• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp

Văn bản pháp luật về Luật viên chức

 

Nghị định 102/2007/NĐ-CP quy định thời hạn không được kinh doanh trong lĩnh vực có trách nhiệm quản lý đối với những người là cán bộ, công chức, viên chức sau khi thôi giữ chức vụ

Tải về Nghị định 102/2007/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 102/2007/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 14/06/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 02/07/2007   Số công báo: Từ số 430 đến số 431
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Ngày 14/06/2007, căn cứ Pháp lệnh Cán bộ, công chức 1998, sửa đổi năm 2000 và năm 2003, Chính phủ ban hành Nghị định 102/2007/NĐ-CP quy định thời hạn không được kinh doanh trong lĩnh vực có trách nhiệm quản lý đối với những người là cán bộ, công chức, viên chức sau khi thôi giữ chức vụ.

Nghị định 102/2007/NĐ-CP quy định thời hạn không được kinh doanh đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước sau khi thôi giữ chức vụ trong cơ quan, đơn vị sự nghiệp của nhà nước; quy định trách nhiệm của cơ quan, cá nhân trong việc quản lý, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành nghề và xử lý vi phạm.

Theo đó, Nghị định 102/2007/NĐ-CP quy định người thôi giữ chức vụ trong

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Thương mại; Bộ Tư pháp; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không được kinh doanh từ 12 tháng đến 24 tháng;

- Bộ Bưu chính, Viễn thông; Bộ Công nghiệp; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Thuỷ sản; Bộ Xây dựng; Tổng cục Du lịch không được kinh doanh từ 12 tháng đến 18 tháng.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Văn hoá - Thông tin; Bộ Y tế; Ủy ban Thể dục thể thao; Bảo hiểm xã hội Việt Nam không được kinh doanh từ 06 tháng đến 12 tháng;

- Các chương trình, dự án do người thôi giữ chức vụ khi đang là cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp nghiên cứu, xây dựng hoặc thẩm định, phê duyệt không được kinh doanh trong thời hạn thực hiện xong chương trình, dự án.

Đối với các chương trình, dự án có thời hạn thực hiện trên 5 năm thì thời hạn không được kinh doanh kể từ khi người thôi giữ chức vụ có quyết định của cơ quan có thẩm quyền giải quyết chế độ thôi việc hoặc bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc hoặc thực hiện chế độ hưu trí hoặc chuyển công tác ra khỏi cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước đến thời điểm chương trình, dự án đó đã được thực hiện tối thiểu là 36 tháng.

Nghị định 102/2007/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 17/07/2007.

Từ khóa: Nghị định 102/2007/NĐ-CP

1.610

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
21297