Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế

Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 108/2014/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 20/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 30/11/2014   Số công báo: Từ số 1019 đến số 1020
Lĩnh vực Cán bộ, công chức, viên chức   Tình trạng: Đã biết

Nghị định 108/2014/NĐ-CP chính sách tinh giản biên chế

Nội dung Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế trong các cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp xã; Các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; Các hội được giao biên chế và ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí để trả lương; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước hoặc do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội làm chủ sở hữu; Công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước nay được cấp có thẩm quyền bán hết phần vốn nhà nước; Nông, lâm trường quốc doanh sắp xếp lại theo quy định của pháp luật.

Từ khóa: Nghị định 108/2014/NĐ-CP , Nghi dinh 108/2014/ND-CP , Nghị định 108 , Nghị định 108 , Nghi dinh 108 2014 , Nghi dinh 108 2014

2,884