• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật giáo dục


Văn bản pháp luật về Luật quốc phòng

 

Nghị định 116/2007/NĐ-CP về giáo dục quốc phòng - an ninh

Tải về Nghị định 116/2007/NĐ-CP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 116/2007/NĐ-CP   Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ   Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 10/07/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 28/07/2007   Số công báo: Từ số 510 đến số 511
Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Quốc phòng, Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết

Ngày 10/07/2007, Chính phủ ban hành Nghị định 116/2007/NĐ-CP giáo dục quốc phòng - an ninh.

Nghị định 116/2007/NĐ-CP quy định: Nội dung, thời gian, phương pháp giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên Việt Nam trong các trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng, cao đẳng nghề và đại học, học viên các trường thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho cán bộ đảng viên, công chức các cấp, các ngành và các đối tượng khác.

Theo đó, học sinh, sinh viên các trường trung học phổ thông đến đại học được giáo dục quốc phòng - an ninh với thời lượng: Trung học phổ thông: 105 tiết; Cao đẳng: 135 tiết và đại học: 165 tiết.

Học viên đào tạo trong các học viện, trường chính trị, hành chính, đoàn thể các cấp và các lớp đào tạo tại chức do các Bộ, ngành, địa phương tổ chức được giáo dục quốc phòng - an ninh với thời lượng: Đào tạo cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung và hệ đào tạo tại chức tại Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và các học viện chính trị, hành chính khác: 45 tiết; Đào tạo trung cấp lý luận chính trị trong các trường chính trị cấp tỉnh và các trường đào tạo cán bộ quản lý của các Bộ, ngành, đoàn thể: 45 tiết; Đào tạo cử nhân chính trị, hành chính văn bằng 2: 60 tiết; Đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành hành chính; đào tạo cử nhân chính trị, hành chính văn bằng 1: giáo dục quốc phòng - an ninh theo chương trình tương ứng với trình độ đào tạo.

Đồng thời để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh, ngân sách trung ương bảo đảm cho thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan liên quan ở Trung ương. Ngân sách địa phương bảo đảm cho thực hiện nhiệm vụ giáo dục quốc phòng - an ninh của các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc địa phương.

Nghị định 116/2007/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 12/08/2007.

Từ khóa: Nghị định 116/2007/NĐ-CP

3.649

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
53713