• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Phòng chống tham nhũng


Văn bản pháp luật về Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tổ chức

 

Nghị định 107/2006/NĐ-CP quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách

Tải về Nghị định 107/2006/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 107/2006/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 22/09/2006   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 02/10/2006   Số công báo: Từ số 3 đến số 4
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng 2005, ngày 22/09/2006, Chính phủ ban hành Nghị định 107/2006/NĐ-CP quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Theo đó, khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật và điều lệ của tổ chức nơi mình làm việc. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị là sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân và công an nhân dân thì bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong quân đội nhân dân và công an nhân dân. Các trường hợp khác bị xử lý kỷ luật bằng một trong những hình thức sau: Khiển trách; Cảnh cáo hoặc cách chức.

Mức xử lí kỉ luật nêu trên bị tăng nặng khi người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu không thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng hoặc nếu phát hiện hành vi tham nhũng mà không xử lý nghiêm minh, không báo cáo kịp thời với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thì phải tăng nặng một mức kỷ luật.

Bên cạnh đó, Nghị định 107/2006/NĐ-CP cũng quy định việc miễn áp dụng hình thức kỉ luật trong những trường hợp như: họ không thể biết hoặc đã áp dụng các biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi tham nhũng; bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách, nếu trước đó đã tự nguyện xin từ chức và đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận thì được miễn xử lý kỷ luật. Hay giảm nhẹ trong trường hợp Đã có đơn xin từ chức và đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận; Đã thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm ngăn chặn, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng; đã xử lý nghiêm minh, báo cáo kịp thời với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về hành vi tham nhũng.

Nghị định 107/2006/NĐ-CP có hiệu lực kể từ 17/10/2006.

Từ khóa: Nghị định 107/2006/NĐ-CP

5.070

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
14282