển thể chất, chăm sóc thay thế, vui chơi giải trí và các chính sách xã hội theo quy định;

2. Phấn đấu 100% cơ sở trợ giúp trẻ em, cơ sở chăm sóc và điều trị cho trẻ em nhiễm HIV, các tổ chức xã hội có liên quan đến trẻ em nhiễm HIV được cung cấp kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

3. 100% trường học tạo mọi cơ hội và điều kiện thuận lợi cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được đi học theo nhu cầu.

II. Đối tượng

1. Trẻ nhiễm HIV;

2. Trẻ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi HIV: Trẻ em mồ côi do bố và mẹ hoặc bố hoặc mẹ chết vì lý do liên quan đến HIV/AIDS; trẻ em sống với bố, mẹ hoặc người nuôi dưỡng nhiễm HIV;

3. Trẻ em có nguy cơ cao nhiễm HIV: Trẻ em sử dụng ma túy; trẻ em là con của người mua dâm, bán dâm, sử dụng ma túy; trẻ em sống trong các cơ sở trợ giúp trẻ em.

III. Thời gian, địa bàn thực hiện:

Thời gian thực hiện từ năm 2015 đến hết năm 2020; triển khai tại 100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố.

IV. Nhiệm vụ và giải pháp

1. Tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

- Tăng cường vai trò chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, huy động sự tham gia của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Nâng cao năng lực quản lý của các cấp, các ngành, nhận thức của cộng đồng và toàn xã hội về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Thường xuyên kiểm tra, thanh tra tình hình thực hiện pháp luật, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Xây dựng và vận hành hệ thống theo dõi, giám sát, đánh giá về tình hình trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

2. Cung cấp thông tin, kiến thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Xây dựng tài liệu, cung cấp các thông tin, kiến thức về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS cho đối tượng có liên quan;

- Xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Hàng năm, tổ chức các chiến dịch truyền thông, vận động về bảo vệ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Xây dựng và in ấn các sản phẩm truyền thông về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Tổ chức các hoạt động truyền thông, tư vấn trực tiếp, gián tiếp tại gia đình, cộng đồng, trường học về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Tổ chức tập huấn cung cấp các kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS cho cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục, sinh viên ngành sư phạm, học sinh các trường phổ thông, người làm công tác chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại cộng đồng, người cung cấp dịch vụ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

3. Hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em

- Kiện toàn các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và xây dựng mạng lưới liên kết các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại cộng đồng. Kịp thời có biện pháp quản lý, hỗ trợ cần thiết bảo đảm cho việc nâng cao chất lượng, phát huy hiệu quả của các dịch vụ;

- Hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em: Gói dịch vụ điều trị và chăm sóc cơ bản dành cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, tư vấn xét nghiệm HIV/AIDS; hưởng các chính sách về giáo dục cho trẻ em theo quy định; chăm sóc tâm lý, dinh dưỡng, phát triển thể chất và chăm sóc tại gia đình, cộng đồng; tiếp cận với dịch vụ vui chơi giải trí và các chính sách xã hội khác;

- Hỗ trợ khẩn cấp trong các trường hợp trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS gặp khó khăn đột xuất hoặc khi trẻ qua đời;

- Mở rộng Mô hình kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại cộng đồng; mô hình chăm sóc thay thế cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và một số mô hình trợ giúp khác.

4. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của các ngành, các tổ chức chính trị xã hội các cấp, các nhà cung cấp dịch vụ, các nhóm đồng đẳng có liên quan đến trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, không kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

5. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, các tổ chức tôn giáo, cộng đồng, cá nhân trong và ngoài nước tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS như đối tượng trẻ em bị thiệt thòi, dễ tổn thương nhất.

6. Chế độ thông tin báo cáo

Định kỳ 06 tháng (trước ngày 05/6) và hàng năm (trước ngày 05/12) các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch về Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

V. Kinh phí thực hiện

Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch giai đoạn 2015-2020 dự kiến là 4,6 tỷ triệu đồng, trong đó

Ngân sách thành phố: 2 tỷ đồng.

Ngân sách từ các nguồn hỗ trợ của Trung ương, vận động tài trợ: 2,6 tỷ đồng (có bảng chi tiết kèm theo).

Bao gồm từ các nguồn sau:

- Ngân sách Trung ương hỗ trợ.

- Ngân sách thành phố được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm cho Chương trình mục tiêu phòng chống HIV/AIDS dành cho thực hiện Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Ngân sách các địa phương hỗ trợ thực hiện các hoạt động của Kế hoạch trên địa bàn;

- Nguồn huy động tài trợ, viện trợ của các tổ chức Chính phủ, phi Chính phủ trong nước và quốc tế

- Căn cứ nhiệm vụ được giao, các Sở, ban, ngành, địa phương lập dự toán chi hàng năm bảo đảm các hoạt động của Kế hoạch, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

VI. Tổ chức thực hiện

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này, các Sở, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện.

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai thực hiện Kế hoạch:

- Tổ chức hoạt động điều tra, khảo sát thu thập số liệu, xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

- Tổ chức các lớp tập huấn, các buổi tuyên truyền cung cấp thông tin, kiến thức, kỹ năng về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS cho cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục, sinh viên các trường sư phạm, học sinh các trường phổ thông, người làm công tác chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại cộng đồng, người cung cấp dịch vụ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Tổng kết đánh giá và nhân rộng Mô hình kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại cộng đồng, mô hình chăm sóc thay thế cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Làm đầu mối liên kết các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp và tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch gửi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

2. Sở Y tế

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện các biện pháp dự phòng lây truyền HIV/AIDS từ mẹ sang con;

- Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện chăm sóc sức khỏe cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, cung cấp gói dịch vụ điều trị và chăm sóc cơ bản dành cho trẻ nhiễm HIV/AIDS và trẻ phơi nhiễm HIV, tư vấn xét nghiệm HIV/AIDS;

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ y tế về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Lồng ghép với các hoạt động của ngành Y tế.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Triển khai việc hỗ trợ về giáo dục cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS theo nhu cầu của trẻ;

- Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Triển khai các hoạt động chống kỳ thị, phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong trường học và lồng ghép với các hoạt động của ngành Giáo dục và Đào tạo. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để trẻ em thuộc đối tượng của Kế hoạch được bình đẳng như các trẻ em khác.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố bố trí ngân sách thực hiện các nội dung của Kế hoạch hành động; lồng ghép các nội dung với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và các chương trình hợp tác quốc tế có liên quan đến phòng chống HIV/AIDS.

5. Sở Tài chính

Thẩm tra dự toán, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, trình Hội đồng nhân dân thành phố bố trí kinh phí hàng năm theo quy định.

6. Sở Ngoại vụ

Tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ, viện trợ các nguồn lực để bổ sung cho các ngành, các cấp triển khai thực hiện Kế hoạch.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, giáo dục về chủ trương của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS; chống kỳ thị phân biệt đối xử với trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội.

6. Ủy ban nhân dân các quận, huyện

- Xây dựng Kế hoạch hành động vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS giai đoạn 2015 - 2020 gắn với nhiệm vụ chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương;

- Bố trí ngân sách cùng với ngân sách của thành phố để thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước;

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện các hoạt động, giải pháp của Kế hoạch trên địa bàn theo hướng dẫn của các Sở, ngành có liên quan;

- Chủ động lồng ghép việc thực hiện Kế hoạch này với các chương trình khác có liên quan trên địa bàn;

- Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội xây dựng thí điểm mô hình kết nối dịch vụ chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại cộng đồng, mô hình chăm sóc thay thế cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và một số mô hình trợ giúp khác làm cơ sở đánh giá nhân rộng tại địa phương.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc việt Nam thành phố, các tổ chức thành viên:

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia thực hiện Kế hoạch; tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong tổ chức mình; giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh các khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp chung, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ LĐTBXH; Cục BVCSTE;
- CT, PQT Lê Khắc Nam;
- UBMT TQVN TP;
- Ban VHXH HĐND TP;
- Các Sở, ngành, đoàn thể có liên quan;
- CPVP;
- CV: LĐ, TY, GD, VH, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Nam

 

DỰ KIẾN NGÂN SÁCH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIAI ĐOẠN 2015-2020

(Kèm theo Kế hoạch hành động số 9994/KH-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố)

Tổng ngân sách dự kiến: 4,6 tỷ đồng.

- Ngân sách thành phố: 2 tỷ đồng

- Ngân sách của Trung ương: 600 triệu đồng

- Huy động tài trợ của các tổ chức Phi Chính phủ, các dự án, xã hội hóa: 1,8 tỷ

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Nội dung hoạt động

Tổng số

Ngân sách Trung Ương

Ngân sách thành ph

Huy động tài trợ từ các tổ chức, các dự án và xã hội hóa

Ghi chú

1

Công tác tuyên truyền, xây dựng môi trường thân thiện, thuận lợi bảo vệ, chăm sóc trẻ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

1000

0

500

500

Bao gồm hoạt động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo; các ngành, đoàn thể thanh phố liên quan. Riêng với cấp quận/huyện kinh phí sẽ được phân bổ để hỗ trợ cho các hoạt động điểm của thành phố và hỗ trợ hoạt động của Mô hình điểm hoặc địa bàn trọng điểm.

2

Tập huấn trang bị kiến thức, nâng cao năng lực cán bộ làm công tác quản lý, chăm sóc, giúp đỡ trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS ở các cấp và cộng đồng

400

 

250

150

3

Công tác thu thập thông tin, theo dõi, kiểm tra, giám sát, tư vấn, tham vấn và quản lý trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS

300

 

150

150

4

Hỗ trợ các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, học tập, chính sách xã hội, hoạt động hòa nhập, can thiệp...

700

 

300

400

5

Hỗ trợ hoạt động các Mô hình chăm sóc, giúp đỡ trẻ em bị ảnh hưởng HIV/AIDS thực hiện quyền trẻ em

1200

600

500

100

6

Công tác quản lý chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện và kiểm tra, giám sát thực hiện Kế hoạch, sơ kết, tổng kết, khen thưởng

300

 

100

200

7

Kinh phí dự phòng và tổ chức các hoạt động khác

700

 

200

300

Tổng

4600

600

2000

1800

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9994/KH-UBND   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng   Người ký: Lê Khắc Nam
Ngày ban hành: 18/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 9994/KH-UBND

129

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279171