• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật các tổ chức tín dụng


Văn bản pháp luật về Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước

 

Nghị định 07/2006/NĐ-CP về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tải về Nghị định 07/2006/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 07/2006/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 10/01/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 13/03/2006   Số công báo: Từ số 12 đến số 13
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 10/01/2006, Chính phủ ban hành Nghị định 07/2006/NĐ-CP về chế độ tài chính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (không áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp hưởng kinh phí ngân sách nhà nước, các doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước).

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước quản lý và sử dụng các loại vốn sau đây: Vốn pháp định; Tiền phát hành vào lưu thông để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia; Tiền gửi của các Tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước; Vốn đi vay và những nguồn vốn khác.

Cụ thể, Nghị định 07/2006/NĐ-CP quy định, Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm hạch toán đầy đủ, chính xác, kịp thời các khoản thu, chi theo đúng quy định của pháp luật về kế toán, thống kê. Các khoản thu, chi của Ngân hàng Nhà nước được hạch toán theo nguyên tắc kế toán dồn tích. Các khoản thu, chi bằng ngoại tệ, bằng vàng phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá quy đổi do Ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.

Chênh lệch thu, chi hàng năm của Ngân hàng Nhà nước sau khi trừ phần kinh phí khoán trên chênh lệch thu, chi theo cơ chế khoán được sử dụng như sau: Trích 10% để lập quỹ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia; Số còn lại nộp vào ngân sách nhà nước.

Việc trích nộp ngân sách nhà nước được thực hiện hàng quý theo hình thức tạm nộp; mức tạm nộp bằng 70% chênh lệch thu, chi thực tế của quý, phần 30% còn lại sẽ nộp vào ngân sách nhà nước sau khi báo cáo quyết toán tài chính năm đã được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.

Nghị định 07/2006/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 28/03/2006.

Từ khóa: Nghị định 07/2006/NĐ-CP

1.054

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
8359