• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Phòng chống bệnh truyền nhiễm


 

Nghị định 101/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện pháp, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch

Tải về Nghị định 101/2010/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 101/2010/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 30/09/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 14/10/2010   Số công báo: Từ số 589 đến số 590
Lĩnh vực: Y tế - dược   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 101/2010 quy định về các biện pháp cách ly y tế. Theo đó, quy định áp dung biện pháp cách lý y tế tại nhà đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 49 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm đang lưu trú tại vùng có bệnh dịch, trừ đối tượng là người mắc dịch bệnh thuộc nhóm A và một số bệnh dịch thuộc nhóm B theo quy định;… Đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 49 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm đang khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế và người mắc dịch bệnh thuộc nhóm A và một số bệnh thuộc nhóm B đang lưu trú tại vùng có bệnh dịch cần phải áp dung biện pháp cách ly tại cơ sở y tế.

Biện pháp cách ly y tế tại cửa khẩu được áp dụng với trường hợp người, phương tiện, hàng hóa xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh Việt Nam, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh Việt Nam có khai báo của chủ phương tiện vận tải hoặc có bằng chứng rõ ràng cho thấy trên phương tiện vận tải, người, hàng hóa có dấu hiệu mang mầm bệnh dịch thuộc nhóm A…

Theo đó, Nghị định 101/2010 cũng quy định cụ thể về trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp cách ly y tế. Thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế do người người có thẩm quyền quy định nhưng không được vượt quá 21 ngày; riêng đối với hình thức cách ly y tế tại cửa khẩu, thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế không quá 2 ngày, kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế có hiệu lực. Tại đây, nghị định 101 có quy định về các biện pháp ngăn chặn tạm thời gồm: Bắt buộc áp dụng các biện pháp phòng lây nhiễm bệnh truyền nhiễm; Hạn chế giao tiếp của đối tượng bị đề nghị áp dụng biện pháp cách ly y tế với môi trường và cộng đồng xung quanh.

Nghị định cũng quy định việc áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly y tế được thực hiện trong trường hợp đối tượng thuộc diện phải áp dụng biện pháp cách ly y tế nhưng không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế của người có thẩm quyền Quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế quy định tại Điều 2 Nghị định này.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2010.

Từ khóa: Nghị định 101/2010/NĐ-CP

17.911

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
112597