• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Nghị định 06/2013/NĐ-CP quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp

Tải về Nghị định 06/2013/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 06/2013/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 09/01/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 23/01/2013   Số công báo: Từ số 41 đến số 42
Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết

Ngày 09/012013, Chính phủ ban hành Nghị định 06/2013/NĐ-CP quy định về bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an.

Nghị định 06/2013/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách đối với lực lượng bảo vệ tại các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Theo đó, tổ chức bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp do người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp quyết định thành lập; chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp và hướng dẫn, kiểm tra về nghiệp vụ bảo vệ của cơ quan Công an.

Tổ chức bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp thực hiện các biện pháp nghiệp vụ bảo vệ bao gồm:

+ Biện pháp hành chính;

+ Biện pháp quần chúng và biện pháp tuần tra, canh gác.

Về chức năng, Nghị định 06/2013/NĐ-CP quy định lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp có chức năng tham mưu giúp cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, doanh nghiệp xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, kế hoạch công tác bảo vệ; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn cơ quan, doanh nghiệp; triển khai các yêu cầu công tác bảo vệ theo chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan Công an có thẩm quyền; tổ chức thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ, biện pháp công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn cơ quan, doanh nghiệp.

Lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp được cấp trang phục, trang bị và sử dụng vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ theo quy định pháp luật.

Nghị định 06/2013/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2013.

Từ khóa: Nghị định 06/2013/NĐ-CP

13.046

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
164307