• Lữu trữ
 • Thông báo
 • Ghi chú
 • Facebook
 • Google
  • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


Văn bản pháp luật về Hướng dẫn Bộ luật lao động

Văn bản pháp luật về Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Tải về Nghị định 11/2016/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 11/2016/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 03/02/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 15/02/2016   Số công báo: Từ số 181 đến số 182
Lĩnh vực: Lao động   Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn về người lao động làm việc ở nước ngoài theo Bộ luật Lao động

Ngày 03/02/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Nội dung Nghị định 11 quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động về cấp giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam; việc trục xuất lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động.

Điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây thì mới được cấp giấy phép lao động

 • Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo pháp luật quy định.
 • Sức khỏe phải đảm bảo phù hợp với yêu cầu công việc.
 • Người nước ngoài là nhà quản lý, chuyên gia, giám đốc điều hành hoặc lao động kỹ thuật.
 • Không phạm tội,  không bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật nước ngoài và pháp luật Việt Nam.
 • Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

Nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

 • Người sử dụng lao động có trách nhiệm xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài khi người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được đối với từng vị trí công việc sau đó báo cáo giải trình với Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UNBD) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dự kiến là nơi người lao động nước ngoài làm việc.
 • Nếu có thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trong quá trình thực hiện thì người sử dụng lao động phải báo cáo Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Sử dụng người lao động nước ngoài của nhà thầu

 • Nhà thầu có trách nhiệm kê khai số lượng, trình độ, kinh nghiệm, năng lực chuyên môn của người lao động nước ngoài cần huy động trước khi tuyển người lao động nước ngoài để thực hiện gói thầu tại Việt Nam.
 • Nhà thầu phải đề nghị với Chủ tịch UBND cấp tỉnh nơi nhà thầu thực hiện gói thầu về việc tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài (kèm theo xác nhận của chủ đầu tư).
 • Nếu nhà thầu có nhu cầu bổ sung, điều chỉnh, số lao động đã kê khai thì chủ đầu tư phải xác nhận phương án bổ sung, điều chỉnh nhu cầu lao động cần sử dụng của nhà thầu nước ngoài.

Các trường hợp người lao động nước ngoài khác không thuộc diện cấp giấy phép lao động

 • Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngành dịch vụ: kinh doanh, y tế, du lịch, phân phối, giáo dục, môi trường, thông tin, xây dựng, tài chính, văn hóa giải trí và vận tải.
 • Người nước ngoài vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn ODA.
 • Người nước ngoài hoạt động thông tin, báo chí đã được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam.
 • Người nước ngoài được cử sang Việt Nam giảng dạy, nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục, đào tạo tại Việt Nam...

Nghị định 11/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/4/2016, thay thế Nghị định 102/2013/NĐ-CP và Điểm a Mục 4 Nghị quyết 47/NQ-CP.

Từ khóa: Nghị định 11/2016/NĐ-CP

10.006

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
302198