• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật quyền lập hội


 

Kết luận 58-KL/TW năm 2020 về độ tuổi tham gia công tác hội do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Tải về Văn bản khác 58-KL/TW
Bản Tiếng Việt

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 58-KL/TW

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2019

 

KẾT LUẬN CỦA BAN BÍ THƯ

VỀ ĐỘ TUỔI THAM GIA CÔNG TÁC HỘI

Để bảo đảm thống nhất về độ tuổi giới thiệu lần đầu và tái cử đối với các chức danh lãnh đạo hội, làm cơ sở, căn cứ cho việc tham mưu, đề xuất, xem xét giới thiệu nhân sự. Tại phiên họp ngày 10/9/2019, xem xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về quy định độ tuổi tham gia công tác hội (Tờ trình số 388-TTr/BTCTW, ngày 09/9/2019), Ban Bí thư kết luận như sau:

Tuổi giới thiệu lần đầu hoặc tái cử tham gia làm lãnh đạo các hội (chủ tịch, phó chủ tịch hội) không quá 65 tuổi. Trường hợp đặc biệt không quá 70 tuổi do cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, nhưng chỉ áp dụng đối với chủ tịch hội (có năng lực lãnh đạo, uy tín cao và đủ sức khỏe để làm việc) của các hội có đảng đoàn, hội có tính đặc thù.

Giao cho Ban Tổ chức Trung ương, Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ căn cứ Kết luận này để hướng dẫn thực hiện.

 


Nơi nhận:

- Các tỉnh ủy, thành ủy,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/M BAN BÍ THƯ
Trần Quốc Vượng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 58-KL/TW   Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương   Người ký: Trần Quốc Vượng
Ngày ban hành: 12/09/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Văn bản khác 58-KL/TW

140

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
456135