Tên thành viên

Mật khẩu


Nghị định 115-NĐ năm 1959 về mở công vụ “gói nhỏ” với tất cả các nước Xã hội chủ nghĩa do Bộ trưởng Bộ Giao Thông và Bưu Điện ban hành.

Bản Tiếng Việt
Số hiệu: 115-NĐ   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Bộ Giao thông và Bưu điện   Người ký: Nguyễn Hữu Mai
Ngày ban hành: 30/12/1959   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 31/12/1959   Số công báo: Số 51
      Tình trạng: Đã biết
Lược Đồ
Tải về


62