• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật lâm nghiệp


 

Nghị định 05/2008/NĐ-CP về việc quỹ bảo vệ và phát triển rừng

Tải về Nghị định 05/2008/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 05/2008/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/01/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/01/2008   Số công báo: Từ số 39 đến số 40
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 05/2008/NĐ-CP về quỹ bảo vệ phát triển rừng được Chính phủ ban hành ngày 14/1/2008 Với mục đích huy động các nguồn lực của xã hội để bảo vệ và phát triển rừng, góp phần thực hiện chủ trương xã hội hoá nghề rừng; nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với công tác bảo vệ và phát triển rừng của những người được hưởng lợi từ rừng hoặc có các hoạt động ảnh hưởng trực tiếp đến rừng.

Theo quy định thì Quỹ là tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, hỗ trợ cho các chương trình, dự án hoặc các hoạt động phi dự án mà ngân sách nhà nước chưa đầu tư hoặc chưa đáp ứng yêu cầu đầu tư. Cụ thể, Quỹ hỗ trợ trồng cây phân tán, hỗ trợ kinh phí để chống chặt, phá rừng và sản xuất, kinh doanh, vận chuyển lâm sản trái phép, hỗ trợ phát triển lâm sản ngoài gỗ trên đất lâm nghiệp...

Nghị định 05/2008 cũng quy định rõ điều kiện thành lập Quỹ, cụ thể phải có nhu cầu thành lập Quỹ để phục vụ cho công tác bảo vệ và phát triển rừng; Có khả năng huy động các nguồn tài chính và tổ chức quản lý Quỹ, đảm bảo Quỹ hoạt động ổn định, lâu dài và hiệu quả; Có cam kết bảo toàn vốn nhà nước cấp ban đầu; Có đề án (phương án) thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập.

Nguồn tài chính hình thành Quỹ bao gồm Ngân sách nhà nước; Tài trợ đóng góp tự nguyện; Vốn nhận ủy thác từ các tổ chức quốc tế; Nguồn thu từ các khoản đóng góp bắt buộc…

Đối tượng đóng góp bắt buộc cho Quỹ ở cấp tỉnh bao gồm đóng góp của chủ rừng khi còn khai thác, kinh doanh gỗ; đóng góp của cơ sở kinh doanh cảnh quan, nghỉ dưỡng, dịch vụ sinh thái - môi trường rừng…

Bên cạnh đó, nghị định 05/2008 cũng quy định hỗ trợ đối tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng; Thử nghiệm và phổ biến, nhân rộng mô hình bảo vệ và phát triển rừng, quản lý rừng bền vững…

 Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 04/02/2008.

Từ khóa: Nghị định 05/2008/NĐ-CP

1.529

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
61601