• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật khoa học và công nghệ


 

Nghị định 08/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khoa học và Công nghệ

Tải về Nghị định 08/2014/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 08/2014/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 27/01/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/02/2014   Số công báo: Từ số 203 đến số 204
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 08/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khoa học và Công nghệ.

Nội dung chính của Nghị định 08/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành các điều 11, 12, 15, 25, 30, 32, 41, 43, 46 và một số vấn đề cần thiết khác của Luật khoa học và công nghệ liên quan đến thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ; đánh giá độc lập tổ chức khoa học và công nghệ; trình tự, thủ tục xác định, phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt; hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ, tổ chức, chuyên gia tư vấn độc lập; kiểm tra, đánh giá trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước; phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

Cụ thể, Nghị định này hướng dẫn về tổ chức khoa học và công nghệ, theo đó quy định về điều kiện thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ được thành lập khi đủ điều kiện gồm: Điều lệ tổ chức và hoạt động; Nhân lực khoa học và công nghệ, mỗi tổ chức khoa học và công nghệ phải có ít nhất 05 (năm) người có trình độ đại học trở lên bao gồm làm việc chính thức và kiêm nhiệm, trong đó có ít nhất 30% có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động và ít nhất 40% làm việc chính thức; Cơ sở vật chất - kỹ thuật;…

Bên cạnh đó, Nghị định 08 cũng quy định về thẩm quyền thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể tổ chức khoa học và công nghệ; thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động; khoa học và công nghệtrình tự, thủ tục thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập, tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài. Nghị định số 08/2014 cũng có quy định về văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ; điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ trong nước; điều kiện, trình tự, thủ tục thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài.

Ngoài ra, Nghị định 08/2014 cũng quy định rõ về các nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Cụ thể, hướng dẫn chi tiết về nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia; nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp bộ; nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh; nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp cơ sở; nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặc biệt; nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước được giao trực tiếp.

Nghị định số 08/2014 cũng hướng dẫn về việc giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thẩm định cơ sở khoa học, thẩm định công nghệ trong các dự án đầu tư, chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2014.

Từ khóa: Nghị định 08/2014/NĐ-CP

3.316

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
220224