• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật hóa chất


 

Nghị định 108/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Hóa chất

Tải về Nghị định 108/2008/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 108/2008/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 07/10/2008   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 21/10/2008   Số công báo: Từ số 579 đến số 580
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết

Nội dung chính của Nghị định 108/2008/NĐ-CP là về điều kiện sản xuất, kinh doanh và Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện; Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh; Danh mục hóa chất cấm; Danh mục hóa chất phải xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; khoảng cách an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm; Danh mục hóa chất phải thực hiện khai báo; Ngưỡng hàm lượng hóa chất nguy hiểm phải xây dựng phiếu an toàn hóa chất; Thông tin về hóa chất; Cơ sở dữ liệu hóa chất và Danh mục hóa chất quốc gia.

Trong Nghị định này ký hiệu GHS được hiểu là là tên viết tắt của Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals); HACCP là tên viết tắt của Hệ thống kiểm soát các điểm tới hạn nhằm quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở chế biến thực phẩm (Hazard Analysis and Critial Control Points).

Ban hành kèm Nghị định 108 là 3 danh mục hóa chất sau:

- Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện (Phụ lục I);

- Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh (Phụ lục II);

- Danh mục hóa chất cấm (Phụ lục III).

- Danh mục hóa chất nguy hiểm mà tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất phải xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất (Phụ lục IV).

- Danh mục hóa chất phải khai báo (Phụ lục V).

Bộ Công Thương sẽ trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Danh mục hóa chất nêu trên theo yêu cầu quản lý trong từng thời kỳ.

Nội dung chương III của Nghị định 108/2008/NĐ-CP quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện, bao gồm: Điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp;  Điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành y tế; Điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành thực phẩm; Điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành hóa chất bảo vệ thực vật; Điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện ngành hóa chất thú y;Điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh.

Những điều kiện trên chủ yếu hướng về các vấn đề: trình độ chuyên môn của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật (người chịu trách nhiệm chuyên môn); cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị, địa điểm kinh doanh; các biện pháp quản lý, trang thiết bị an toàn, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống rò rỉ phát tán hóa chất và các sự cố hóa chất khác theo quy định của Luật Phòng cháy chữa cháy, Luật Hóa chất và các quy chuẩn kỹ thuật cụ thể khác ...

Chương IV của Nghị định 108/2008 quy định về khoảng cách an toàn. Theo đó, các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục IV Nghị định này phải thiết lập khoảng cách an toàn từ khu vực sản xuất, cất giữ tới các điểm dân cư, công trình công cộng, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, khu dự trữ thiên nhiên, vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển, khu bảo tồn loài – sinh cảnh, khu bảo tồn biển, nguồn nước sinh hoạt.

Chương V của nghị định 108/2008 quy định các vấn đề liên quan đến thông tin hóa chất, khai báo thông tin hóa chất.

Nghị định 108/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hóa chất có hiệu lực kể từ ngày 05/11/2008; thay thế các quy định tại Chương I, Chương II, Điều 12, Điều 13, Điều 20 Chương III và Chương IV Nghị định 68/2005/NĐ-CP về an toàn hóa chất.

Từ khóa: Nghị định 108/2008/NĐ-CP
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
72154